Архитектурно проектиране
Download
1 / 51

???????????? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Архитектурно проектиране. Цели. Да направи въведение в архитектурното проектиране и да се обсъди важността му Да се обяснят архитектурните решения, които трябва да се вземат. Да въведат три допълнителни архитектурни стила, които са за организацията, декомпозицията и управлението.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????? ???????????' - julie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2889679
Цели

 • Да направи въведение в архитектурното проектиране и да се обсъди важността му

 • Да се обяснят архитектурните решения, които трябва да се вземат.

 • Да въведат три допълнителни архитектурни стила, които са за организацията, декомпозицията и управлението.

 • Да обсъди как специфични за предметната област референтни модели могат да се използват за сравняване на архитектурата на софтуера


2889679
Основни теми

 • Проектни решения за архитектурата

 • Организация на системата

 • Модели на декомпозиция

 • Модели на управление

 • Референтни модели


2889679
Софтуерна архитектура

 • Процесът на проектиране за определяне на подсистемите, които съставят системата и рамката на управление и комуникация се нарича архитектурно проектиране

 • Резултатът от този процес е описание на софтуерната архитектура


2889679
Архитектурно проектиране

 • Ранен етап на процеса на проектиране на с-мата

 • Представлява връзката м/у процесите на спецификация и проектиране

 • Често е паралелен на някои дейности от спецификацията

 • Извършва определянето на главните компоненти на с-мата и комуникацията м/у тях


2889679
Предимства на явната архитектура

 • Комуникация с поръчителите

  • Архитектурата може да бъде основа за дискусия с поръчителите

 • Анализ на системата

  • Анализ за това, дали е възможно системата да удовлетвори нефункционалните изисквания

 • Повторно използване

  • Архитектурата може да се използва повторно за голям кръг системи


2889679
Архитектура и системни характеристики

 • Ефективност

  • Да се съберат на едно място критичните операции и да се минимизират комуникациите. Да се използват едри компоненти.

 • Сигурност

  • Да се използва слоеста архитектура, като критичните елементи с във вътрешните слоеве.

 • Безопасност

  • Да се съберат критичните за безопасността елементи в малък брой подсистеми.

 • Достъпност

  • Да се предвидят резервни компоненти и механизми за преодоляване на грешки

 • Поддръжка

  • Да се използват малки компоненти, които могат да се заместват


2889679
Противоречия характеристики

 • Използването на едри компоненти подобрява ефективността и усложнява поддръжката

 • Включването на излишни данни подобрява достъпността, но усложнява поддържането на сигурността.

 • Събирането на критичните за безопасността елементи увеличава комуникациите и намалява ефективността.


2889679
Структуриране на системата характеристики

 • Занимава се с декомпозирането на системата в взаимодействащи подсистеми

 • Архитектурният проект обикновено се показва като блок-диаграма представляваща поглед в/у структурата на системата.

 • Могат да се разработят и по-специфични модели показващи, как подсистемите си поделят данните, са разпределени и взаимодействат помежду си.


2889679
Система за управление на пакетиращ робот


2889679
Блок диаграми пакетиращ робот

 • Много абстрактни – не показват естеството на отношенията м/у компонентите, нито външните свойства на подсистемите – не са за разработчици.

 • Обаче са полезни при разговорите с поръчителите и за планирането на процеса


2889679
Проектни решения пакетиращ робот

 • Архитектурното проектиране е творчески процес, така че много зависи от типа на разработваната система.

 • Обаче има решения общи за всички процеси на проектиране


2889679
Проектни решения... пакетиращ робот

 • Има ли типова архитектура, която може да се използва?

 • Как ще се разпредели системата?

 • Кой архитектурен стил е подходящ?

 • Кой подход ще се използва, за да се структурира системата?

 • Как ще се декомпозира на модули?

 • Каква стратегия за управление ще се използва?

 • Как ще се оценява архитектурния проект?

 • Как ще се документира архитектурата?


2889679
Повторно използване пакетиращ робот

 • В една област системите често имат подобна архитектура, която отразява особеностите на областта

 • Приложните продукти се изграждат около основна архитектура с варианти, които удовлетворяват изискванията на клиента.


2889679
Архитектурни стилове пакетиращ робот

 • Архитектурният модел на системата може да отговаря на типов архитектурен модел или стил.

 • Запознаването с тези стилове може да опрости проблема за дефиниране на системната архитектура.

 • По-големите системи са хетерогенни и не следват единствен стил.


2889679
Архитектурни модели пакетиращ робот

 • По време на процеса на проектиране могат да се създадат различни архитектурни модели.

 • Всеки модел представя различна перспектива на системата


2889679
Архитектурни модели пакетиращ робот

 • Използвате са за документиране на архитектурния проект:

  • Статичен структурен модел, който показва главните компоненти на системата

  • Динамичен модел на системата – структурата на рън-тайм процесите.

