Dialektika logika retorika avagy mir l lesz sz
Download
1 / 128

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Dialektika, logika, retorika, avagy miről lesz szó. rekonstrukció. Joan, mondja, miért származna előnyünk abból, ha elveszítjük a fiatalembert? Nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de ha meghal, elveszítünk egy vevőt. Mi abban bízunk, és azzal nyerünk, ha Robin él és dohányzik tovább.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - julian-mann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rekonstrukci
rekonstrukció

Joan, mondja, miért származna előnyünk abból, ha elveszítjük a fiatalembert? Nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de ha meghal, elveszítünk egy vevőt. Mi abban bízunk, és azzal nyerünk, ha Robin él és dohányzik tovább.

Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink.

Robin a vevőnk.

Ha Robin meghal, egy vevőnk meghal.

Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk.

Robin halálából nem származik előnyünk.


Logika
logika

Robin a vevőnk.

Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt.

Ha Robin meghal, elveszítünk egy vevőt.

Robin a kutyánk.

Ha egy kutyánk meghal, elveszítünk egy kutyát.

Ha Robin meghal, elveszítünk egy kutyát.

Robin a vevőnk.

Ha egy vevőnk meghal, elveszítünk egy vevőt.

Ha elveszítünk egy vevőt, Robin meghal.

Mi azzal nyerünk, ha megmaradnak a vásárlóink.

Egy vevőnk halálából sem származik előnyünk.


3 megk zel t s 1
3 megközelítés 1.

A dialektika azt vizsgálja, hogy az érveket tartalmazó párbeszédekben milyen lépések szolgálják a párbeszéd célját.

A logika azt vizsgálja, hogy milyen következtetéseknél őrzi meg a konklúzió a premisszák igazságát.

A retorika azt vizsgálja, hogy a beszélő milyen eszközökkel veheti rá a hallgatóságot álláspontjának elfogadására.T rk p

Logika Dialektika Retorika

érvrekonstrukció alapfogalmak

érvszerkezetek

kimondatlan elemek elemzési

Toulmin-modell szempontok

formális dialógusok típusai

kijelentéslogika dialektikai váltások

kategorikus a racionális vita jellemzői

szillogizmusok forgatókönyve

informális pragmadialektikai

oksági szabályok

analogikus stb.

következtetések

fallációk (informális érvelési hibák)

térkép

kérdések és kérdőívekRvel s defin ci
érvelés: definíció

Az érvelés verbális, társadalmi és racionális tevékenység, amely arra irányul, hogy egy értelmes [reasonable] kritikust meggyőzzön valamely álláspont elfogadhatóságáról egy olyan kijelentés vagy kijelentés-együttes előterjesztése révén, amely igazolja a szóban forgó álláspontot.

(van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans)


Szepuku
szepuku

– Van fogalma róla, hogyan kell felvágni az ember hasát? […] Különböző módszerek vannak. A legegyszerűbb a vízszintes metszés. De ez éppen csak elmegy. Ahogy nálunk mondják: itt csupán öt perc szégyen, és meglátod Amida Buddhát szépen. Ez olyan, mintha Trabanttal menne be valaki a Tisztaság Földjére. A függőleges metszés egy kicsit jobb, de ez a lower-middle class stílusa, ráadásul provinciális. Végezetül megengedhetünk magunknak valami választékosabbat is. Itt két módszer van – az álló és az átlós kereszt. Ezt sem ajánlanám – tudja, ha fölfelé-lefelé vágja, keresztény allúziókat látnak benne, ha meg átlósan, akkor András-keresztes zászlót. […] Én azt mondom, nincs miért ezt választani. Két éve nagy divatban volt a dupla vízszintes vágás, de ez bonyolult dolog. Úgyhogy az alulról felfelé, balról jobbra tartó hosszú ferde vágást ajánlanám, kis kunkorral közép felé a végén. Tisztán esztétikai szempontból kifogástalan munka, és az a legvalószínűbb, hogy maga után ugyanígy cselekszem.


Iii rich rd

De én, ki cseljátékra nem születtem,Sem udvarolni szerelem tükrének;Én, zord veretű, s a báj fönsége nélkül,Hogy fürge pajkos nypmhánál tipegjek;Én, akin elbénult e szép arány,S a bal természet megcsalt alkotásban,

Ferdén, bevégzetlen s idétlenülKüldvén ezen élő világba, féligSe készen, és oly sántán, félszegül, hogyAz eb megugat, ha elbiczegni lát; –

Mert én a béke lanyha, lágy korábanNem lophatom kedvtelve az időt,Hacsak enárnyam’ lesve a napon,Nem kémlelem saját rútságomat:S ezért, mivel mulatni nem tudok, mintSzerelmes e sok szép szavú napokban,Elvégezém, hogy gazember leszek,

III. Richárd

Bősz riadóink múlató körökké,Vad indulóink tánczenére váltak.Zord Mars legyűrte homlok-ránczait;S most, ahelyett, hogy vértes paripákonLelkét ijesztné ádáz elleneknek,A nő-szobákban szökdös vídoranA fuvolának kéjelgő szavára.


Magyar zat vs rv

 • P1, P2, stb. kijelentésekből következikK kijelentés =

 • P1, P2, stb. igazsága garantálja vagy valószínűsíti K igazságát.

 • Vigyázat: 1. vannak rossz érvek és magyarázatok

  • 2. a magyarázathoz nem elég P1, P2, stb. igazsága és a következtetési viszony

magyarázat vs. érv

T pusok s bonyodalmak

 • A tényleges dialógusok besorolása gyakran nehéz:

 • van amikor a párbeszéd menet közben típust vált (dialektikus váltás)

 • amikor egyidejűleg több különböző típus jellegzetességeit mutatja

 • amikor a részvevők más-más típusú dialógust akarnak folytatni.

 • A dialektikus váltás olykor helyénvaló:

 • ha dialógus célját szolgálja, ha a felek ideiglenes áttérnek egy másik típusra (beágyazás)

 • ha a felek helyesen ismerik fel, hogy az adott szituációban inkább más típusú párbeszédet kell folytatni.

 • A dialektikus váltás akkor hiba, ha nem szolgálja annak a helyzetnek a megoldását, amely a dialógust eredményezte. Ennek gyakori esete a dialógus típusának manipulálása, ti. amikor az egyik fél csak azért tér át egy másik típusra, hogy „nyerési esélyeit” növelje (azaz inkább elérje személyes céljait).

típusok és bonyodalmak


Dialektikai modell
dialektikai modell

 • A kritikus vita dialektikai modellje: ideális eljárás a véleménykülönbség racionális feloldására

 • ideális = tiszta formában nem valósul meg

 • fogalmakat kínál a tényleges viták leírására

 • lehetőséget kínál a tényleges viták értékelésére (az eltérés az ideális eljárástól hiba!)

 • A dialektikai modell részei:

 • forgatókönyv

 • szabályok


Forgat k nyv

Álláspont: kijelentés (leírás, előrejelzés, értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

forgatókönyv


Gy l letbesz d
gyűlöletbeszéd értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés


Pd szab lyok 1

A pragmadialektikai modell 10 szabálya értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

1. Szabadság szabály: A felek nem akadályozhatják meg, hogy új álláspontok vagy azokhoz kapcsolódó kétségek merüljenek fel.

2. Bizonyítási kényszer szabály: egy álláspontot elővezető félnek kötelessége azt megvédeni, ha a másik fél arra igényt tart.

3. Álláspont szabály: egy álláspont támadása a másik fél álláspontjának támadása kell, hogy legyen.

4. Relevancia szabály: egy fél az álláspontját csak úgy védheti meg, hogy az állásponthoz kapcsolódó érveket ismertet.

5. Implicit premissza szabály: Nem utasíthatunk vissza álláspontunkban implicite felvállalt premisszákat, és nem hamisíthatjuk meg a másik fél érvelésében felhasznált implicit premisszákat.

PD szabályok 1


Pd szab lyok 2
PD szabályok 2 értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

6. Kiindulópont szabály: Elfogadott kiindulási pontnak nem tekinthetünk nem elfogadott premisszákat, illetve elfogadott premisszákról nem állíthatjuk, hogy azok nem tekinthetők elfogadott kiindulási pontnak.

7. Érvelési séma szabály: Egyetlen álláspont sem tekinthetők végérvényesen védettnek, ha a védelem nem a megfelelő érvelési sémákat (és/vagy) nem a megfelelő módon használja.

