slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppföljning av mötet i november 07 Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppföljning av mötet i november 07 Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Uppföljning av mötet i november 07 Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Uppföljning av mötet i november 07 Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning. Varför misslyckas studenterna…. Brist på helheltsyn: förskola-skola-högskola/lärarutbildning, skolverk/högskoleverk Tyst räkning på grundskolan Samhällsproblem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppföljning av mötet i november 07 Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning' - julianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uppföljning av mötet i november 07

Anette Jahnke Nationellt centrum för matematikutbildning

slide2

Varför misslyckas studenterna….

 • Brist på helheltsyn: förskola-skola-högskola/lärarutbildning, skolverk/högskoleverk
  • Tyst räkning på grundskolan
 • Samhällsproblem
  • uthållighet, tid för studier, massmedia
 • Begränsat samarbete med gymnasieskolan
 • Stoffgap
 • Kulturgap
 • Låga krav på alla nivåer…..

Betyget G

Understimulerade

Meritvärde

Sänkta behörighetskrav

Lärarutbildningen

Kompetensutveckling för alla lärare

slide3

Senaste nationella mötet….

 • Algebra & ekvationer
 • Funktioner
 • Derivata & integraler
slide4

Begrepp

Problemlösning

Algoritm

Kommunikation

Resonemang

Algebra & ekvationer

Funktioner

Derivata & integraler

Geometri

Statistik

Vad är matematikkunnande?

Den internationella trenden….

kompetenser

innehåll

men vad g r jag d som gymnasiel rare f rslag
Men vad gör jag då som gymnasielärare?Förslag…

Algoritmkompetens - nå säkerhet vid hantering av algebra, aritmetik, grafer

 • Kontinuerlig träning på algebra & aritmetik
 • Minska användning av räknare vid elementära räkning, ritandet av grafer. Vissa lektioner/prov utan räknare & formelsamling
 • Träna och sen förstå eller …..först förstå och sen träna?

Begreppskompetens

 • Definiera begreppen
 • Koppla samman aritmetiken & algebran och algebran & geometrin
 • Gränsvärdesbegreppet borde behandlas i ett eget avsnitt
 • Undersökande matematik, mer samtal, laborationer
men vad g r jag d som gymnasiel rare f rslag6
Men vad gör jag då som gymnasielärare?Förslag…

Resonemangskompetens

 • Arbeta mer med bevis
 • Jobba i grupp, redovisningsuppgifter, projektarbete, uppgifter där man ska bedöma om lösningen finns

Kommunikationskompetens

 • Använd de rätta orden och beteckningarna för olika begrepp. Gymnasieskolan & högskolan bör ha ett gemensamt språk.
 • Läsa matematik lika naturligt som att räkna. Låt eleverna läsa, ställ sen frågan: Vilka frågor kan du ställa på det här avsnittet?

Problemlösningskompetens

 • mer problemlösning

Erbjuda högskoleförberedande kurs som individuellt val

Låta högskolan bli mer synlig för gymnasieeleverna

men vad g r jag d som h gskolel rare f rslag
Men vad gör jag då som högskolelärare?Förslag…

Examinera andra kompetenser

Mer undersökande matematik och matematiska samtal

Nivågruppera inom högskolan

Tydliggöra kraven - återinför kurs E som förkunskapskrav

Håll dig uppdaterad om vad som sker på gymnasieskolan genom olika typer av samarbete….

algoritmkompetens

Matematikbreddning: Matematik över gränserna

Luleå tekniska högskola & gymnasieskolor

Amerikanska lärartidskrift

Fractions and algebra represent

the most subtle, powerful, and

mind-twisting elements of

school mathematics.

But how can we teach them

so students understand?

Lynn Arthur Steen

Färre krockprov med

beräkningsmatematik

Per Heintz doktorsarbete

i Mekanik och matematik

vid Chalmers har belönats

som främst i Europa,

Algoritmkompetens

Om tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen -

några vanliga argument och frågeställningar att

problematisera

av Hans Thunberg

med kommentarer av Anette Jahnke och Peter Nyström

begreppskompetens

Keith Devlin

What is

conceptual understanding?

Begreppskompetens

Avhandling av Kristina Juter, Högskolan Kristianstad

Gränsvärdesbegreppet på gymnasieskola och högskola

Högskolan i Halmstad

Supplemental Instruction

Göteborgs universitet

Explorativt lärande.

Explorativa övningar…

Vad är en funktion? Vad tänker du att en funktion är?

Kan du definiera begreppet funktion?

Vad är en funktions definitionsmängd, målmängd, värdemängd?

När är två funktioner lika?

Hitta på exempel på funktioner som har definitionsmängd D

och värdemängd V då D = {1, 2} och V = {3, 4, 5}.

