prawno finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i dzia alno ci przedsi biorstw spo ecznych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tomasz Schimanek Iza Przybysz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Tomasz Schimanek Iza Przybysz - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i działalności przedsiębiorstw społecznych. Tomasz Schimanek Iza Przybysz. Tytuł slajdu. 2. Celem spotkania jest wspólne określenie: tego , co w przepisach prawa przeszkadza przedsiębiorstwom społecznym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tomasz Schimanek Iza Przybysz' - jui


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawno finansowe bariery i ograniczenia tworzenia i dzia alno ci przedsi biorstw spo ecznych

Prawno-finansowe bariery i ograniczenia tworzeniai działalności przedsiębiorstw społecznych

Tomasz Schimanek

Iza Przybysz

tytu slajdu
Tytuł slajdu

2

 • Celem spotkania jest wspólne określenie:
 • tego, co w przepisach prawa przeszkadza przedsiębiorstwom społecznym,
 • tego, czego w przepisach brakuje, aby przedsiębiorstwa społeczne mogły się rozwijać.
tytu slajdu1
Tytuł slajdu

3

PROBLEMY I POTRZEBY

PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

tytu slajdu2
Tytuł slajdu

4

 • Najważniejsze problemy deklarowane przez przedsiębiorstwa społeczne – 2008 rok:
 • problemy z finansowaniem prowadzonej działalności: brak kapitału własnego, ograniczone przychody, brak instrumentów wsparcia zwrotnego, z których mogłyby skorzystać przedsiębiorstwa społeczne,
 • problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikające z braku wiedzy i doświadczeń w tym zakresie,

Na podstawie wyników badania przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonego pod koniec 2008 roku w ramach projektu „Przedsiębiorstwa społeczne – mazowieckie modele działania”, współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, realizowanego przez WYG International.

tytu slajdu3
Tytuł slajdu

5

 • problemy z obsługą księgową i prawną,
 • kłopoty z rejestracją (dotyczą one przede wszystkim spółdzielni socjalnych),
 • problemy we współpracy z powiatowymi urzędami pracy,
 • brak współpracy z biznesem,
 • generalny brak wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych i w związku z tym nieufność do tego typu podmiotów w ich otoczeniu.
tytu slajdu4
Tytuł slajdu

6

 • Najczęściej wskazywane potrzeby przedsiębiorstw społecznych:
 • dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu,
 • dofinansowanie bieżącej działalności,
 • doradztwo finansowe,
 • doradztwo strategiczne,
 • szkolenia z działalności gospodarczej,
 • szkolenia nt. rachunkowości, finansów,
 • szkolenia prawne.
tytu slajdu5
Tytuł slajdu

7

 • Słabości przedsiębiorstw społecznych z perspektywy instytucji finansowychw 2008 roku:
 • brak kapitału, który stanowić mógłby zabezpieczenie pożyczki, kredytu czy poręczenia,
 • niewielkie doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia działalności biznesowej,
 • trudności w prowadzeniu działalności, niskie przychody,

Na podstawie badania opinii przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych i instytucji finansowych na temat instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw społecznych przeprowadzonego w połowie 2008 roku w ramach projektu „Wypracowanie instrumentów finansowych dla przedsięwzięć ekonomii społecznej” realizowanego na zlecenie Funduszu Współpracy przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida, finansowanego w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń IW EQUAL”.

tytu slajdu6
Tytuł slajdu

8

 • misja, którą nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja celów społecznych, co zwiększa ryzyko kredytowe,
 • brak jasnych regulacji prawnych dotyczących działania przedsiębiorstw społecznych,
 • niewielka aktywność informacyjno-promocyjna przedsiębiorstw społecznych skierowana do otoczenia, w tym instytucji finansowych.
tytu slajdu7
Tytuł slajdu

9

 • Bariery działania przedsiębiorstw społecznych w 2010 roku:
  • mała wiedza pracowników administracji publicznej na temat specyfiki PS,
  • mała wiedza innych podmiotów o specyfice działalności organizacji,
  • uzależnienie zatrudnienia w PS od zewnętrznego wsparcia finansowego ,
 • Badanie „Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce” zrealizowane w 2010 roku przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (CEAPP) oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.
tytu slajdu8
Tytuł slajdu

10

 • pozyskanie środków finansowych na rozwój,
 • przepisy prawa,
 • niski poziom wynagrodzeń w PS,
 • zła koniunktura gospodarcza,
 • biurokracja, bariery administracyjne.
tytu slajdu9
Tytuł slajdu

Postrzegane bariery związane z prawem i finansowaniem:

 • brak przygotowania do prowadzenia PS przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (głównie dotyczy to spółdzielni socjalnych,
 • brak zrozumienia idei spółdzielczości socjalnej,
 • stygmatyzująca funkcja spółdzielni socjalnej,
 • ograniczenia dotyczące księgowości i nadwyżki bilansowej,

11

Wyniki monitoringu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych - 2011 rok:

tytu slajdu10
Tytuł slajdu
 • lustracja,
 • brak znajomości i/lub rozumienia przepisów prawa po stronie przedsiębiorstw społecznych,
 • duża dowolność interpretacji obowiązujących przepisów,
 • nadmierna biurokracja, brak zrozumienia specyfiki działania PS,
 • brak możliwości egzekwowania zobowiązań ze strony publicznej, np. terminowości przekazywania środków.

12

tytu slajdu11
Tytuł slajdu

Podsumowując, główne przyczyny problemów PS, to:

 • zbyt mała wiedza, kompetencje i doświadczenia osób zarządzających PS,
 • niewielka wiedza/rozumienie PS w otoczeniu, ale także wśród pracowników i członków,
 • brak kapitału,
 • ograniczone możliwości wsparcia PS ze strony państwa.

13

tytu slajdu12
Tytuł slajdu

Czy przyczyny tych problemów i ograniczeń związane są z prawem,

a jeżeli tak,

to co w przepisach należałoby zmienić lub czego w nich brakuje?

14

ad