8. Érvényesség szabály: az érvelésnek formálisan érvényesnek vagy az implicit premisszák hozzáadásával érvényessé tehetőnek kell lennie.

9. Lezárási szabály: Az álláspont sikertelen megvédését az álláspont visszavonásának kell követnie, a sikeres (konkluzív) megvédését pedig a fenntartások visszavonásának.

10. Használati szabály: Egyik fél sem használhat nem kellően tiszta és világos megfogalmazásokat, és mindkét félnek a lehető legfigyelmesebben és pontosabban kell a másik megnyilatkozásait értelmezni.


Rv t mad sa

Hogyan támadható egy érv? értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

érv támadása


Elk telezetts g

Az elkötelezettség szabályai értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

elkötelezettség

1. Ha az egyik fél elkötelezte magát bizonyos állítások mellett, és a másik megmutatja, hogy ezekből további állítások következnek, akkor az elkötelezettség ezekre is kiterjed.

2. Bármelyik fél feladhatja egy érv konklúziója melletti elkötelezettséget, de ebben az esetben vagy fel kell adnia valamelyik premissza melletti elkötelezettségét, vagy el kell ismernie, hogy az érv hibás volt.

3. Ha ez egyik fél megmutatja, hogy a másik elkötelezettségei ellentmondanak egymásnak, a másik félnek valamelyik elkötelezettségét fel kell adnia.


Oszt lyellens g
osztályellenség értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

(1) „Az anyagyilkosság a szocialista erkölcs szerint is bűn - kivéve, ha az anya osztályellenség” (egyetemi jegyzet a hetvenes évekből)

Tehát: (2) ha egy nagytőkés anyja a munkásmozgalomhoz csatlakozik, nem bűn, ha a fia megöli.

1. szabály miatt: aki elfogadja (1)-et, el kell hogy fogadja (2)-t is.

Ám a szoc. erkölcs hive szerint (3) egyetlen munkásmozgalmár sem ölhető meg munkásmozgalmárkodása okán.

3. szabály miatt: (2) és (3) közül valamelyiket fel kell adni. A szoc. erkölcs híve vélhetően (2)-t adná fel.

2. szabály miatt: (1)-et fel kell adnia, vagy vitatnia kell az (1) → (2) következtetés helyes voltát.


Pr dik tor 1
prédikátor 1 értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

Egyetemista: Lénynek tekinti az ördögöt?

Prédikátor: Lénynek? Definiálnia kell, hogy

E: Hisz abban, hogy az ördög, rendben, létezik?

P: Igen.

E: És úgy gondolja, hogy …okos? Tud olvasni, és így tovább?

P: Természetesen.

E: Rendben, akkor honnan tudhatnám, hogy nem maga az ördög?

P: Hogy én? Hogy maga honnan tudja?

E: Úgy értem, Ha szembe megy a vallásommal, honnan tudjam, hogy nem maga az ördög? Úgy értem, nincs jogcíme.

P: Meg tudja különböztetni Isten szavát az ördögétől, mert, tudja, ismernie kell a Bibliát.

E: Ismerem a Bibliát.

P: Ha nem ismeri az Bibliát, nem tudja.

E: Én ismerem a Bibliát, de maga nem úgy értelmezi, ahogy én!


Pr dik tor 2
prédikátor 2 értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

P: Ha nem ismeri … ha nem ismeri … ha nem ismeri a Bibliát, akkor lehetetlen megkülönböztetnie. És akkor összezavarodik. Még egy olyan perverznek is hinni fog, mint Sigmund Freud. Vagy valamilyen filozófusnak fog hinni, mint Jean-Paul Sartre. Vagy egy hamis prófétának fog hinni, mint Mahatma Gandhi, aki ráveszi az ohmmm-olásra vagy más nevetséges dolgokra. Ezért kell ismerni a Bibliát. És épp ezért követ el az ördög mindent azért, hogy távol tartsa ezt a generációt a Bibliától. Még az Egyesült Államok legfelső bíróságát is a Biblia ellen fordította, és arra késztette, hogy úgy korlátozzák, hogy a Bibliát majdhogynem kitiltották az állami iskolákból. Mert a Biblia leleplezi, hogy abból, amit a tantermekben tanulnak, milyen sok az ördögtől származó hazugság. Ha nem hisz Isten írott Igéjének, tévedni fog.

E: De én ismerem az Igét. Csakhogy számomra nem azt jelenti, mint magának. Honnan tudhatnám, hogy nem csap be?

P: Rendben, konkrétabbnak kell lennie. Mi olyasmit mondtam, ami ellentmond Isten írott Igéjének?


Pr dik tor 3

E: értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés Mindenkit elítél. Azt mondja, mindenki a pokolra jut. De maga ezt nem tudhatja.

P: Nem mondtam, hogy mindenki a pokolra jut. Épp az imént mondtam elég világosan, hogy akik felemelték a kezüket, és hitet tettek Jézus mellett, ha őszinték voltak, örök életük lesz. A menybe mennek.

E: De akik, ő… rock and rollt hallgatnak, füvet szívnak, vagy paráználkodnak - ezeket mondta előbb -, azok pokolra jutnak. De mindenki ezt csinálja, tehát eddig mindenki pokolra jut.

P: Már korábban mondtam, csak egyetlen bűn van, ami

E: Maga lesz az egyetlen, ott fent…

P: … ami pokolra juttatja az embert. Ha nem hisz Jézusban.

E: Ez az egy, amit nem szabad csinálni? És minden mást szabad?

P: A legtöbben itt biztosan füvet szívnak, isznak és paráználkodnak. Persze tudom, hogy az egyetlen dolog, amiért itt sokan még szüzek nem az, hogy nem akarják. Akarják. Csak nem kapják meg. Ha vétkezni akarsz, nem vétkezhetsz eleget, bűnös.

E: Hisz az állam és az egyház szétválasztásában?

P: Mi?

prédikátor 3


Besz daktusok s hely k a vit ban
Beszédaktusok és helyük a vitában értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés


Performat vum

Megígérem, hogy jövő hétre megcsinálom. értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

Megígérte, hogy a következő hétre megcsinálja.

[bíró:] A vádlottat felmentem.

A bíró felmentette a vádlottat.

Egybehangzó „igen” kijelentésük alapján kijelentem, hogy Kovács Leó és Szabó Nóra mostantól házastársak.

Az anyakönyvezető összeadta Leót és Nórát.

performatívum

Performatívum

nincs igazságértéke

valamilyen cselekedet végrehajtásának minősül

Konstatívum

van igazságértéke


Kudarcok

Hogyan vallhat a értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértésperformatív megnyilatkozás kudarcot?

[ügyvéd:] A vádlottat felmentem.

[Kijelenti-e Ön, Kovács Leó, hogy az itt jelenlévő Szabó Nórát feleségül veszi?] Na jó, egye fene!

Megígérem, hogy a jövő hétre megcsinálom. [Eszem ágában sincs.]

kudarcok

A körülmények nem megfelelők, a szereplők nem alkalmasak.

A végrehajtás nem megfelelő.

A beszélő nem őszinte, vagy a későbbiekben nem a mondottak szerint viselkedik.

Olyasmiről állítást tenni, amiről az ember nem tudhat. Nem a megfelelő szavakat használni. Hazudni, vagy megtagadni az igazolást.

A konstatív megnyilatkozások is kudarcot vallhat ilyen módon. Tehát: a konstatív megnyilatkozások is cselekedetnek minősülnek.


V kony j g
vékony jég értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

Miket lehet csinálni a

„Vékony a jég” mondattal?

jósolni

figyelmeztetni

fenyegetni


Besz daktusok
beszédaktusok értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés

számunkra ez fontos


Oszt lyoz s

Asszertívum értékítélet, tanács), amelyben nincs egyetértés(kijelentő): tényállást ábrázol

pl. állít, feltételez, leír, mond, jósol

Deklaratívum (deklaráló):létrehoz valamilyen tényállást

pl. elkeresztel, elítél (bíró), megbuktat, elbocsát

Direktívum (utasító): a beszélő megkísérli a hallgatót valamilyen cselekedetre rábírni

pl. utasít, parancsol, felhív valamire

Expresszívum (kifejező): a hallgató kifejezi mentális állapotát

pl. gratulál, részvétet nyilvánít, dicsér, mentegetődzik

Komisszívum (elkötelező): a beszélő elkötelezi magát valamilyen cselekedet mellett

pl. ígér, fenyeget, esküszik, fogad

osztályozás


Illok ci s gyakorl s

(tanú) Pár perccel később láttam, amint futva távozik a helyszínről.

