gjennomgang av kodeverk og bruken av dette n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
julie-rich

Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette - PowerPoint PPT Presentation

103 Views
Download Presentation
Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette Fagskolekonferanse 30. – 31. januar 2013 Scandic hotell Tromsø Utarbeidet av Bjarne Grefstad

 2. Skolenummer • 5 siffer • Alle fagskolene har skolenummer i 70-tusen serien • Eksempel: • Fagskolen Telemark 70035 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 3. Tilbudskode • 6 posisjoner • Bygges opp som følger • Posisjon 1= Skoleslag (Fagskolen) • F_____ • Posisjon 2= Fagfelt • T = Teknisk • H = Helse • A = Administrasjon, økonomi og ledelse • P = Primærnæring • E = Estetiske fag • FT____ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 4. Tilbudskode, forts. • Posisjon 3= Fagretning • B = Bygg og anlegg • D = Datateknikk • E = Elektro • K = Kjemi • M = Maritime fag • P = Petroleumsteknologi • T = TIP • H = Helse- og sosialfag • O = Oppvekstfag • L = Ledelse • S = Skog-, jord- og hagebruk • H = Havbruk • K = Kunst og kunsthåndverk • F = Film og Foto • FTB___ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 5. Tilbudskode, forts. • Posisjon 4 og 5 = tilbud • Nummereres fortløpende • F.o.m. 2012: • Nasjonale planer 01 og oppover • FTB01_ • Lokale planer 50 og oppover • FTE50_ • Posisjon 6 = Undervisningsmodell • H = Heltid • D = Deltid • N = Nettbasert • FTB01H Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 6. Emnekoder • Det er emnekodene som fremgår på vitnemål, og som karaktersettes • De faglige temaene utgjør emnet • Opptakskontoret har ansvar for å få registrert disse • Ved nye koder: Bruk tilsendt skjema • Koder som ikke lenger er i bruk, send melding • Ved endring i tekst/omfang: Bruk skjema • Husk at endringer får tilbakevirkende kraft Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 7. Emnekode, forts. • Det er emnekodene med fagskolepoeng, som viser hvor i studieløpet studenten er. • En emnekode kan IKKE registreres på samme student mer enn EN gang. • For emner som går over flere år, må man dersom man MÅ ha dem i SAS flere skoleår på rad, sette ”Nei-til-Vigo” det året den IKKE karaktersettes. • Dersom man ikke gjør dette, vil studenten få for mange fagskolepoeng. • For studenter som tar opp emner (″konter″), må skolen sende disse på egen liste til opptakskontoret. Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 8. Nasjonale emnekoder • Når nye/reviderte nasjonale læreplaner godkjennes, vil det også komme nye emnekoder. • Nasjonale koder vil alle starte med 00 (null, null) • Innebærer at man på sikt vil fase ut bruk av lokale koder Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 9. Emnekode, forts. • 7 posisjoner • 1. og 2. posisjon = skolenummer • 2 siste sifre i skolenummeret • 71_____ • For nasjonale emner: • 00_____ • 3. posisjon = fagfelt • Første bokstav i fagfelt: • A = Administrasjon, økonomi og ledelse • E = Estetiske fag • P = Primærnæring • H = Helse • T = Teknikk/tekniske fag • 71T____ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 10. Emnekode, forts. • 4. posisjon = fagretning • Første bokstav i fagretning • B = Bygg og anlegg • D = Datateknikk • E = Elektro • K = Kjemi • M = Maritime fag • P = Petroleumsteknologi • T = TIP • H = Helse- og sosialfag • O = Oppvekstfag • L = Ledelse • S = Skog-, jord- og hagebruk • H = Havbruk • K = Kunst og kunsthåndverk • F = Film og Foto • 71TM___ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 11. Emnekode, forts. • 5. og 6. posisjon = tilbud (fordypning) • Nummereres fortløpende • 71TM01_ • 7. posisjon = emne • Nummereres fortløpende med bokstaver fra A osv. • Bestemmes av skolen • 71TM01A Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 12. Emnekode, forts. • R (som fagretning) • Redskapsfag (maritime fag) • Eks. 45TR00C • Norsk kommunikasjon, Fagskolen i Kristiansand • L (som fagretning) • LØM-fag • 00 (som tilbud (fordypning)) • Moduler som er felles for flere fordypninger • Eks. 52TB00A • Bygg, emne1, SOTS Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 13. Karakterer • Bokstavkarakterer • A • B • C • D • E • F = Ikke bestått • Andre ”karakterer” • GK = Godkjent (tatt på en annen skole) • IM = Ikke møtt til eksamen • BS = Bestått (maritime fag) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 14. Fullførtkoder • H = Holder på med utdanningen • B = Fullført og Bestått • I = Fullført og Ikke bestått • S = Sluttet (Husk å påføre sluttdato) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

 15. Fiktivt fødselsnummer • Fødselsdato består av gyldig dato + 40 dager (f.eks. 011285 blir til 411285). • Personnummer består av 99 + kjønns-henvisning (partall = jenter, oddetall = gutter) + fylkesnummer (for fagskolene 70). Dersom det allerede er opprettet en person i Vigo med 99 kan dette erstattes med 98, 97 osv. • Eksempel jente: 42059199270 (født 020591) • Eksempel gutt: 55049199170 (født 150491) • SKAL opprettes av opptakskontoret, har skolen behov for fiktivt nummer ta kontakt med opptakskontoret.

 16. KONTAKTOPPLYSNINGER: Telefon: 51516885 E-post: fagskoleopptak@rogfk.no Internett: www.fagskoleopptak.no NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen