financi le impact wwnv wsw l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Financiële impact WWNV / WSW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Financiële impact WWNV / WSW

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
jui

Financiële impact WWNV / WSW - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
Financiële impact WWNV / WSW
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Financiële impactWWNV / WSW wake up call drs. H.W. Wieringa, 7 december 2011.

 2. Regeerakkoord Rutte • Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt • Vergroting gemeentelijke doelgroep • Verlaging participatiebudget • Herstructurering WSW • Afbouw volume (van ruim 100.000 naar 30.000) • Verlaging subsidie (€ 27.080 in 2010, € 22.050 in 2015)

 3. Waarom? • Financieel: bezuinigingen • Bestuurlijk: gemeente heeft zicht op werkgevers • Inhoudelijk: beschikbaarheid “arbeid”

 4. Participatiebudget – oude stijl X € 1.000.000,-

 5. Ontschot participatiebudget (vanaf 2013) • Reïntegratiebudget Wwb • Inburgeringsmiddelen (tot 2014) • Educatiemiddelen • Reïntegratiebudget Wajong (gem. deel) • WSW

 6. Participatiebudget – nieuwe stijl Bron: SZW-begroting 2012 X € 1.000.000,-

 7. Situatie in Groningen • Relatief veel Wwb-ers/WIJ-ers • Relatief veel Wajong-ers • Relatief veel WSW-ers • Lagere economische ontwikkeling

 8. De gemiddelde gemeente Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”

 9. De gemiddelde gemeente vergeleken (1) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas

 10. De gemiddelde gemeente vergeleken (2) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas

 11. De gemiddelde gemeente vergeleken (3) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas

 12. Situatie in Oost-Groningen (1) macrobudgetontwikkeling / regeerakkoord/ worst case scenario Bron: SZW-begroting 2012; Edzes (RUG) X € 1.000.000,-

 13. Situatie in Oost-Groningen (2) macrobudgetontwikkeling / regeerakkoord/ worst case scenario Bron: SZW-begroting 2012; Edzes (RUG) X € 1.000.000,-

 14. Situatie in Oost-Groningen (3) SW-tekorten per gemeente Bron: CBS; SV-atlas; Edzes (RUG) X € 1.000.000,-

 15. Herstructureringsfaciliteit • Incidenteel geld voor structurele bezuiniging • Plan voor 7 jaren met resultaat-verplichting • Niet voor de exploitatie • Verplichting van co-financiering • Aanvraag voor 1-5-2012

 16. Oplossingsrichtingen • Liquidatie SW-bedrijf • Ontslag van WSW-ers • Verlaging salarissen • Natuurlijk verloop • Versnelde afbouw SW-volume • Ontwikkeling breed werk-leer-bedrijf • …

 17. dank voor uw aandacht