A Névtelen Kommunikátorokat NK-val rövidítem.

Tudsz adni egy ezrest?

(őrmester) Kovács közlegény, kimossa a latrinát.

(tanár) Vége az órának.

(diák) Vége az órának.

A jó édesanyádat!

Hagyd már ott azt az idiótát!

Elvihetlek?

(kártya) Passzolok.

Megeheted a maradékot.

Demokrácián ezentúl ne egyszerűen a többségi elv érvényesülését értsük, hanem az emberi jogok tiszteletét is.

illokúciós gyakorlás
Devizahitelesek 1
devizahitelesek 1 a helyszínről.


Devizahitelesek 2
devizahitelesek 2 a helyszínről.


1 l p s a premissz k s a konkl zi k azonos t sa
1. lépés: A premisszák és a konklúziók azonosítása a helyszínről.

A minisztériumban egyszerűen nem értik, amit csinálnak.

Egészséges és erős bankrendszer nélkül még soha egyetlen országnak sem sikerült tartós gazdasági növekedést elérnie.

Aki egy szinten túl gyengíti a bankokat, az a magyar gazdaságot gyengíti.

Aki pedig a magyar gazdaságot gyengíti, a magyar emberek jólétéből vesz el.

Nem kívánjuk elvitatni a Matolcsy-féle minisztérium jó szándékát.3 l p s az rv kieg sz t se
3. lépés: Az érv kiegészítése a helyszínről.

Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság.

Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot.

Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből.

Az NGM jószándékú.

Az NGM inkompetens.

Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el.

Az NGM meggyengíti a bankokat.

Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből.

Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens.


4 l p s az rv sszerak sa
4. lépés: Az érv összerakása a helyszínről.

Erős bankrendszer nélkül nincs erős gazdaság.

Aki meggyengíti a bankokat, gyengíti a magyar gazdságot.

Aki gyengíti a magyar gazdaságot, elvesz a magyar emberek jólétéből.

Aki meggyengíti a bankokat, a magyar emberek jólétéből vesz el.

Az NGM meggyengíti a bankokat.

Az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből.

Ha az NGM elvesz a magyar emberek jólétéből, akkor vagy rossz szándékú, vagy inkompetens.

Az NGM jószándékú.

Az NGM inkompetens.Rvel si szerkezetek
érvelési szerkezetek a helyszínről.

(1) A szobatársam elköltözik. Ezért (2) nekem is el kell költöznöm, mert (3) egyedül nem tudom fizetni a lakbért.

(1) Az antihisztamint tartalmazó szerek tompítják a reflexeket, és lassítják a szellemi funkciókat. Ennélfogva (2) az, aki ilyen szert szed, nem vezethet autót, és nem dolgozhat veszélyes munkahelyen, mivel (3) veszélyezteti saját és a többi ember biztonságát.

(1) Az ipari termelésben foglalkoztatottak száma csökkeni fog. Egyrészt (2) csökkenni fog a kereslet az ipari termékek iránt, mert (3) magasak a kamatok, (4) a születési ráta pedig alacsony. Másrészt, (5) nő a behozatal, (6) és a termelés is egyre automatizáltabb.


Rvel si szerkezetek diagramja
Érvelési szerkezetek diagramja a helyszínről.

kapcsolt premisszák alárendelt érvelés többszörös érvelés

érvelési láncSzerkezetek gyakol s 1
szerkezetek gyakolás 1. a helyszínről.

(1) A bergengóciai posta nem áll a helyzet magaslatán. (2) A küldemények gyakran elvesznek, (3) rendszeresen késnek, és (4) sokszor sérülten érkeznek meg.

(1) A bergengóciai posta igazán jó. (2) A küldemények nem szoktak elveszni, (3) hamar megjönnek, és (4) nem sérülnek meg.

(1) A sivatagi hegycsúcsok nagyon alkalmasak csillagászati célokra. (2) Mivel magasan vannak, a légkör jó része fölött vannak, s így a csillagok fénye anélkül jut el hozzájuk, hogy át kellene hatolnia a teljes légkörön. (3) A száraz éghajlat miatt nem nagyon vannak felhők. (4) A leggyengébb köd vagy legvékonyabb felhőfoszlány is megakadályozza a csillagászati megfigyeléseket.


Szerkezetek gyakorl s 2
szerkezetek gyakorlás 2. a helyszínről.

Melyik a rosszabb, a vakság vagy a süketség? Az emberek többsége azt mondaná, hogy a vakság, mert fél a fizikai környezet tárgyaival való ütközéstől. De élete vége felé Helen Keller azt mondta, hogy a süketség. A vakság környezeti fogyatékosság. Elsődleges hatása, hogy elválasztja az embert környezetétől. A süketség kommunikációs hátrány, mely a siket embert a többi embertől választja el.

A halálos ítéletek kiszabásakor megmutatkozó esetlegességet és alaptalan megkülönböztetést – csakúgy mint a parkolási bírságok esetében – meg kell szüntetni, mert mélyen sérti az egyenlő bánásmód iránti igényünket, és, mindenekfelett, mert lehetővé teszi, hogy egyes elkövetők elkerüljék a megérdemelt büntetést.


Szerkezetek gyakol s 3
szerkezetek gyakolás 3. a helyszínről.

A dinoszauruszoknak is volt rákjuk, amit az mutat, hogy egy Coloradóban talált, szép csontmaradvány a közepén lyukas volt, és a külső rétege teljesen erodálódott, s a rákos betegeknél a csontban képződő áttétek ugyanígy néznek ki.

Egy igazságos társadalom nem juttathat minden tagjának egyforma jövedelmet, mert az egyéni képességek és erőfeszítések drámaian különböznek, s ennek megfelelően a jövedelmek szisztematikus egyenlőtlensége jobban szolgálja a köz javát.

Még ha a heroinnak ugyanolyan hatása is van a betegekre, mint a morfiumnak, ötvenszer oldhatóbb, és ha olyasvalakiről van szó, akin kevés az izom és kevés a zsír, az injekció igen fájdalmas. A morfiumból 5 köbcenti egy evőkanál, s nincs hova beadni. Egy ennek megfelelő adag heroin olyan kicsi, hogy bárkinek be lehet adni.


Sz krat sz
Szókratész a helyszínről.

A halál vagy érzékelésmentes állapot, vagy átköltözés egy másik helyre.

Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor olyan, mint az álom nélküli alvás.

Az álom nélküli alvás jó.

Ha a halál érzékelésmentes állapot, akkor jó.

A másik helyen igazi bírókkal és költőkkel lehet találkozni.

Igazi bírókkal és költőkkel találkozni jó.

Ha a halál átköltözés másik helyre, akkor jó.

A halál jó.Nukle ris 1
nukleáris 1 a helyszínről.

Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni. De az atomerőművek gyártói éppúgy gyártanak kenyérpirítót, mosógépet, tévét és más műszaki termékeket. Ezek az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak, és még kevesebb okunk van azt hinni, hogy az ezeknél sokkal bonyolultabb atomreaktorok tökéletesen megbízhatók.

Miért „még kevesebb” okunk? Miért nem „ugyanolyan kevés okunk”?

Ha nincs okunk az atomreaktorok tökéletes megbízhatóságában hinni, mit gondoljunk a gyártók és az üzemeltetők nyilatkozatáról?


Nukle ris 2
nukleáris a helyszínről. 2

Az atomerőművek gyártói egyszerűbb műszaki termékeket is gyártanak.

Az egyszerű termékek nem tökéletesen megbízhatóak.

A bonyolult műszak berendezések kevésbé megbízhatók az egyszerűeknél.

Az atomerőművek kevésbé megbízhatók az egyszerűbb műszaki termékeknél.

Az atomerőművek gyártói és üzemeltetői arról biztosítanak, hogy soha nem fog komoly baleset történni.

Az atomerőművek gyártóinak és üzemeltetőinek nem hihetünk.


Implicit gyakorl s
implicit gyakorlás a helyszínről.

Norvégiának joga van folytatni a bálnavadászatot, mert a bálnavadászat hozzátartozik a norvég nemzeti hagyományhoz.

