etick kategorie dobro zlo svoboda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda' - julie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etick kategorie dobro zlo svoboda

Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz

etick kategorie dobro zlo svoboda1

Náplň výuky

Dobro

Příklady dobra v rodině

Příklady dobra na veřejnosti

Příklady dobra ve společnosti

Zlo

Příklady zla v rodině

Příklady zla ve společnosti

Svoboda

Druhy svobod

Socha svobody

Etické kategorie – dobro, zlo, svoboda

dobro
Dobro
 • Dobroje obecný pojem odvozený

od hodnotícího slova "dobrý". Může

tedy znamenat to, co lze v silném slova

smyslu označit za dobré. Toto označení lze

zhruba chápat ze tří stránek, které se

navzájem nevylučují

Obr. 1: Anděl

 • subjektivní dobro – to, co těší
 • objektivní dobro – to, co prospívá
 • mravní dobro – to, co slouží ke cti
 • Znamená nejvyšší morální hodnotu a protiklad zla; nicméně řada filosofů se mu raději vyhýbá (Spinoza, Nietzsche, A. J. Ayer)
p klady dobra v rodin

pomoc rodičům na zahradě, podpora aktivit sestry, vyslechnutí trablů sourozence, návštěva babičky, uvařit čaj nemocnému otci

Příklady dobra v rodině

Obr. 3: Venkovská zahrada

Obr. 2: Sourozenecký rozhovor

p klady dobra na ve ejnosti

Pozdrav a rozhovor s osamělým sousedem, pustit sednout v autobuse starší ženu, pomoci sousedce s nákupem, přispět na charitu

Příklady dobra na veřejnosti

Obr. 4: V. van Gogh: Deprese Obr. 5: Cestování

p klady dobra ve spole nosti

Přispět do nadace, podpořit charitu, poslat hračky dětem do dětského domova, pomáhat invalidům, podporovat humanitární akce a účast v nich, pomoc při živelné pohromě

Příklady dobra ve společnosti

Obr. 6: Lékaři bez hranic Obr. 7: Děti v dětských domovech Obr. 8: Povodně

slide8
Zlo

Obr. 9: Čert

 • Pojem popisující cokoliv, co je špatné, nevhodné, nemorální či škodlivé. Jedná se o vyjádření absolutní negativity a odporu.
 • Je protikladem dobra a součástí základního protikladu vůbec. V mnoha kulturách jej symbolizuje smrt, zatímco dobro život. Podle některých monoteistických náboženství (například křesťanství a islámu) je centrem zla peklo, jeho vládcem je pak Lucifer nebo Satan. Odtud zločin, zloděj.
projevy zla v rodin
Projevy zla v rodině
 • Týrání dětí
 • Týrání partnera

Obr. 10: Násilí

projevy zla ve spole nosti
Projevy zla ve společnosti

Válka, drogy, alkohol, násilí, šikana, týrání

Obr. 11: Šikana Obr. 12: Druhá světová válka

svoboda
Svoboda
 • je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“ a nést za to přiměřenou odpovědnost.
 • Svoboda je ovšem omezena:
 • fyzicky, například gravitací
 • zvenčí, například autoritou rodičů, společností, státem
 • zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem…
 • Dělení na svobodu
 • vnitřní
 • vnější
 • relativní
 • absolutní
druhy svobod
Druhy svobod

obsažených v Listině lidských práv a svobod

 • Svoboda projevu
 • Svoboda shromažďovací
 • Náboženská svoboda
 • Svoboda svědomí
 • Svobodná vůle

Obr. 13: Demonstrace KSM proti umístění

amerického radaru v ČR v roce 2007

socha svobody
Socha Svobody

StatueofLiberty (plným názvem LibertyEnlighteningtheWorld neboli „Svoboda přinášející světlo světu“) – na Ostrově svobody u New Yorku v USA

Popis:

 • Výška: 46 m (spolu s 47 m podstavcem je tedy vrchol pochodně ve výšce 93 metrů nad zemí)
 • váha 205 tun
 • Obvod 10,6 m
 • ústa mají šířku 91 cm, pravá paže s pochodní 12,8 m, jen ukazováček 2,4 m
 • U nohou Sochy svobody leží rozťatá pouta tyranie
 • V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI (4. července 1776, den vyhlášení Deklarace nezávislosti)
 • její koruna se sedmi paprsky je symbolem svobody, kterou má vyzařovat přes sedm moří do sedmi kontinentů
kontroln ot zky
Kontrolní otázky:
 • Co je to dobro?
 • Uveď příklady dobra.
 • Co je to zlo?
 • Uveď příklady zla.
 • Vyjmenuj druhy svobod.
 • Co víš o soše Svobody?
seznam obr zk
Seznam obrázků:
 • Obr. 1: Anonym [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: cz.123rf.com
 • Obr. 2: Wikipedie: otevřená encyklopedie . KozelSDN, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friends_from_Oklahoma_City.jpg
 • Obr. 3: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Richard Peat, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anne_Hathaways_Cottage_and_gardens_15g2006.jpg
 • Obr. 4: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Anonym, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg
 • Obr. 5: Wikipedie: otevřená encyklopedie. User Aktron, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1,_star%C3%A1_tramvaj.jpg
 • Obr. 6: Wikipedie: otevřená encyklopedie . J. Bavier, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maradi_aidecentre_Niger9aug2005_3.jpg
 • Obr. 7: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Ajsmen91, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Niemowle.JPG
 • Obr. 8: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Che,[vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg
 • Obr. 9: Google. Anonym, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: breclav.blogspot.com
 • Obr. 10: Wikipedie: otevřená encyklopedie. Richard Peat, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Street_fight.jpg
 • Obr. 11: Wikipedie: otevřená encyklopedie . Diego Grez, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bullying_Irfe.jpg
 • Obr. 12: Wikipedie: otevřená encyklopedie . J. E. Bijad, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:German_forces_climbing_a_very_step_road_just_south_of_Bagn.jpg
 • Obr. 13: Wikipedie: otevřená encyklopedie . J. E. Bijad, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KSM-demonstrace2.jpg
 • Obr. 14: Wikipedie: otevřená encyklopedie. William Warby, [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_Liberty,_NY.jpg
seznam pou it literatury
Seznam použité literatury:

[1] BRÁZDA, Roman a kol., Společenské vědy pro střední školy – 4. díl – Učebnice,1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2011, s. 95, ISBN 978-80-7358-175-6.

[2] DVOŘÁK, Jan a kol., Odmaturuj ze společenských věd, 1. vyd., Brno, DIDAKTIS 2008,

s. 256, ISBN 978-80-7358-122-0.

[3] ADAMOVÁ, Lenka, DUDÁK, Vladislav, VENTURA, Václav. Základy Filozofie a etiky. Základy společenských věd. Pro střední školy, 3. vyd., Praha, Fortuna 2001, s. 152,

ISBN 80-7168-772-3.

[4] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Dobro [online]. 2013 [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro

[5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Zlo [online]. 2013 [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo

[6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Svoboda [online]. 2013 [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda

[7] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Socha svobody [online]. 2013 [vid. 11. 2. 2013], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha_svobody