Hur många finns det?

begreppskompetens12
Begreppskompetens

Birger Sjöberggymnasiet & Högskolan i Väst

Laborationer - för att få

bättre förståelse för och av ämnet matematik

på tekniskt gymnasium.

Memory med funktioner

Varje grupp får 28 kort innehållande:

• 7 funktionsgrafer

• 7 grafer av derivator

• 7 beskrivningar av en funktion

• 7 beskrivningar av en derivata

kommunikationskompetens
Kommunikationskompetens

Matematikterminologi i skolan (Terminologibok till sommaren…)

term formel

definition uttryck som beskriver samband med hjälp av symboler

exempel Formeln för beräkning av en

cirkelskivas area är A = πr2 , där r är cirkelns radie.

etymologi Formel kommer från latinets formula ’regel, norm’

Avhandling, Magnus Östermalm, Linköpings universitet

Läsförståelse av matematisk text

Hans studie visar att elever läser matematiska texter med symboler

på ett helt annat sätt än texter utan: de fokuserar så

mycket på symbolerna att själva läsningen faller i skymundan.

Därmed drar de heller inte nytta av sina kunskaper och förmågor.

Blekinge tekniska högskola: Vi har infört mer projektarbeten

och grupparbete där vi även kräver muntlig framställning.

resonemangskompetens

Nystart

Resonemangskompetens
 • Dokumentation från mötena….
 • Vilka typer av matematiska resonemang
 • (ut)värderas i skolmatematiken? En analys
 • av svenska gymnasieprov, Jesper Boesen
 • Matematiska resonemang på universitetsnivå
 • hur ser tentorna ut och vad tycker lärarna?
 • Ewa Bergkvist.
 • (Avhandlingar Umeå universitet)

Avhandling Kirsti Hemmi, Stockholms universitet

Vad är bevisets roll i matematiken och i matematikundervisningen?

Hur möter studenter bevis i den matematiska praktiken på en

matematisk institution och hur påverkas de av den syn och

de kunskaper som matematiker har om bevis?

Matematik och humaniora

Matematik är inte bara torra siffror.

Det är resonemang och teori som är ämnets kärna.

Matematiken erbjuder metoder som gör det svåra lättare att uttrycka.

Därför behöver även humanister få sig lite matte till livs, menar

matematikprofessorn Kimmo Eriksson.

Simpsons producent Al Jean

I look at comedy writing mathematically, it's sort of like a proof in which you're trying to find the ideal punchline for a setup, and when you get it it's a very elegant feeling. It's a little like the feeling

I used to get on completing a proof when I was doing maths at college.

Östra reals gymnasium, Stockholm: Matematik breddning

…omfatta bland annat bevisföring - muntliga resonemang

Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona: Fokus på bevis

I Kurs A-D: Varje vecka kommer vi att arbeta med minst

ett bevis beroende på var vi är i kursen

probleml sningskompetens

Kurs D

Sinusodjuret och gyllenesnittet

Visa att - sin(666) - sin(6•6 •6)=

där vi mäter vinklar i grader och =

Månadens problem för studenter

Problemlösningskompetens

Avhandling Eva Taflin, Umeå universitet

Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande.

Månadens problem Linköpings universitet

I basen (talsystemet) 10 gäller 24 • 24 = 576.

I basen 2 gäller 11 • 11 = 1001.

- I vilken bas måste multiplikationen 23 • 24 = 574

vara skriven för att vara rätt?

- Finns det någon bas x så att i denna bas

gäller ab • c1 = abc1 för några siffror a, b,c ?

Danderyds gymnasium: Stockholm: Problemlösningskurs på distans

IT - gymnasiet, Västerås: Problemlösning i Kurs C

Fågelviksgymnasiet, Tibro: Samverkan kring problemlösningskurs

NTI-gymnasiet, Malmö: Problembaserat lärande i Matematik D

f rslag till oss som l rare
Förslag till oss som lärare….

Kompetensutveckling

 • gemensamt för gymnasie- och högskolelärare
 • i användning av tekniska hjälpmedel
 • kompetensutveckling inom ämnet

Låt gymnasielärare och högskolelärare byta tjänster

Ordna kontakt mellan lärare på högskola och gymnasieskola

överallt….

ordna kontakt mellan l rare p h gskola och gymnasieskola verallt starta samverkansgrupp
Ordna kontakt mellan lärare på högskola och gymnasieskola överalltStarta samverkansgrupp

30 april!

slide18

I era mappar…….

Dialogcafé

 • Konstruera uppgifter utifrån olika kompetenser
 • Välj dialogvärd!
 • Anteckningarna skall skickas till

Susanne Gennow: gennow@dagy.danderyd.se

Utvärdering av dagen

Frågor från Utbildningsdepartementet

(kommer även att skickas ut på mail)

anette.jahnke@ncm.gu.se