lesanded n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ülesanded PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Ülesanded - PowerPoint PPT Presentation

july
173 Views
Download Presentation

Ülesanded

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ülesanded Vajalikud ära lahendada või aru saada antud lahendusest

 2. Ülesanne 1 On teada, et sissehingatav õhk võib sisaldada 0,80% CO2. Oletame, et inimene hingab ühe sõõmuga sisse 125.1020 õhu molekuli(so ~0,5 liitrit). Mitu molekuli CO2 läbib meie kopse ühe sõõmuga? Mitu mooli see moodustab? (Avogadro arv ja moolmass on vajalikud eelteadmiseks) Mitu grammi CO2 läbis meie kopse?

 3. Ülesanne 2 (koos lahendusega) Leida reaktsiooni soojusefekt ΔH (entalpia muutus), entroopia muutus ΔS ja Gibbsi vabaenergia muutus ΔG temperatuuril 298K. SO2 + 1/2O2 = SO3 Millisel temperatuuril saabub tasakaal? Millisel läheb vastassuunas? • ΔH0298 (SO2) = -71000 kal/mool • (O2) = 0 • (SO3) = -94500 kal/mool • ΔS0298 (SO2) = 54,9 kal/K.mool • (O2) = 49,0 kal/K.mool • (SO3) = 61,2 kal/K.mool

 4. 2) lahendus ΔG = ΔH - TΔS 298K ΔH0reakt = ΔHSO3 - ΔHSO2 - ΔHO2 = -94500-(-71000) - 0 = -23500 kal/mool ΔS0reakt = ΔSSO3 - ΔSSO2 - 1/2 ΔSO2 = 61,2 - 54,9 - 1/2 .49 = -18,2 kal/K.mool TΔS = 298 x (-30,8) = -5423,6 kal/mool ΔG = ΔH - TΔS = -23500 - (-5423,6) = -18076,4 (ΔG <0,spontaanne reaktsioon, kui temperatuur 298 K) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ΔG = 0, kui ΔH = TΔS; 23500 =TΔS, siis T = 23500/18,2 ~1291 K Temperatuuril T = 1291 K on tasakaaluline olek ------------------------------------------------------------------------------------------ Kui T>1291K, siis reaktsioon vastassuunas (ΔG>0 pärisuunalise reaktsiooni jaoks)

 5. Ülesanne 3 (+lahendus) Analüüsiks võeti 300 liitrit õhku, milles oli tolueeni. Tolueen adsorbeeriti aktiivsöel ja pesti välja 2 ml vääveldisulfiidiga. Viimases leiti, et tolueeni kontsentratsioon on 13,7 mg/l. Milline oli kontsentratsioon õhus mg/m3 ? LAHENDUS: Üldse oli tolueeni 2 ml ehk 0,002 liitris (13,7 mg oli liitris) 13,7x0,002 = 0,0274 mg Kuna kokku oli 300 liitrit õhku, siis kontsentratsioon m3–s on 300 l - 0,0274 mg 1000 l - X X = 1000x0,0274/300 = 0,091 mg/m3

 6. Ülesanded 4, 5 Ülesanne 4 Mitu 1) mooli O3 2) molekuli O3 3) mikrogrammi O3 on 1 m3 õhus, kui osooni kontsentratsioon on 0,26 ppm? Ülesanne 5 Arvutada, kui suure lainepikkusega peab olema kiirgus, mis vastab hapniku molekuli O2 dissotsiatsiooni- energiale 495 kJ/mool.

 7. Ülesanne 6 CH4 kontsentratsioon õhus on ~1,6 ppm (part per million) 1,6.10–4% ~4.1013 cm –3 Kui suur on kontsentratsioon milligrammides kuupmeetris ?

 8. Ülesanne 7 Kirjutage reaktsioonid lõpuni: • NO + hvfotodissotsiatsioon 2) O2 + hvfotoionisatsioon 3) CO+ + edissotsiatiivne rekombinatsioon Mida tähendab “dissotsiatiivne” ja “rekombinatsioon”?

 9. Ülesanne 8 Kirjutage elektrolüütilise dissotsiatsiooni võrrandid NaClt + aqua H2SO4 + aqua 

 10. Ülesanne 9 Näidake, kuidas hüdrateerunud raua Fe3+ioon annab vesilahusesse prootoneid Fe(H2O)63+

 11. Ülesanne 10 Kaks olulist reaktsiooni on • orgaanika lagunemine hüdroksüülradikaali toimel gaasifaasis a) CCl3H + OH  trikloormetaani reaktsioon b) C10H16 + OH  terpeenide reaktsioon 2) vee autoprotolüüs aerosoolfaasis (või vee keskkonnas) H2O+ H2O , Mis on AUTOPROTOLÜÜS ?