n zvoslov anorganick ch slou enin esk a latinsk l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské PowerPoint Presentation
Download Presentation
Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské. Pavla Balínová. Něco na rozcvičení . MgH 2 m) manganistan draselný HBrO n) dekahydrát hydrogenuhličitanu sodného

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Názvosloví anorganických sloučenin – české a latinské' - jules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n co na rozcvi en
Něco na rozcvičení
 • MgH2 m) manganistan draselný
 • HBrO n) dekahydrát hydrogenuhličitanu sodného
 • Al2(SO4)3 o) síran draselno-hlinitý
 • WF6 p) chlorid-hydroxid hořečnatý
 • MnS2
 • KIO4
 • NH4OH
 • Ba(ClO3)2
 • NaHSO3
 • K2CrO4
 • NH4NO2
 • H2SiO3
peroxidy
Peroxidy
 • (O1-)2- vazba -O-O-

2

Př.

 • peroxid vodíku
 • peroxid lithný
 • peroxid sodný
 • peroxid hořečnatý
 • peroxid barnatý
peroxoslou eniny
Peroxosloučeniny
 • kyselina sírová → kyselina peroxosírová

H2SO4H2SO5

 • kyselina peroxodisírová H2S2O8
hydr ty sol
Hydráty solí

Počet molekul rozpouštědla se vyjádří číselnou předponou (z řečtiny). Název sloučeniny se uvádí ve 2. pádu.

CuSO4 x 5 H2O pentahydrát síranu měďnatého

CaSO4 x ½ H2O hemihydrát síranu vápenatého

CaHPO4 x 2H2O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

podvojn soli
Podvojné soli
 • Kationty

Názvy kationtů se uvádějí v pořadí rostoucích ox. čísel. Při stejném ox. čísle rozhoduje abecední pořadí symbolů prvků.

Na2Mg(CO3)2 uhličitan disodno-hořečnatý

KMgF3 fluorid draselno-hořečnatý

NaNH4HPO4 hydrogenfosforečnan sodno-amonný

● Anionty

Ve vzorcích i názvech se anionty uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků.

AlO(OH) oxid-hydroxid hlinitý

Ca2F2(SO4) difluorid-síran vápenatý

latinsk mezin rodn n zvoslov l kopisn
Latinské mezinárodní názvosloví (lékopisné)

Pro pojmenování sloučenin dle latinského mezinárodního názvosloví je nutné znátlatinské názvy prvků →

viz. periodická tabulka

Př. vodík = hydrogenium

uhlík = carboneum

kyslík = oxygenium

draslík = kalium

sodík = natrium

vápník = calcium

……………….

oxidy
OXIDY

Platí stejná pravidla pro všechny oxidační stupně:

(nás.)-název prvku ve 2. pádu-i + (nás.)-oxidum

CaO Calciioxidum

CuO Cupri oxidum

Cu2O Dicupri oxidum

Mn2O3Dimangani trioxidum

N2O5Dinitrogenii pentaoxidum

CO2 Carbonei dioxidum

peroxidy9
PEROXIDY

název prvku(2. pád)-i + peroxidum

H2O2 Hydrogeniiperoxidum

Na2O2 Natrii peroxidum

Li2O2 Lithii peroxidum

MgO2 Magnesii peroxidum

hydroxidy
HYDROXIDY

a) jeden oxidační stav

název prvku ve 2. pádu-i + hydroxidum

LiOH Lithiihydroxidum

NaOH Natriihydroxidum

KOH Kaliihydroxidum

b) dva oxidační stavy (2 možné způsoby pojmenování)

