slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Conclu zii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Conclu zii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
july

Conclu zii - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Conclu zii
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Concluzii • Datele • Povestea • Activitatea de înţelegere • Activitatea de lectură orală • Concluzii • Observaţii

  2. Concluzii Munca lui Valérie cu aceşti copii arată cât de mult încearcă easă-i facă să lucreze în minte, să-i facă să evoceşi deci să-i facăactivi din punct de vedere mental. Nu numai că îi incită să înţeleagă, ci şi creează contextul favorabil care suscită evocările de înţelegere. Iar apoi, verifică această înţelegere într-o manierăfoarte concretă. Este uimitor să constatăm câţi copiiau fostfericiţi de această activitate. Nimeni n-a refuzat să lucreze, nimeni n-a contestat. Toţi au fost activi şi conştiincioşi! Or,ei sunt copii ca toţi ceilalţi, pe care trebuie adesea să-i stimulezi pentru a obţine un rezultat! Cei mai slabi la lecturăşi-au exprimat satisfacţia: “Autorul nu ne-a păcălit! Am reuşit.”Se simţea la ei o anumitămândrie! LT

  3. Concluzii Gestiunea mentalăeste aici omniprezentă, în filigran sau de o manieră evidentă: • invitaţie constantă la un”zig-zag”, adică la un du-te-vino,între percepţiişi evocări + timpi de evocare - punere în proiect foarte clară: invitaţie la gesturile de înţelegere, mai ales, dar şi de memorareşi de reflecţie - ascutare a proiectelor copiilor, chiar şi când acestea sunt diferite … … - verificare a calităţiievocărilor şi a conţinutului lor - respect al diferenţelordin cadrul evocărilor - claritate a scopurilor urmărite, comunicate copiilor - încredere în muncacopiilor graţie mijloacelor utilizate … … - practică a micilor dialoguri pedagogice, pentru a conduce copiiila o conştientizarea activităţii lor mentale LT

  4. Concluzii Această experienţă duce lacâteva constatări: - A da sens textului permite mai buna lui descifrare. • Suntem adesea preocupaţi de rezultate; trebuie să ne aplecăm însăşi asupra procedeelorprin care se ajunge la acestea. - În aceste procedee,este imperativsă se deosebeascăceea ce este obligatoriu de ceea ce este posibil (de exemplu, trebuiesă evoc, dar pot s-o facîn diferite moduri). - Pentru a duce la bun sfârşit această activitate, trebuie caînvăţătorul sau profesorulsă fie foarte conştient de dificultăţile pe care cerinţa le presupune şi de ceea cepoate apăreaca obstacol pentru unii copii. - Cunoaşterea propriului mod de funcţionare mentală îi permitecadrului didacticsă parcurgă mai multe situaţii de învăţarecu mai multă încredere.Acelaşi lucru e valabil şi pentru elev. - … LT

  5. Concluzii Această experienţă naşte, de asemenea, unele întrebări: - Valérie propune inversarea obişnuinţelor: mai întâi să înţelegem, şi apoi să descifrăm. În ce ritm să alternăm aceste sarcini? Şi cu ce fel de copii? - Copiii au fost plasaţiîn acţiune, adică în situaţie autentică de lectură, aici datorită înregistrării. Cum să reproducem acest lucrumai des în casă? - Cum să se evite la lecţiirepetarea situaţiilor de pregătire pe termen prea lungsau fără nici un termen? Cu alte cuvinte, nu există la lecţii prea multe situaţii când copiii sunt pregătiţifără nici un scop (sau fără a li-l explica, sau explicându-li-l,dar fără să-i pună să-l evoce)? … … LT

  6. Concluzii Relatarea acestei experienţe are ca obiectiv să invite - la descoperirea unei experienţe de terenfoarte interesante - la mai buna înţelegerea mecanismelor învăţării - apoi la atraduce, adaptasau transpuneîn practica proprieelementele care se pretează la aceasta - la a duce mai departeformarea proprie înGestiunea mentală Această experienţă nu este un model, ci un exemplu. Fiecăruia îi revine să reflectezeşi să extragă de aici ce este mai bun! Fiecare poate inventa metodele care îi convin. LT