Ha esik, vizesek leszünk. Ha havazik, fázni fogunk. Vizesek leszünk, vagy fázni fogunk.

Minden társadalmi devianciát betegségnek kell tekintenünk. A bűnelkövetői magatartás társadalmi deviancia. Ezért a bűnelkövetőket nem büntetni kell, hanem kezelni és gyógyítani.

Sokak szerint kegyetlenség az állatokon gyógyszerkísérleteket végezni. De mennyivel kegyetlenebb lenne embereken kísérletezni, vagy hagyni embereket meghalni, mivel nem végzünk elég kutatást.

Az emberi viselkedést a genetika, nem pedig a társadalmi szabályozás határozza meg. Ha az országgyűlés törvényben tiltaná a hajnövesztést, mindnyájan börtönbe kerülnénk. Az éhség vagy a szomjúság tilalmának ugyanígy nem lehetne érvényt szerezni. A társadalmi szabályozás nem írhatja felül a genetikát.


Napid j
napidíj a helyszínről.


Gy gyszergy rt k
gyógyszergyártók a helyszínről.

 • Mi következik az alábbiakból?

 • (3) Az elmúlt másfél évtizedben minden évben az infláció alatt emelték a gyógyszerek árát. (4) Ennek ellenére a lakossági terhek jelentősen nőttek az egyes gyógyszerekre fordított költségvetési támogatás csökkenése miatt.

  • [A gyógyszergyártók választhattak: (a) 15%-kal csökkentik az áraikat; (b) árbevételük 15%-át befizetik a költségvetésbe – ez lett volna „a megállapodás aláírása”]

 • (20) A gyógyszergyártók jelentős része azért nem választotta a megállapodás aláírását, mert azzal nem lettek volna olcsóbbak a gyógyszerek, (21) a gyógyszergyártók befizetései egy ellenőrizhetetlen kasszába kerültek volna. (22) A gyártói döntések eredményeként csökkenhetett a gyógyszerek fogyasztói ára.

A gyógyszerek drágulásáért a kormány a felelős.

A gyártók befizetéseit a kormány nem árcsökkentésre használta volna.


K t k rd s
két kérdés a helyszínről.

 • Honnan tudjuk, hogy egy érvelés kiegészítésre szorul?

 • Grice elmélete a társalgási implikatúráról

 • Honnan tudjuk, mivel kell egy érvelést kiegészíteni?

 • a jóindulat elve


Grice k pek
Grice a helyszínről. képek

- A nők nők.

- Meghívhatlak egy kávéra?

- Tanulnom kell.

ELTE BTK HÖK az egyik gólyáról


Grice
Grice a helyszínről.

 • Honnan tudjuk, hogy valaki mást fejez ki, vagy mást is kifejez, mint amit kimond?

 • Grice

 • a társalgás kooperatív cselekvés

 • a kooperatív cselekvést maximák (együttműködési szabályok) irányítják

 • ha valaki (1) nyilvánvaló módon megszegi valamelyik maximát, (2) jóllehet módjában állna megfelelni neki, (3) ugyanakkor nem kíván félrevezetni, (4) de nem is jelzi, hogy nem szándékozik kooperálni, akkor társalgási implikatúrát hoz létre

 • a társalgási implikatúra, nem konvencionális, hanem eredeti

 • Alkalmazás az érvekre

 • ha valaki érvel, de amit mond, önmagában nem áll meg érvként, érvelése a kimondatlan elemeket is tartalmazza


Grice maxim i

MENNYISÉG a helyszínről.

Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív (a társalgás pillanatnyi céljai szempontjából).

Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges. 

MINŐSÉG

Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.

Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő bizonyítékod.

VISZONY

Légy releváns.

MODOR

Kerüld a kifejezés homályosságát.

Kerüld a kétértelműséget.

Légy tömör (kerüld a szükségtelen bőbeszédűséget).

Légy rendezett. 

Grice maximái


A j indulat elve

Melyik városról van szó? a helyszínről.

X a Tisza és a Maros összefolyásánál fekszik. Várát védte Dobó István a törökkel szemben. A várost csaknem teljesen elpusztította az 1879-es árvíz. Itt találhathatón az ország egyik legnagyobb egyeteme, ahol Szentgyörgyi Albert is tanított.

a jóindulat elve

Best of Reverend Spooner

„Is the bean dizzy?”

„The Lord is a shoving leopard”

„Go and shake a tower”

„Such Bulgarians should be vanished"

„He was killed by a blushing crow”

Is the Dean busy?

The Lord is a loving shepard

Go and take a shower

Such vulgarians should be banished

He was killed by a crushing blow

A jóindulat elve: az értelmezés során abból kell kiindulnunk, hogy a másik alapvetően racionális és a legtöbb dologról hozzánk hasonlóan gondolkodik.


J indulat kieg sz t s

Elvárások a kiegészítéssel szemben: a helyszínről.

1) A kimondatlan premisszák legyenek hihetőek egy értelmes ember számára.

2) A kimondatlan premisszák illeszkedjenek a beszélő kimondott elkötelezettségeihez.

3) A kiegészített érv legyen strukturálisan megfelelő.

jóindulatú kiegészítés

A Tichborne-örökség

– Ez a fickó biztosan szélhámos. Még csak nem is hasonlít az eltűnt Roger Tichborne-re.

– Pontosan ezért hiszem azt, hogy nem szélhámos.

– Szerintem a kábítószerfogyasztást hiba kriminalizálni.

– Miért, magának semmi kifogása a kábítószerfogyasztás ellen.

(madárijesztő)


A toulmin modell
A Toulmin-modell a helyszínről.


Toulmin sszefoglal

 • Stephen Toulmin: a helyszínről.The Uses of Argument (1958)

 • a deduktív logika alkalmazhatatlan a hétköznapi érvelésekre

 • az érvelés helyességének nem egyetemes, hanem mező-függő szabályai vannak

 • ami az érvelés univerzális szabályai procedurálisak, nem strukturálisak

Toulmin összefoglaló

 • Pro

 • finom megkülönböztetések

 • érvelés, mint tevékenység

 • Con

 • szűk alkalmazási kör

 • nem teszi lehetővé az értékelést


Toulmin folyamat

Data a helyszínről.

Petersen svéd.

Claim (kezdeti)

Petersen katolikus.

Toulmin folyamat

Rebuttal

Azért nem minden svéd.

Warrant

A svédek katolikusok.

Qualifier

Szinte biztos.

Backing

A népszámlálási adatok szerint a svédek 98%-a katolikus.

Claim (végső)

Szinte biztos, hogy Petersen katolikus.


Toulmin produktum
Toulmin produktum a helyszínről.

Data

Harry Bermudán született.

tehát

Qualifier

Feltehetően

Claim

Harry brit állampolgár.

mivel

kivéve, ha

Warrant

A bermudai születésűek brit állampolgárok.

Rebuttal

A szülei nem britek, vagy felvette az amerikai állampolgárságot.

tudniillik

Backing

A vonatkozó jogszabály kimondja…

Data: egyedi, mindig explicit

Warrant: általános, többnyire implicit, feltételes/ szabály

Backing: nem feltételes/ szabály

Rebuttal: kivétel a szabály alól


Dedukt v rvek
Deduktív érvek a helyszínről.


Mit l j egy k vetkeztet s
mitől jó egy következtetés a helyszínről.

A strucc madár. A denevér madár.

A strucc nem tud repülni.Minden madár tud repülni.

Nem minden madár tud repülni. A denevér tud repülni.

A madaraknak van szárnyuk.

A repülőgép is tud repülni.

A repülőgépnek is van szárnya.


Dedukt v vs indukt v 1

Mit gondoljunk a premisszákról, ha a helyszínről.

másnap nincs vihar?

50 év múlva mégis

nőnek?

És mit gondoljunk a konklúzióról, ha felvesszük premisszának, hogy

erre még soha nem volt vihar?

a biológusok új, hidegtűrő pálma-féléket állítottak elő?

deduktív vs. induktív 1.

Ha vörös az ég alja,

nagy vihar lesz holnap.

Vörös az ég alja.

Nagy vihar lesz holnap.

Eddig nem nőttek pálmák

a Hortobágyon.

Ezután sem fognak.


Dedukt v vs indukt v 2
deduktív vs. induktív 2. a helyszínről.

