kvalitativno odre ivanje bakrenih legura mjerenjem korozijskog potencijala n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA. ZAŠTO?. Potreba za jednostavnom i brzom metodom kvalitativne analize u konzervacijsko-restauracijskoj praksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEM KOROZIJSKOG POTENCIJALA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kvalitativno odre ivanje bakrenih legura mjerenjem korozijskog potencijala

KVALITATIVNO ODREĐIVANJE BAKRENIH LEGURA MJERENJEMKOROZIJSKOG POTENCIJALA

za to
ZAŠTO?
 • Potreba za jednostavnom i brzom metodom kvalitativne analize u konzervacijsko-restauracijskoj praksi
 • Nedestruktivna metoda- To je modifikacija “spot test” metode analize metala samo je nedestruktivna -upotreba nekorozivnih otopina kao elektrolita (u “spot testu” upotrebljavaju se agresivni kemijski spojevi)
slide3
Kako?

Referentna elektroda

Voltmetar

 • PRINCIP RADA:
 • Metalni artefakt (koji se ispituje) spojen je na jedan izlaz voltmetra
 • na drugi izlaz voltmetra spojena je referentna elektroda (u ovom slučaju zasićena kalomel elektroda SCE)
 • Kap elektrolita (nekorozivna otopina) služi kao kontakt između referentne elektrode i artefakta
 • MJERI SE RAZLIKA POTENCIJALA IZMEĐU ARTEFAKTA I REFERENTNE (SCE) ELEKTODE U VREMENU (oko 15 min.)

Artefakt

Elektroda ne dodiruje površinu artefakta

preliminarna mjerenja
Preliminarna mjerenja:
 • Izbor elektrolita koji služi kao kontakt između elektode i artefakta:
 • Zahtjevi: a) nekorozivan (ne oštećuje artefakt)
 • b) vodljiv (što manji otpor elektrolita)
 • c) pH mu je u području pasivacije ispitivanog artefakta
 • Testirane otopine: c = 0,01 moldm-3
 • Natrij-sulfat (Na2SO4) pH=6,94
 • Natrij-nitrat (Na2NO3) pH=6,10
 • Natrij-carbonat (Na2CO3) pH=10,70
 • Natrij-hidrogenkarbonat (NaHCO3) pH=8,71
 • Natrij-sesquikarbonat (Na3H(CO3)2 pH=9,55
pourbaix ovi dijagrami
Pourbaix-ovi dijagrami:

Pourbaix dijagrami: E- pH dijagrami za pojedini metal.

Prikazuju ovisnost potencijala o pH otopine (područja imuniteta, korozije i pasivnosti metala)

korozija

pasivnost

Područje pasivnosti za bakar.

Za broncu!?

Imunost

slide6

Najbolje ponašanje u 10mM otopini Na2CO3 – PASIVACIJA na potencijalu od -80 mV.

Slika 1. Korozijski potencijal bakra u ovisnosti u vremenu u različitim 10mM otopinama

Oštećenje na površini metala izazvano upotrebom preagresivne otopine (u ovom slučaju 10 mM Na2SO4)

utjecaj pripreme povr ine
UTJECAJ PRIPREME POVRŠINE

Neočišćen uzorak- nema pasivacije na očekivanom potencijalu

 • Mehanički poliran papirom SiC 1200
 • Odmašćen acetonom
slide8

PONOVLJIVOST REZULTATA MJERENJA

Cu1

Ovisnost korozijskog potencijala za bakar u 10mM natrij-karbonatu.

Cu2

Cu3

Rezultati su ponovljivi unutar ± 10 mV!!

mjerenje ekor na standardnim uzorcima poznatog sastava
MJERENJE Ekor NA STANDARDNIM UZORCIMA POZNATOG SASTAVA

BINARNE BRONCE:

Cu-6Sn

Cu-11Sn

Cu-12Sn

- certificiranog sastava

Postoji jasna tendencija pomicanja Ekorr kako raste udio kositra (Sn) u leguri!

Sn

mjerenje ekor na kiparskim broncama nepoznatog sastava
MJERENJE Ekor NA KIPARSKIM BRONCAMA NEPOZNATOG SASTAVA

Sastav određen XRF-om (X-ray flourescence):

Srednji

Kratki

Dugi

zaklju ak
Zaključak:
 • Metoda mjerenja Ekorr kao “spot test”:
 • daje reproducibine rezultate (pogreška mjerenja unutar ± 10 mV)
 • dobro izabran elektrolit (ovisno o vrsti metala koji se određuje) ne izaziva promjene i oštećenja na površini
 • može se upotrijebiti kao metoda za kvalitativna kao i za kvantitativna određivanja
 • ne zahtijeva skupu opremu
 • nije potrebno uzorkovanje artefakta
 • potrebna mala površina za mjerenja
optimizacija metode na to treba paziti da bi se dobila zadovoljavaju a reproducibilnost mjerenja

b)

a)

Optimizacija metode: (na što treba paziti da bi se dobila zadovoljavajuća reproducibilnost mjerenja)
 • a) potrebno mjeriti uvijek na istoj udaljenost elektrode od površine
 • b) držati udaljenost između dviju elektroda konstantnom
 • volumen kapi konstantan pri svakom mjerenju
 • posebno treba obratiti pažnju na pripremu površine