kvalitativno odre ivanje bakrenih legura mjerenjem korozijskog potencijala n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA. ZAŠTO?. Potreba za jednostavnom i brzom metodom kvalitativne analize u konzervacijsko-restauracijskoj praksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA' - jules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitativno odre ivanje bakrenih legura mjerenjem korozijskog potencijala

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEMKOROZIJSKOG POTENCIJALA

za to
ZAŠTO?
 • Potreba za jednostavnom i brzom metodom kvalitativne analize u konzervacijsko-restauracijskoj praksi
 • Nedestruktivna metoda- To je modifikacija “spot test” metode analize metala samo je nedestruktivna -upotreba nekorozivnih otopina kao elektrolita (u “spot testu” upotrebljavaju se agresivni kemijski spojevi)
slide3
Kako?

Referentna elektroda

Voltmetar

 • PRINCIP RADA:
 • Metalni artefakt (koji se ispituje) spojen je na jedan izlaz voltmetra
 • na drugi izlaz voltmetra spojena je referentna elektroda (u ovom slučaju zasićena kalomel elektroda SCE)
 • Kap elektrolita (nekorozivna otopina) služi kao kontakt između referentne elektrode i artefakta
 • MJERI SE RAZLIKA POTENCIJALA IZMEĐU ARTEFAKTA I REFERENTNE (SCE) ELEKTODE U VREMENU (oko 15 min.)

Artefakt

Elektroda ne dodiruje površinu artefakta

preliminarna mjerenja
Preliminarna mjerenja:
 • Izbor elektrolita koji služi kao kontakt između elektode i artefakta:
 • Zahtjevi: a) nekorozivan (ne oštećuje artefakt)
 • b) vodljiv (što manji otpor elektrolita)
 • c) pH mu je u području pasivacije ispitivanog artefakta
 • Testirane otopine: c = 0,01 moldm-3
 • Natrij-sulfat (Na2SO4) pH=6,94
 • Natrij-nitrat (Na2NO3) pH=6,10
 • Natrij-carbonat (Na2CO3) pH=10,70
 • Natrij-hidrogenkarbonat (NaHCO3) pH=8,71
 • Natrij-sesquikarbonat (Na3H(CO3)2 pH=9,55
pourbaix ovi dijagrami
Pourbaix-ovi dijagrami:

Pourbaix dijagrami: E- pH dijagrami za pojedini metal.

Prikazuju ovisnost potencijala o pH otopine (područja imuniteta, korozije i pasivnosti metala)

korozija

pasivnost

Područje pasivnosti za bakar.

Za broncu!?

Imunost

slide6

Najbolje ponašanje u 10mM otopini Na2CO3 – PASIVACIJA na potencijalu od -80 mV.

Slika 1. Korozijski potencijal bakra u ovisnosti u vremenu u različitim 10mM otopinama

Oštećenje na površini metala izazvano upotrebom preagresivne otopine (u ovom slučaju 10 mM Na2SO4)

utjecaj pripreme povr ine
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE

Neočišćen uzorak- nema pasivacije na očekivanom potencijalu

 • Mehanički poliran papirom SiC 1200
 • Odmašćen acetonom
slide8

PONOVLJIVOST REZULTATA MJERENJA

Cu1

Ovisnost korozijskog potencijala za bakar u 10mM natrij-karbonatu.

Cu2

Cu3

Rezultati su ponovljivi unutar ± 10 mV!!

mjerenje ekor na standardnim uzorcima poznatog sastava
MJERENJE Ekor NA STANDARDNIM UZORCIMA POZNATOG SASTAVA

BINARNE BRONCE:

Cu-6Sn

Cu-11Sn

Cu-12Sn

- certificiranog sastava

Postoji jasna tendencija pomicanja Ekorr kako raste udio kositra (Sn) u leguri!

Sn

mjerenje ekor na kiparskim broncama nepoznatog sastava
MJERENJE Ekor NA KIPARSKIM BRONCAMA NEPOZNATOG SASTAVA

Sastav određen XRF-om (X-ray flourescence):

Srednji

Kratki

Dugi

zaklju ak
Zaključak:
 • Metoda mjerenja Ekorr kao “spot test”:
 • daje reproducibine rezultate (pogreška mjerenja unutar ± 10 mV)
 • dobro izabran elektrolit (ovisno o vrsti metala koji se određuje) ne izaziva promjene i oštećenja na površini
 • može se upotrijebiti kao metoda za kvalitativna kao i za kvantitativna određivanja
 • ne zahtijeva skupu opremu
 • nije potrebno uzorkovanje artefakta
 • potrebna mala površina za mjerenja
optimizacija metode na to treba paziti da bi se dobila zadovoljavaju a reproducibilnost mjerenja

b)

a)

Optimizacija metode: (na što treba paziti da bi se dobila zadovoljavajuća reproducibilnost mjerenja)
 • a) potrebno mjeriti uvijek na istoj udaljenost elektrode od površine
 • b) držati udaljenost između dviju elektroda konstantnom
 • volumen kapi konstantan pri svakom mjerenju
 • posebno treba obratiti pažnju na pripremu površine