PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

pendidikan agama islam n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

play fullscreen
1 / 11
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
253 Views
Download Presentation
julio
Download Presentation

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM “SIKAP HORMAT KEPADA GURU” Oleh : SITI RUBIAH NIM. 151 1211 0196

 2. a. Menjawab Salam Guru BeberapaSikapTerhadap Guru Antara Lain :

 3. b. Dudukdengantertib

 4. c. Memerhatikanpenjelasan guru

 5. d. Beranibertanyajikabelumpaham

 6. e. Beranimenjawabpertanyaan

 7. f. Mematuhiperintah guru

 8. g. Berbicaradengansopandansantun

 9. h. Menyelesaikantugassekolah

 10. i. Menyapadanmengucapsalam

 11. SEKIAN & TERIMAKASIH