 • Hasogat a fejem, tehát rossz idő lesz. Meg hát a meteorológia is ezt mondta.

 • A tiszta víz nem éghető. A Duna éghető. A Duna vize nem tiszta.

 • A gyilkos 42-es cipőt viselt. Te is 42-es cipőt viselsz. Te vagy a gyilkos.

 • Azt mondod, szereted a fagyit. Akkor a jégkrémet is imádni fogod.

 • Ha halálos beteg lennél, s csak Brad Pitt csókja gyógyíthatna meg, azt jelenti-e ez, hogy kötelessége megcsókolni? Persze, hogy nem! Ezért az élethez való jog nem jelent jogot mindarra, ami az élet megőrzéséhez szükséges.

 • A folyadék színtelen és szagtalan volt, de Géza berúgott tőle. Vodka volt.


Dedukt v vs indukt v 3
deduktív vs. induktív 3. a helyszínről.

Melyik konklúzió mellett érvelne inkább induktívan?

Az első zh eredménye alapján tudható, hogy fog neked menni a kurzus.

A végső osztályzat eredménye 50%-ban múlik a vizsgán.

A késve leadott dolgozatok nem lesznek elfogadva.

Margitay könyve lesz a kötelező irodalom.

Melyik konklúzió mellett érvelne inkább deduktívan?

Mo. népességének fogyása lassul.

A magyarok szeretik a napsütést.

Mo. lakosai Európában laknak.

Mo.-n kevesebb autót regisztrálnak, mint Szlovákiában.


Dedukt v vs indukt v 4
deduktív vs. induktív 4. a helyszínről.

Ha vörös az ég alja,

nagy vihar lesz holnap. Eddig nem nőttek pálmák

Vörös az ég alja. a Hortobágyon.

Nagy vihar lesz holnap. Ezután sem fognak.

Ha meghalsz, eltemetnek.

Meghalsz.Eddig nem haltál meg.

Eltemetnek. Ezután sem fogsz.

Ha miffen, muffog.

Miffen.Eddig nem miffent.

Muffog. Ezután sem fog.

Ha p, akkor q.

p

q


Modus ponens behelyettes t sei

Ha p, akkor q. a helyszínről.

p

q

Ha a strucc madár, akkor tojásokat rak.

A strucc madár.

A strucc tojásokat rak.

modus ponens behelyettesítései

Ha a denevér madár,

akkor repül.

A denevér madár.

A denevér repül.

Ha a denevér madár,

akkor a denevér madár.

A denevér madár.

A denevér madár.

Ha Lajos beleszeret Lujzába, akkor: megkéri a kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik.

Lajos beleszeret Lujzába.

Lajos megkéri Lujza kezét, Lujza igent mond, de Lajos inni kezd, Lujza pedig hűtlenkedik, és az egész történet nagyon rosszul végződik.

igaz premisszák és hamis konklúzió?

Nincs!


Lehets ges kombin ci k
lehetséges kombinációk a helyszínről.


Dedukt v sszefoglal

 • Deduktív érvényesség a helyszínről.

 • = a premisszák igazsága esetén a konklúzió nem lehet hamis

 • = a premisszák és a konklúzió tagadása együtt ellentmondás

 • ezért:

  • ha egy érvényes deduktív következtetés konklúziója hamis, legalább egy premisszája hamis

  • ha egy érvényes deduktív következtetés premisszáját további premisszákkal egészítjük ki, érvényes marad

 • Logikai forma

 • a deduktív érvényesség a logikai formán múlik = egy következtetés akkor és csak akkor érvényes, az összes egyező formájú következtetés érvényes

 • logikai forma = logikai kifejezések + csupán formájuk alapján megkülönböztett nem logikai kifejezések elrendezése

 • a deduktív logika formális logika

deduktív összefoglaló


Kijelent slogika
Kijelentéslogika a helyszínről.


Kijelent slogika sszefoglal s
kijelentéslogika: összefoglalás a helyszínről.

 • logikai forma = mondatok + logikai kötőszavak

 • a logikai kötőszavak: negáció (nem), konjunkció (és), alternáció (vagy), kondicionális (ha, akkor), bikondicionális (akkor és csak akkor, ha)

 • a logikai kötőszavak igazságfüggvények: a velük képzett összetett mondatok igazságértéke az egyszerű mondatok függvénye

 • a logikai kötőszavak jelentését az igazságtáblázat rögzíti

 • a logika kötőszavak jelentése és használata nem egyezik tökéletesen természetes nyelvi megfelőikkel!

 • az érvényesség (a premisszák igazsága esetén a konklúzió nem lehet hamis) itt azt a formát ölti, hogy az atomi mondatok igazságértékeinek minden olyan kombinációja, mely az összes premisszát igazzá teszi, igazzá teszi a konklúziót is

 • az érvényességet igazságtáblázattal ellenőrizhetjük


Neg ci
Negáció a helyszínről.

Természetes nyelven: nem; nem igaz, hogy; hamis, hogy; hazugság, hogy; lehetetlen stb.

Következtetés vele: kettős tagadás kiküszöbölése

Nem igaz, hogy Lajos nem lüke.

Lajos lüke.

  p

p


Konjunkci
Konjunkció a helyszínről.

Természetes nyelven: és, de, míg, noha, bár, habár, nemcsak … hanem is, jóllehet, pedig, ugyanakkor, mégis, stb..

Következtetés vele: két mondatból konjunkciójukra (konjunkció), konjunkcióra bármelyik tagjára (egyszerűsítés).

Bea bájos.

Lajos lüke.

Bea bájos és Lajos lüke.

Bea bájos és Lajos lüke.

Bea bájos.

p

q

p & q

p & q

p


Altern ci
Alternáció a helyszínről.

Természetes nyelven: vagy

Következtetés vele: diszjunktív szillogizmus, addíció

diszj.

szill.

add.

Olvasok vagy tévézek.

Nem olvasok.

Tévézek.

Olvasok.

Olvasok vagy tévézek.

p v q

 p

q

p

p v q


M s vagy ok
Más „vagy”-ok a helyszínről.

Kizáró vagy: a természetes nyelvben gyakoribb az alternációnál, a „vagy-vagy” tipikusan ezt jelenti

összeférhetetlenségi vagy: ritka, a „vagy-vagy” néha ezt jelenti

Haladó kérdés: érvényes-e a diszjunktív szillogizmus és az addíció a „vagy” kizáró illetve összeférhetetlenségi változatával?


Kondicion lis 1
Kondicionális 1. a helyszínről.

Természetes nyelven: ha, akkor; feltéve, hogy; amennyiben; következménye;

Következtetés vele: modus ponens, modus tollens, hipotetikus szillogizmus

Ha vérzik, meg

tudom ölni.

Vérzik.

Meg tudom ölni.

Ha vérzik, meg

tudom ölni.

Nem tudom megölni

Nem vérzik.

p  q

p

q

p  q

~q

~p

MP

MT


Kondicion lis 2
Kondicionális 2. a helyszínről.

hipotetikus szillogizmus

Ha bánatos, iszik.

Ha iszik, dalol.

Ha bánatos, dalol.

Kérdés: érvényesek-e az

alábbi következetetések:

p  q p  q

~p q

~q p


Kondicion lis s ha akkor
Kondicionális és „ha, akkor” a helyszínről.

Ha nagyanyám sárga lenne és csilingelne, villamos lenne.

Ha Neymar nem sérült volna meg, a brazilok nyertek volna.

Ha Nobel-díjat kapok, olimpiai bajnok is leszek.

Ha BME Budapesten van, akkor Berlin Németország fővárosa.

A feltételes módban szereplő „ha, akkor” nem materiális kondicionális.

A természetes nyelvi kijelentő módú „ha, akkor” kissé különbözik a materiális kondicionálistól.


Rakonc tlan kondicion lisok 1
Rakoncátlan kondicionálisok 1. a helyszínről.

q  p

q  p

p  q

p szükséges feltétele q-nak.

p elégséges feltétele q-nak.


Rakonc tlan kondicion lisok 2
Rakoncátlan kondicionálisok 2. a helyszínről.

Csak akkor p, ha q.

p, kivéve ha q.

p  q

p  q

p  ~q azaz q  ~p

Hogyan lehetne bebizonyítani, hogy

p  ~q ugyanazt mondja, mint q  ~p?


Bikondicion lis
bikondicionális a helyszínről.