  • Интерфейсен модел – интерфейсите на подсистемите

  • Модел на отношенията – като модела на потоците от данни, който показват връзките м/у подсистемите

  • Модел на разпределението – показва как подсистемите се разпределят м/у компютрите.


2889679
Системна организация пакетиращ робот

 • Отразява базовата стратегия на структуриране на системата.

 • Широко се използват 3 организационни стила:

  • С поделено хранилище на данни

  • С поделени услуги и сървъри.

  • На абстрактна машина или на слоеве


2889679
Модел с общо хранилище пакетиращ робот

 • Подсистемите трябва да обменят данни. Това може да стане по 2 начина:

  • Поделените данни се намират в централна база от данни или хранилище.

  • Всяка подсистема поддържа собствена база от данни и предава явно данните на други подсистеми.

 • Когато трябва да се поделят големи количества данни, най-вече се използва този модел.


2889679
Архитектура на пакетиращ роботCASE комплект


2889679
Характеристики на модела с хранилище

 • Предимства

  • Ефикасен начин за обмен на голямо количество данни

  • Няма нужда подсистемите да се занимават как се поддържат данните. Централизирано управление (бекъп, сигурност и др.)

  • Моделът на поделяне се представя като схема на хранилището

 • Недостатъци

  • Всички подсистеми използват един и същ модел на данните. Компромисът е неизбежен.

  • Еволюцията на данните е скъпа и трудна.

  • Няма място за специфични управленски политики,

  • Трудно се извършва ефикасно разпределение.


2889679
Модел клиент-сървър хранилище

 • Разпределен модел, който показва как данните и обработката се разпределят в цяла поредица от компоненти

 • Множество от самостоятелни сървъри, които осигуряват специфични услуги като печат, управление на данните и т.н.

 • Набор от клиенти, които извикват тези услуги

 • Мрежа, чрез която имадостъп досървърите2889679
Характеристики на Клиент-сървър хранилище

 • Предимства

  • Разпространението на данните е просто и ясно

  • Ефективно използва мрежите. Може да изисква по-евтин хардуер.

  • Лесно е да се добави нов сървър или да се надстрои стар такъв

 • Недостатъци

  • Не е модел с поделени данни – всички подсистеми използват различна организация на данните. Обмена на данни може да е неефикасен

  • Излишни разходи за управление на всеки сървър

  • Няма централен регистър на имената и услугите – може да е трудно да се намери кои сървъри и услуги са достъпни


2889679
Модел на абстрактна машина (на слоеве)

 • Използва за моделиране на интерфейса между подсистемите

 • Организира системата в множество от слоеве (или абстрактни машини), всяка от които осигурява множество от услуги

 • Поддържа инкрементелна разработка на подсистемите от различните слоеве. Когато се променя интерфейсът на слой, засегнат е само съседният слой

 • Обаче, структурирането на системата е затруднено и малко изкуствено2889679
Стилове за декомпозиция на модули

 • Стилове за декомпозиране на подсистемите на модули

 • Няма строга граница между организация на системата и модулна декомпозиция


2889679
Подсистеми и модули модули

 • Подсистемата е пълноправна система, чиято работа не зависи от услугите, доставяни от други подсистеми.

 • Модулът е системна компонента, която доставя услуги за други компоненти, но не може нормално да се разглежда като отделна система


2889679
Модулна декомпозиция модули

 • Друго структурно ниво, където подсистемите се декомпозират на модули

 • Два основни модела се разискват

  • Обектен модел, при който системата се декомпозира до взаимодействащи си обекти

  • Модел на потоците от данни, при който системата се декомпозира на функционални модули, които превръщат входните данни в изходни. Познат като модел на “тръбопровода”

 • Ако е възможно, решенията за конкурентност (паралелност) трябва да се отложат до осъществяването на модулите


2889679
Обектни модели модули

 • Структурира системата в хлабаво куплирани обекти с добре дефинирани интерфейси

 • Обектно-ориентираната декомпозиция се занимава с идентифициране на класовете от обекти, техните атрибути и операции

 • При осъществяването се създават обекти от тези класовете и се използва някой модел на управление, за да се координират операциите на обектите.2889679
Предимства на обектния модел модули

 • Обектите са слабо куплирани, така че осъществяването им може да бъде променяно без да засягат други обекти

 • Обектите могат да отразяват същности от реалния свят.

 • Широко се използват ОО езици.

 • Обаче, промени в интерфейса на обектите могат да предизвикат проблеми и сложните обекти от реалния свят трудно се представят като информационни обекти.


