mobiltelefon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mobiltelefon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mobiltelefon

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
julio

Mobiltelefon - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
Mobiltelefon
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mobiltelefon

  2. Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det första samtalet genomfördes 1950 av Sture Lauhren till Fröken Ur. Men det skulle dröja 30 år innan man kunde införa tekniken. Bilden visar en av de första mobiltelefonerna från 80-talet.

  3. Människan utvecklar hela tiden ny teknik för att göra sin vardag allt mer bekvämare. t.ex mobilen telefon istället för att skriva brev eller gå till personen, bilen som vi använder till vardags har ju också påverkat oss otroligt mycket. Om man jämför den första mobilen med dagens så ser man en stor skillnad. Så som SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), Mobilkamera, Videosamtal, Mobilspel, Appar, Internetanslutning m.m. Är saker som har kommit under utvecklingen. Och dessa nya framsteg inom telefonin har lett till att många t.ex bara köper de nya telefonerna för att visa högre status även om inte ens förstår sig på dom, men majoriteten köper en telefon för att kontakta/hålla kontakt med omvärlden. Nu förtiden köper inte folk en telefon bara för att hålla kontakt utan för att t.ex lyssna på musik och då är det bra att ha mycket utrymme på mobil så fler låtar får plats. Människan och Teknik

  4. Tekniken har negativa sidor också. Fabrikerna som tillverkar det mesta idag släpper ut avgaser och andra gifter ut i atmosfären. Det påverkar både naturen och djur. Som tur är försöker människan hela tiden komma på nya sätt att försöka minska utsläppen och ersätta oförnybara energikällor som tex olja och uran.