b 1. název prvku ve 2. pádu-i+ (nás.)-hydroxidum

b 2. název prvku ve 2. pádu-osi(pro nižší ox.č.)+hydroxidum

-i(pro vyšší ox. č.) +hydroxidum

Fe(OH)2 Ferridihydroxidum / Ferrosi hydroxidum

Fe(OH)3 Ferritrihydroxidum / Ferri hydroxidum

bezkysl kat kyseliny
BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY

Acidum+ hydro-základ názvu prvku (aniontu)-icum

HCl Acidumhydrochloricum

HBr Acidumhydrobromicum

HI Acidum hydroiodicum

H2S Acidum hydrosulfuricum

HCN Acidum hydrocyanicum

soli bezkysl kat ch kyselin
SOLI BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN

a) jeden oxidační stupeň kationtu

název kationtu ve 2. pádu-i + základ názvu aniontu-idum

NaF Natrii fluoridum

KCl Kalii chloridum

ZnS Zinci sulfuridum (Zinci sulfidum)

KBr Kalii bromidum

b) více oxidačních stupňů kationtu

název prvku ve 2. pádu-osi (nižší ox. č.) + základ názvu aniontu-idum

-i(vyšší ox. č.)

Hg2Cl2 Hydrargyrosi chloridum

HgCl2 Hydrargyri chloridum

oxokyseliny
OXOKYSELINY

a)jeden oxidační stupeň

Acidum + základ názvu prvku-icum

H2CO3Acidum carbonicum

H3BO3Acidum boricum

b) 2 oxidační stupně

Acidum + základ názvu prvku – osum (nižší ox. st.)

- icum (vyšší ox. st.)

HNO2Acidum nitrosum H2SO3Acidum sulfurosum

HNO3 Acidum nitricum H2SO4 Acidum sulfuricum

oxokyseliny pokra ov n
OXOKYSELINY - pokračování

c) více oxidačních stupňů

HClO Acidumhypochlorosum (nejnižší o. č.)

HClO2 Acidum chlorosum (nižší o. č.)

HClO3 Acidum chloricum (vyšší o. č.)

HClO4 Acidum (hy)perchloricum (nejvyšší o. č.)

soli oxokyselin
SOLI OXOKYSELIN

prvek(2. pád)-osi+ základ názvu aniontu-is (nižší ox. č.)

-i-as (vyšší ox. č.)

CaSO3 Calcii sulfis

CaSO4 Calcii sulfas

Na2CO3 Natrii carbonas(pouze 1 ox. st.)

KClO Kalii hypochloris (Cl1+)

NaClO2 Natrii chloris (Cl3+)

AgClO3 Argenti chloras (Cl5+)

KClO4 Kalii perchloras (Cl7+)

CuClO Cuprosihypochloris

Cu(ClO)2 Cuprihypochloris

hydrogensoli
HYDROGENSOLI

prvek(2. pád)-i + (nás.)-hydrogeno-název soli kyseliny

NaHCO3 Natriihydrogenocarbonas

K2HPO4 Kalii hydrogenophosphas

KH2PO4 Kalii dihydrogenophosphas

thiokyseliny a jejich soli
THIOKYSELINY A JEJICH SOLI

Acidum + thio-anion kyseliny

H2S2O3Acidumthiosulfuricum

prvek(2.pád)-i + thio-název příslušné soli

Na2S2O3 Natriithiosulfas

podvojn soli18
PODVOJNÉ SOLI

a) 2 kationty

prvek(2. pád)-i + prvek(2. pád)-i + název příslušné soli

KLiSO4 Kalii lithii sulfas

KMgF3 Kalii magnesii fluoridum

b) 2 anionty

prvek(2. pád)-i + (nás.) název příslušné soli + (nás.) název příslušné soli

Cu3(CO3)2F2 Cupri carbonas fluoridum

hydr ty sol19
HYDRÁTY SOLÍ

název soli + (nás.)-hydricus (masculinum)

-hydricum (neutrum)

NaClO4 x H2O Natrii perchloras monohydricus

MgCl2 x 6 H2O Magnesiichloridumhexahydricum !

Na2S2O3 x 5 H2O Natrii thiosulfas pentahydricus