2889679
Модели на потоците от данни (тръбопровод)

 • Функционални преобразования обработват техния вход и създават изхода

 • Може да се направи аналогия с модела на тръбопровод и филтър (UNIX shell)

 • Често се срещат варианти на този подход. Когато преобразованията са последователни, това е последователния пакетен (batch) модел, широко използван в системите за обработка на данни

 • Неподходящ за интерактивни системи2889679
Предимства на модела на тръбопровода

 • Позволява повторното използване на трансформациите

 • Интуитивна организация за комуникация с поръчителите

 • Лесно е да се добави нова трансформация

 • Относително е лесно да се осъществи като последователна или конкурентна система.

 • Обаче, по целия тръбопровод се изисква общ формат на данните и трудно се поддържа взаимодействие основано на събития


2889679
Стилове на управление тръбопровода

 • Занимават се с управленските потоци между подсистемите. Различни от декомпозиционните модели

 • Централизирано управление

  • Една подсистема е изцяло отговорна за управлението и пуска и спира другите подсистеми

 • Управление базирано на събития

  • Всяка подсистема може да отговаря на външни събития генерирани от други подсистеми или от системното обкръжение


2889679
Централизирано управление тръбопровода

 • Управляваща подсистема е отговорна за управлението на изпълнението на другите подсистеми

 • Модел “Call-return”

  • Модел, в който главната в йерархията подпрограма управлява останалите по дървото като им предава управлението чрез извикване и го поема след изпълнението, Става само за последователни системи

 • Модел на мениджъра

  • Приложим за конкурентни системи. Една компонента управлява стартирането, спирането и координацията на другите системни процеси. Може да се прилага и за последователни процеси като case оператор


Call return
Модел “ тръбопроводаCall-return”2889679
Системи управлявани от събития време

 • Управляват се генерирани отвън събития, като управлението се предава на подсистемата, която обработва на събитието

 • Два основни модел

  • Модел на оповестяване (Broadcast). Събитието се разпространява до всички подсистеми. Коя да е система, която може да го обработи го прави

  • Управление с прекъсвания. Използват се в системите реално време. Прекъсването се открива от хендлър и се предава на някоя компонента, който го обработва.


2889679
Модел на оповестяване време

 • Ефективен при интегриране на подсистеми разпределени в компютрите на мрежа

 • Подсистемата регистрира интерес към специфично събитие. Когато то настъпи, управлението се насочва към подсистемата, която може да го отработи

 • Политиката на управление не е вградена в събитието и в обработчика (handler) на съобщения, а в самата подсистема, която го обработва

 • Обаче, подсистемата не знае, кога ще се появи събитие, което трябва да се обработи2889679
Системи управлявани с прекъсвания

 • Използват с в системите реално време, когато бързата реакция е съществена

 • Дефинирани са типове прекъсвания с хендлър за всеки тип прекъсване

 • Всеки тип е асоцииран с адрес в паметта и хардуерен ключ прехвърля управлението на съответния хендлър

 • Позволява бърза реакция, но е сложно да се програмира и валидира2889679
Специфични архитектури прекъсвания

 • Архитектурни модели може да са специфични за дадена област на приложение

 • Два типа специфични модели

  • Типови модели, които са абстракции на голям брой реални системи и които отразяват основните характеристики на тези системи

  • Референтни модели, които са по-абстрактни, идеални модели. Те дават информация за този клас системи, стандарти за постигане

 • Типовите модели са обикновено модели създадени отдолу-нагоре, а референтните отгоре-надолу


2889679
Референтни архитектури прекъсвания

 • Референтният модел се извлича от изучаването на областта на приложение, а не от съществуващите системи

 • Може да бъде използван като основа за осъществяване на системата или за сравнение на различни системи. Действа като стандарт за оценка на системата

 • OSI моделът е модел на нивата на комуникационна система


2889679
OSI прекъсваниямодел


2889679
CASE прекъсванияреферентен модел

 • Услуги за съхранение на данните

  • Съхранение и управление на отделните данни

 • Услуги за интегриране на данните

  • Управление на групи от обекти

 • Услуги за управление на задачите

  • Дефиниция и осъществяване на моделите на процесите

 • Услуги по предаване на съобщения

  • комуникация м/у средствата и със обкръжението

 • Услуги за потребителския интерфейс

  • Разработка на потребителски интерфейс


2889679
ECMA прекъсванияреферентен модел


2889679
Обобщение прекъсвания

 • Софтуерната архитектура е основната рамка за структуриране на системата

 • Проектните решенията са решения по архитектурата на приложението, по разпределението и за архитектурните стилове, които да се използват

 • Могат да се разработят различни архитектурни модели като структурен модел, модел ма управлението и декомпозиционен модел

 • Системните организационни модели са модел с хранилище, клиент-сървър и абстрактна машина.


2889679
Обобщение... прекъсвания

 • Модулните декомпозиционни модели са обектните модели и “тръбопровода”

 • Моделите на управлението са централизиран контрол и събитиен

 • Референтните архитектури могат да се използват за обсъждане на специфични за дадена област архитектури и за оценка и сравнение на архитектурни проекти.


ad