1 / 13

יחידת הלימוד: סמיכות

יחידת הלימוד: סמיכות. ערכו: בכור נורית, בר-דוד אורלי, פריד ציפי. הפעלה ידנית. הסמיכות היא צירוף של שני שמות שיש ביניהם קשר. רק ה' הידיעה יכולה להפריד ביניהם. השם השני נקרא סומך. השם הראשון נקרא נסמך. נ"ס. +. בית. ספר. בית-ספר. שני השמות צמודים זה לזה ויוצרים משמעות חדשה.

juliette
Download Presentation

יחידת הלימוד: סמיכות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. יחידת הלימוד: סמיכות ערכו: בכור נורית, בר-דוד אורלי, פריד ציפי הפעלה ידנית

 2. הסמיכות היא צירוף של שני שמות שיש ביניהם קשר. רק ה' הידיעה יכולה להפריד ביניהם.

 3. השםהשני נקרא סומך השם הראשון נקרא נסמך נ"ס + בית ספר בית-ספר שני השמות צמודים זה לזה ויוצרים משמעות חדשה

 4. כיצד נזהה סמיכות ? אם ניתן להוסיף את ה' הידיעה לשם השני (לסומך) לפנינו סמיכות עיתון ערב עיתון הערב אם לא ניתן להוסיף את ה' הידיעה לשם השני (לסומך) לפנינו צירוף שאינו סמיכות עיתון חדש עיתון החדש

 5. תרגילים לחץ כאן • כדי לענות על התרגילים הבאים עליכם לפתוח את מחברת העבודה הפרטית שלכם. יש לשמור את העבודה בדרך הבאה: • פתחו תיקיה בשם- סמיכות, • תת-תיקיה בשמכם הפרטי, • שם הקובץ לפי כותרת התרגיל. עצבו את מחברותיכם כיד הדמיון הטובה עליכם. מחברתnotebook1.doc

 6. סמוך על עצמך! בנו מצגת שנושאה סמיכות: • חפשו קטע קצר במקור כלשהו, העתיקו אותו והדגישו את צירופי הסמיכות בצבע. • חברו לקטע כותרת שתכיל צירוף סמיכות. • "תפוס קו"- בחרו צירוף סמיכות אחד או שנים וציירו אותם. • חבריך ינסו לנחש איזה צירוף מסתתר בכל ציור.

 7. הערכת מצגת תלמיד

 8. לדוגמה לחץ כאן • רוצים לתכנן כרזה פרסומית ?! • עבדו על פי התכנית: • כתבו באלכסון • השתמשו בגוף שני (את/אתה) • השתמשו בלשון דיבור שיש בה הגזמה, הפלגה(היפה ביותר), ניסוח חד משמעי (חסוך! קנה!) • כתבו בזמן עתיד(תרוויח,תצליח) או בזמן הווה (היום,מעכשיו) • השתמשו בסיסמאות קליטות • השתמשו באפקטים שונים ליצירת המצגת • השתמשו באמצעים חזותיים כמו אותיות גדולות מסוגים שונים

 9. הגיע זמן השעון קנו שעון אל-חלד עם רצועה אופנתית חזקה ומנגנון יפני חדיש ומדוייק. מחירי מבצע מדהימים להזמנת השעון חייג 18007030 חזרה

 10. מטלת פרסום פרסמת –הרווחת! פרסומת מוצלחת תביא לך נחת! חברו כרזת פירסומת שיש בה צירופי סמיכות לאחד מהנושאים הבאים: ספר שקראת תרומה לחברה טלפון נייד זהירות בדרכים תכשירי יופי פרסם מהר פן תאחר!

 11. פלאפון אמין-אתה זמין אחריותמלאה שימושי להתאהב ממבט ראשון...בפלאפון נכנס לכל כיס יעיל חוסך זמן בוא לקניון וקנה פלאפון

 12. הערכת מצגת פרסום

 13. יחידת הלימוד: סמיכות ס ו ף ! התחלה

More Related