Lajos akkor és csak akkor teljesíti a kurzust, halegalább elégségest ér el az összes zárthelyin és valamint megszerzi a zárthelyikért beszámításra kerülő pontszám 40%-át.


Az rv nyess g ellen rz se
Az érvényesség ellenőrzése a helyszínről.

1. Módszer: érvénytelenség megmutatása ellenpéldával

Formalizáld a következtetést.

Keress olyan behelyettesítést, amely esetén a premisszák igazak, de a konklúzió hamis.

Korlát: az érvényességet nem bizonyítja, ti. ha nem találunk ellenpéldát, lehet, hogy csak ügyetlenek vagyunk.

2. Módszer: szisztematikus ellenőrzés igazságtáblázattal

Formalizáld a következtetést.

Vedd fel az elemezhetetlen kijelentések lehetséges igazságértékeit.

Számítsd ki az összetett kijelentések igazságértékeit az összes esetre.

Húzd ki azokat a sorokat, amelyekben valamelyik premissza hamis.

A következtetés akkor érvényes, ha a konklúzió minden megmaradó sorban igaz.


Ellenp lda
ellenpélda a helyszínről.

 • Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap.

 • Nem süt a nap.

 • Nem megyünk strandra

 • A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz

  • s = strandra megyünk

  • m = meleg lesz

  • n = süt a nap

 • Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap.

 • Nem süt a nap.

 • Nem megyünk strandra.

 • A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz

  • s = strandra megyünk

  • m = meleg lesz

  • n = süt a nap

 • aztán beírjuk a logikai kötőszavakat.

  • (m & n)  s nem: (m  s) & n

  • ~n

  • ~s

 • A cáfoló behelyettítést keresünk.

  • (FG szőke & FG nő)  FG budapesti igaz

  • ~FG nő igaz

  • ~FG budapesti hamis

  • Strandra megyünk, ha meleg lesz, és süt a nap.

  • Nem süt a nap.

  • Nem megyünk strandra

  • A formalizáláshoz szótárat készítünk az elemi mondhatokhoz

   • s = strandra megyünk

   • m = meleg lesz

   • n = süt a nap

 • aztán beírjuk a logikai kötőszavakat.

  • (m & n)  s nem: (m  s) & n

  • ~n

  • ~s


 • Igazs gt bl zat
  igazságtáblázat a helyszínről.

  1.

  (m & n)  s

  ~n

  ~s

  3.

  2.

  4.

  5.


  Gyakorl s 1
  gyakorlás a helyszínről. 1.

  Nem igaz, hogy esik az eső vagy sáros az utca.

  Nem esik az eső, és nem sáros az utca.

  A vatikáni csatársornál nincs jobb.

  Vatikán megnyeri a vb-t vagy nem.

  Géza szeret.

  Ha Géza szeret, virágot hoz neked.

  Géza nem hoz virágot neked.

  Géza szeret, és ha szeret, virágot hoz neked, de nem hoz virágot neked.

  Száraz ágon fütyörész egy vaddisznó.

  A híd túlterheltség vagy szerkezeti hiba miatt szakadt le. A túlterheltség ténye megállapítást nyert. Ezért a szakhatóságnak fölösleges vizsgálnia az építők felelősségét.


  Gyakorl s 2
  gyakorlás a helyszínről. 2

  Nem mondhatni, hogy nem iszik, ha nem vezet.

  Ha ismerem a szabályt, és tudom hogyan kell alkalmazni, helyes eredményt kapok, feltéve hogy nem számolom el magam.

  Ami a kerti bulit illeti, ha eső lesz, nem lesz, ha nem lesz, lesz.

  Vagy Marit és Nórát szeretem, vagy Orsit is

  Marit és Nórát is szeretem, vagy egyiküket sem.

  Ha Marit és Nórát szeretem, akkor Orsit is.

  Szeretem Orsit.

  Ha a szép fogalma empirikus fogalmakkal meghatározható, akkor az esztétikai kijelentések tudományosan igazolhatók, és az esztétika racionális alapokon nyugszik.

  Az esztétikai kijelentések nem igazolhatók tudományosan

  Tehát az esztétika nem nyugszik racionális alapokon.


  Kategorikus szillogizmusok
  Kategorikus szillogizmusok a helyszínről.


  Individuumnevek s predik tumok
  individuumnevek a helyszínről. és predikátumok

  Individuumnevek: Szókratész, Platón mestere, a miniszterelnök, a kedvenc zeném, az ország legnagyobb bankja, a II. Világháború

  Predikátumok: filozófus, miniszterelnök, fut, szép,

  szereti, magasabb mint, között van

  Mondatképzés:

  individuumnév + predikátum

  kategorikus állítások (ezekről lesz szó):

  az állítás típusa


  A i e o
  A I E O a helyszínről.

  univerzális

  részleges

  AffI rmo állító

  nEgO tagadó


  Kategorikus ll t sok

  Minden a helyszínről.F G.

  Minden beteg ember jogosult a gyógykezelésre.

  Az összes kutya tud ugatni.

  Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

  Ami repül, az le is esik.

  kategorikus állítások

  A

  Van olyan F, amely G.

  Némely hazugság nagyon hihető.

  Néhány gyógyszer kiütést okoz.

  Vannak repülő halak.

  Legalább egy beteg már felépült.

  I

  Egyetlen F sem G.

  Egyetlen politikus sem éretlen gyermek.

  Nincs bicikliző hal.

  Senki nem látta, aki ott volt.

  E

  O

  Van olyan F, amely nem G.

  Van olyan, politikus, aki nem hazafi.

  Néhány kutya nem harap.

  Pár feladat nem nehéz.


  Venn diagramok
  Venn-diagramok a helyszínről.

  1: F de nem G

  2: F és G

  3: G de nem F

  F

  F

  F

  F

  G

  G

  G

  G

  1

  2

  3

  satírozás = az adott rész üres, nincs olyan dolog

  vonal = az adott rész nem üres, van olyan dolog

  E: Nincs olyan F, amely G

  A: Minden F G

  F

  G

  O: Van olyan F, amely nem G

  I: Van olyan F, amely G


  Ekvivalenci k
  ekvivalenciák a helyszínről.

  Minden F G. = Minden G F. ?

  Némely F G. =Némely G F. ?

  Egyetlen F sem G. = Egyetlen G sem F. ?

  Némely F nem G. = Némely G nem F. ?

  Minden F G. =Egyetlen F sem nem-G.

  Minden új TV színes. = Egyetlen új TV sem fekete-fehér.

  A szélhámosok becstelenek. = Nincs olyan szélhámos, aki

  becsületes.

  Nem minden F G. = Van olyan F, amelyik nem-G.

  Nem az összes elítélt bűnös. = Néhány elítélt ártatlan.

  Nem minden madár énekel. = Van olyan madár, amelyik

  nem énekel.

  • Minden hal igazat mond. ǂ Egyetlen hal sem hazudik.


  T pus s diagram gyakorl s
  típus és diagram a helyszínről. gyakorlás

  Melyik kategorikus állítás?

  Aki magyar, velünk tart.

  Az asszony ingatag.

  Csaba nem jött velünk.

  Legyetek boldogok!

  Nem hiszem, hogy mindenki egyetértene a javaslattal.

  Nem minden arany, ami fénylik.

  Milyen kategorikus állítás?

  A vas vezeti az áramot.

  Júliának van egy veronai pasija.

  Neved ki diccsel ejtené, nem él oly velszi bárd.

  Aki merész, csak az él, a gyávát tengeti a hívság.


  K vetkeztet sek ellen rz se
  következtetések ellenőrzése a helyszínről.

  Átlátható formára hozzuk a következtetést. Ha kell, felhasználjuk az ekvivalenciákat.

  Megrajzoljuk a premisszák Venn-diagramját.

  A következtetés érvényes: ha az így kapott diagramon már szerepel a konklúzió Venn-diagramja.

  G

  F

  H

  vagy

  mint fenn

  mint fenn

  Megpróbáljuk felrajzolni a konklúzió tagadásának Venn-diagramját. A következtetés érvényes, ha nem megy. (Ugyanott lenne vonal és satír.)


  Venn gyakorl s 1

  Minden barátom szereti a filozófiát a helyszínről.

  Némely fafejű nem szereti a filozófiát.

  Némely fafejű nem barátom.

  Venn-gyakorlás 1.

