magnetky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magnetky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magnetky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Magnetky - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Magnetky. 2D systém Peter Rabatin a Jakub Jenča GTA. Fázový prechod. Prechod látky z jedného skupenstva do druhého sa nazýva fázová premena. Najčastejšie ide o vyparovanie, topenie kryštálu a sublimáciu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magnetky' - julian-mcintyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magnetky

Magnetky

2D systém

Peter Rabatin a Jakub Jenča

GTA

f zov prechod
Fázový prechod
 • Prechod látky z jedného skupenstva do druhého sa nazýva fázová premena. Najčastejšie ide o vyparovanie, topenie kryštálu a sublimáciu.
 • Prvou fázovou premenou je tuhnutie, ktorej opakom je topenie. Skupenské teplo topenia je teplo, ktoré musí kryštalické teleso prijať, aby sa pri rovnakej teplote zmenilo na kvapalinu. Tento dej prebieha pri teplote tuhnutia.
2d syst my
2D systémy
 • 2D systém je hraničný prípad medzi 3D a 1D systémom. KT (Strandburg, Rev. Mod. Phys. 60, (1988), str.162)
 • Dvojrozmerné systémy, ktorých častice na seba pôsobia prostredníctvom rôznych druhov síl sú predmetom širokého záujmu v teoretickej a experimentálnej, ale aj počítačovej fyzike. (Rev. Mod. Phys., Vol. 60, No. 1, January 1988)
 • Pokiaľ je nám známe, nikde sa neštudovala závislosť od teploty systému (okrem počítačových simulácií).
 • Experimentálne 2d systémy sa dajú študovať iba na podložke, ktorej vplyv spôsobuje komplikácie.
o vieme v eobecne
Čo vieme všeobecne

Analógiou obyčajných 3D kryštálov je ,,kryštalická vrstva“ v ktorej sú atómy pravidelne rozložené v uzloch dvojrozmernej mriežky. Toto rozloženie by mohlo byt opísane dvojrozmernou funkciou hustoty ρ(x,y)

 • Podľa L.D.Landau sa ukazuje že takáto nekonečná mriežka nemôže existovať lebo by sa musela rozmazať v dôsledku fluktuácií do stavu ρ = konšt.
slide5
Aby nedošlo k nedorozumeniu ukazuje sa že fluktuačné deformácie sa blížia k nekonečnu pri neohraničenom raste rozmerov systému (v 3D mriežke zostávajú konečné). Jednako, rozmery systému pri ktorých fluktuácie zostanú ešte malé môžu byt dosť veľké. V takýchto prípadoch 2D systém konečných rozmerov sa môže prejavovať ako 2D kryštál.
 • Podobne ako v 3D telesách tak v 2D systémoch je možnosť rôznych fázových prechodov.
popis tudovan ho syst mu
Popis študovaného systému
 • Študovali sme systém magnetov, ktoré sa pohybujú na vzduchovom vankúši. Tento vankúš znižuje trenie a prúdiaci vzduch im dodáva kinetickú energiu. Takto máme vytvorený 2D systém častíc, ktoré sa magneticky odpudzujú. Naše zariadenie umožňuje okrem hustoty častíc zmenou počtu magnetov, regulovať aj teplotu prostredníctvom regulovania intenzity fúkania.
o sme chceli zisti
Čo sme chceli zistiť?
 • Zmenu energie potenciálnej v závislosti od teploty.
 • Polohy jednotlivých častíc v kryštalickej mriežke pri fázovom prechode(vyparovanie, tuhnutie, sublimácia...)
 • Ďalšou možnosťou je určovať rýchlosti častíc v čase, vypočítať silu a vnútornú energiu a určiť či ide o fázový prechod prvého alebo druhého druhu.
spracovanie v sledkov
Spracovanie výsledkov
 • Natočené video sme exportovali do programu ip coach, kde sme postupne spracovávali
v zia do bud cnosti
Vízia do budúcnosti

Zistiť vnútornú energiu systému v závislosti od teploty

Zo zaznamenaných videí, pripravených na ďalšie spracovanie, zakreslíme trajektórie častíc a budeme pomocou nich môcť ukázať topologické defekty štruktúry v závislosti od ,,teploty“. (Pri akej teplote aká je dokonalá štruktúra)