  1. módszer: a premisszák

  diagramja tartalmazza-e a konklúzióét?

  F

  F

  B

  B

  S

  S

  2. módszer: rávihető-e a konklúzió tagadásának diagramja

  a premisszákéra?

  a konklúzió tagadása:

  Minden fafejű a barátom.


  Venn gyakorl s 2
  Venn-gyakorlás 2. a helyszínről.

  Van olyan ember, ki könnyen berúg.

  Van olyan ember, kinek megárt egy féldeci rum.

  Akinek megárt egy féldeci rum, az könnyen berúg.

  Egyetlen politikus sem tisztességes.

  Minden hazafi tisztességes.

  Egyetlen hazafi sem politikus.

  Népszabadság, 2005, szept. 20.

  Illés Zoltán, a Fidesz képviselője bocsánatkérésre szólította föl a miniszterelnököt, mert szerinte pontatlanul idézte a Budapest Televízióban elhangzott szavait. Illés azt állítja: ő Kóka Jánosra reagált, aki szerint csak a magántulajdonos lehet jó gazda. Ehhez képest a dorogi veszélyeshulladék-égető által okozott szennyezés bizonyítja, hogy "igenis létezik olyan magántulajdonos, aki egyáltalán nem jó gazda". (MTI)


  Egzisztenci lis s ly
  egzisztenciális súly a helyszínről.

  Minden hétfejű sárkány prímszámú fejű. igaz vagy hamis?

  1. lehetőség: igaz, mert nincs rá ellenpélda

  2. lehetőség: hamis, mert nincs rá példa

  3. lehetőség letiltjuk az üres predikátumokat, és nem válaszoljuk meg a kérdést.

  Arisztotelész a 3. lehetőséget választotta, a modern logika az 1. lehetőséget.

  Mi most arisztoteliánusok leszünk, azaz: ha felrajzolunk egy kört, azzal automatikusan feltételezzük, hogy nem üres.


  Logikai n gysz g
  logikai négyszög a helyszínről.


  Indukt v rvek
  Induktív érvek a helyszínről.


  Diagnosztikus k rd sek
  diagnosztikus kérdések a helyszínről.

  1. Az átlagos amerikai IQ-ja 20-szal magasabb az átlagos európaiénál. Ezért az amerikai gazdagaság gyorsabban fog nőni az európainál.

  2. Látták az áldozatokról készült fényképeket, s hallották az orvosszakértő véleményét arról, hogy milyen kínokat álltak ki haláluk előtt. Ezért maguknak, mint esküdteknek, ki kell mondaniuk, hogy a vádlott bűnös.

  3. Mítosz, hogy a dohányzás káros az egészségre. A családomban mindenki dohányzik, és nem is lehetnének egészségesebbek.

  1. Elfogadhatók-e a premisszák?

  2. Relevánsak-e a premisszák a konklúzióhoz?

  3. Elégségesek-e a premisszák?


  Dialektika logika retorika avagy mir l lesz sz


  Melyiket veszed
  melyiket a helyszínről. veszed

  Melyiket veszed meg?


  Indukt v ltal nos t s hib k
  induktív általánosítás hibák a helyszínről.

  Az 1936-os amerikai elnökválasztás előtt a Literary Digest kétmillió válasz alapján Langdon 57:43 arányú győzelmét jósolta. Roosevelt nyert 61%-kal!?

  Vizsgálataink szerint a közbeszerzéseknél a korrupció gyakorisága az elmúlt négy évben 11%-kal csökkent.

  Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a TopGlanz™-tól haja 20%-kal dúsabbnak hat.


  Indukt v ltal nos t s
  Induktív általánosítás a helyszínről.

  A megvizsgált A-k n% B.

  Valószínűleg az összes A n%-a B.

  • A megvizsgált A-k valóban tipikusak?

  • Elég esetet vizsgáltak meg?

  • Megbízható volt-e a vizsgálat?

  • Nem téves-e az eredmény értelmezése?

  • Elég óvatos a konklúzió?

  Az A-k szinte mind B-k vagy

  a, b, c, mind A-k, és mind B-k.

  d is A.

  d valószínűleg B.

  • d nem különbözik-e valamilyen fontos vonatkozásban a megvizsgált A-któl?


  Analogikus rvek
  Analogikus a helyszínről. érvek

  • A két eset valóban hasonlít?

  • Van-e okunk azt gondolni, hogy A releváns B-hez?

  • Nincsenek-e releváns különbségek a két eset között?

  A csillagok színképének vöröseltolódása olyan, mint amikor a távolodó mozdony füttye mélyül.


  Analogikus rv 2
  analogikus a helyszínről. érv 2.

  Egyesek azt mondják, hogy a nukleáris elrettentés politikáját annak sikere igazolja: az atomhatalmak nem keveredtek konfliktusba. Ugyanilyen erővel azt is mondhatnánk, hogy a házamat azért nem érte villámcsapás, mert egy piros keretben áthúzott villámot rajzoltam a tetejére.

  A Dél azzal fenyegetődzik, hogy amennyiben republikánust választanak elnöknek, felmondja az Uniót, s akkor majd minket terhel az Unió elpusztításának hatalmas bűne. Pompás. Egy rabló fegyvert tart a fejemhez: "Ide a pénzt, vagy megöllek, s akkor te leszel a gyilkos." A pénz az enyém, és jogom van megtartani, ugyanúgy mint a szavazatom, amelyet a Dél követel. És semmilyen különbség nincs a pénzem megszerzésére szolgáló halálos fenyegetés, és a szavazatom megszerzésére irányuló, az Unió felmondásával való fenyegetés között. (Abraham Lincoln)


  Oks gi rv 1
  oksági érv a helyszínről.1.


  Oks gi rv 2
  oksági a helyszínről. érv 2.

  1847: a klórvizes kézmosás kezdete Bécsben

  1823: kórbonctan kezdete Bécsben


  A mill szab lyok
  A Mill-szabályok a helyszínről.

  Különbség

  1. (A, B,C) +

  2. (B, C) -

  A

  Direkt egyezés

  1. (A, B,C) +

  2. (A, C, D) +

  3. (A, D, E) +

  A

  Inverz egyezés

  1. (A, B,C) -

  2. (A, C, D) +

  3. (A, D, E) -

  nem A

  Együttváltozás

  A mindig együtt jár x-szel

  Minél erősebb A, annál erősebb x

  x-ért A a felelős

  Maradék

  (A, B,C) mindig együtt jár (x, y, z)-vel

  x-ért A, y-ért B a felelős

  C-ért z a felelős


  Post hoc hib k
  post hoc hibák a helyszínről.

  Azért kaptam ötöst a vizsgán, mert reggel pénzt adtam a koldusnak.

  Fehér Márta macskája megfigyelte, hogy amikor FM reggel felébred, az ágy fölé akasztott óra himbálózni kezd (ti. FM megnézni, hány óra van). Amikor azt akarja, hogy FM felébredjen himbálni kezdi az órát.

  Amikor olcsó a búza, sok a szénanátha. Az olcsó búza szénanáthát okoz.

  A képzetlenek rendszerint szegényebbek a képzetteknél. A képzetlenség szegénységet okoz.

  A progresszív és liberális Berkeley egyetemen a nők szignifikánsan kisebb számban jutnak be doktori programokra, mint a férfiak. Lám, a Berkeley diszkriminál.

  A II. Világháború után a népi demokráciákban a GDP nagyon gyorsan elérte a háború előtti szintet. Ebből látszik, hogy a szocializmus nem árt a gazdaságnak.


  Kritikai k rd sek az oks gi k vetkeztet sekhez
  Kritikai kérdések az oksági következtetésekhez a helyszínről.

  • Valóban korrelál a két tényező? Nem egyszeri vagy véletlenszerű kapcsolatról van szó?

  • Kizárható-e, hogy az okság éppen a másik irányba mutat?

  • Kizárható-e, hogy a korreláló tényezők nem kölcsönösen okozzák egymást?

  • Kizárható-e, hogy a korreláció nem valamilyen közös ok eredménye?

  • Kizárható-e, hogy a tényezők közötti korrelációt valamilyen közbeeső tényező teremti meg?

  • Helyesen azonosítottuk a korreláló tényezőket?

  • A konklúzió nem terjed-e túl a korreláció érvényességi körén?


  Abdukci 1 p lda
  abdukció a helyszínről. 1. példa

  A páviánok gyűjtögető életmódját vizsgáló kutatók egy ízben tanúi voltak, hogy egy felnőtt pávián, Mel, éppen egy tápláló gumót próbált kiásni a földből. Egy fiatal pávián, Paul, megközelítette, és körülnézett. Más pávián nem volt a közelben. Ekkor rikoltott egyet, mire az anyja rohanva érkezett, s elkergette a meglepett Melt. Paul ezek után megkaparintotta a gumót.

  Miért kiáltott Paul?

  1. Ez félrevezetés volt, hogy megtévessze anyját, aki így azt hitte, hogy Mel megtámadta Pault; anyja megérkezése pedig lehetővé tette, hogy lenyúlja a gumót.

  2. Csak megismételte azt a viselkedést, amely a múltban mindig táplálékhoz juttatta. Ezzel beindította a rikoltás – mama jön – enni kapok eseménysorozatot.


  Abdukci 2 p lda
  abdukció a helyszínről.2. példa

  Vannak emberek, akik át tudnak sétálni az izzó parázson, anélkül, hogy megégetnék a lábukat. Hogy lehetséges ez?

  1. Szellemük uralkodik testük felett.

  2. Természetfeletti képességeik vannak.

  3. A fa parazsa (hasonlóan a lávakőhöz és szemben a sütővel) rossz hővezető, így bárki átsétálhat rajta.


  Abdukci avagy k vetkeztet s a legjobb magyar zatra
  Abdukció avagy következtetés a legjobb magyarázatra a helyszínről.

  T1 … Tn tények, amelyeket magyarázni akarunk.

  M a tények legjobb magyarázáta.

  M önmagában is jó magyarázat.

  Jelen tudásunk alapján M.

  • T1… Tn csakugyan tények?

  • M valóban jó magyarázat T1… Tn-re?

   • 1. Minden tényről számot ad-e?

   • 2. Nem vezet-e újabb, megválaszolatlan kérdésekhez?

   • 3. Nem mond-e ellent az ismert tényeknek?

   • 4. Ellenőrizhető-e további vizsgálatokkal?

  • M csakugyan jobb magyarázat a többinél? Mennyivel jobb?


  Zene s szex
  zene és szex a helyszínről.

  Egy tanulmány szerint azok a tinédzserek, akiknek MP3-asa tele van szexuális tartalmú szövegekkel, korábban kezdik a szexuális életet, mint azok, akik másféle dalokat kedvelnek. Akik sok ilyen zenét hallgatnak, majdnem kétszer akkorra valószínűséggel válnak szexuálisan aktívvá két éven belül, mint azok, akik kevés, vagy semmilyen ilyen zenét nem hallgatnak. A rendszeres hallgatóknál az arány 51%, míg a szexuálisan degradáló zenét nem vagy csak ritkán hallgatóknál az arány csak 29%. Az olyan dalok, melyek a férfiakat „szexmániás csődörökként”, a nőket pedig szexuális tárgyakként ábrázolják, valamint expliciten utalnak a szexuális aktusra, ezek szerint sokkal nagyobb valószínűséggel eredményezik a korai szexuális viselkedést, mint azok, amelyekben a szexuális utalások nem ennyire közvetlenek, s amelyek szerint a kapcsolatok elkötelezettséggel járnak.  Rvel si s m k s kritikai k rd sek
  Érvelési sémák és kritikai kérdések a helyszínről.

  Érvelési séma: absztrakt minta valamilyen érvelési típus megragadására; az adott típusú érvek között jók és rosszak is vannak

  A megvizsgált A-k n% B.

  Valószínűleg az összes A n%-a B.

  • A megvizsgált A-k valóban tipikusak?

  • Elég esetet vizsgáltak meg?

  • Megbízható volt-e a vizsgálat?

  • Nem téves-e az eredmény értelmezése?

  • Elég óvatos a konklúzió?

  Kritikai kérdések: kérdéstípusok, melyek egy adott érvelési sémával jellemezhető konkrét érvek ellenőrizhetők; ha egy konkrét érv esetében a konkrét kritikai kérdések megválaszolhatók, az érv jó (helytálló)


  Mit mutat meg egy helyt ll indukt v rv 1
  Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 1. a helyszínről.

  • A klasszikus válasz az induktív általánosítást tekinti paradigmatikus esetnek, és így hangzik: a magas valószínűséget. Ez kétértelmű: (1) maga a konklúzió, mint állítás (statisztikai) valószínűséget fejez ki és (2) a konklúzió státuszát tekintve, nem szavatoltan igaz.

   • A megvizsgált A-k n% B.

   • Valószínűlegaz összes A n%-a B.

   • (= tetszőleges A n% valószínűséggel B.)

 • Statisztikai valószínűség = viszonylatos gyakoriság. A pénzfeldobásoknál az írás valószínűsége 0,5 (50%) = az összes pénzfeldobás felében az írás jön ki.


 • Mit mutat meg egy helyt ll indukt v rv 2
  Mit mutat meg egy helytálló induktív érv? 2. a helyszínről.

  • A legtöbb esetben azonban konklúzió nem (statisztikai) valószínűségi állítás.

   • A világegyetemnek értelmes tervezője van.

   • A gyermekágyi lázat hullaanyag okozza.

   • Paul kiáltása félrevezetés volt.

  • Ugyanakkor a konklúzió státuszát tekintve csak valószínű. De mit jelent ez a valószínűség? Biztosan nem statisztikai valószínűséget.

  • Az újabb felfogás szerint az induktív érvek azt mutatják meg, hogy a konklúzió ideiglenesen elfogadható, azaz, amíg az érvet meg nem döntik, azt kell vélelmeznünk, hogy a konklúzió igaz.

  • [Az ilyen érveket gyakran plauzibilis vagy preszumptív (vélelmezési) érveknek is nevezik, és egyesek szerint nem is szabad őket induktív érveknek tekinteni.]


  H romf le k vetkeztet s az ltal nosr l az egyesre
  Háromféle következtetés az általánosról az egyesre a helyszínről.

  Minden ember halandó.

  Géza ember.

  Géza halandó.

  A dohányzó férfiak tízszer olyan gyakran kapnak tüdőrákot, mint a nem dohányzók.

  Géza dohányzik.

  Géza tízszer akkora valószínűséggel kap tüdőrákot, mint ha nem dohányozna.

  A politikusok hazudoznak.

  Géza politikus.

  Géza hazudozik.

  deduktív

  (szigorú értelemben)

  induktív

  preszumptív


  Megd nthet s g
  Megdönthetőség a helyszínről.

  Tim és Tom egyaránt jómódú bostoni családból származnak, ugyanakkor végeznek a Harvard jogi karán, egyformán kiváló eredménnyel, s mindkettőjüket ugyanaz a menő ügyvédi iroda szerződteti. Tíz évvel később Tim kőgazdag. Tom is.

  Mit gondolsz erről az érvről?

  És mit gondolsz, ha megtudod, hogy Tom nem bírta a nyomást, drogozni kezdett, és kirúgták?

  Az, hogy az új információ birtokában a következtetést nem ítéljük helytállónak, nem jelenti azt, eleve nem volt helytálló. Akkor helytálló volt, most nem az. (Korábban „nem”-mel feleltünk a „van-e releváns különbség” kritikai kérdésre, most „igen”-nel.) Korábban helyesen vélelmeztük a konklúzió igazságát, most már nem vélelmezhetjük.


  Szak rt i v lem ny rv

  Einstein is hitt Istenben. a helyszínről.

  A Nemzeti Jövőbelátó Intézet szerint a Nemzeti Tavalyihóvisszafagyasztó Párt nyeri a választásokat.

  Miskolczi Ferenc légkörfizikus szerint nem az üvegházhatású gázok okozták az utóbbi évek felmelegedését.

  Szakértői vélemény érv

  S szakértő azon a területen, amelyhez az A kijelentés tartozik.

  S szerint A igaz.

  A-t elfogadhatjuk igaznak.

  • Mennnyire hiteles szakértő S?

  • S szakértelme arra a területre vonatkozik-e, ahová A tartozik?

  • S valóban olyasmit állított, amiből A következik?

  • S szavahihető személy?

  • A egybevág-e a más szakértők véleményével?

  • S állítása bizonyítékokon alapul?


  Rvel si s m k t pusai
  érvelési a helyszínről. sémák típusai