esma l h sna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ESMA-ÜL HÜSNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ESMA-ÜL HÜSNA

play fullscreen
1 / 100

ESMA-ÜL HÜSNA

727 Views Download Presentation
Download Presentation

ESMA-ÜL HÜSNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ

 2. ALLAH Her şeyin gerçek mabudu

 3. RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

 4. RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

 5. MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

 6. KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

 7. SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

 8. MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

 9. MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan

 10. AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

 11. CEBBAR İstediğini zorla yaptıran

 12. MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

 13. HALİK Her şeyi yoktan yaratan

 14. BARİ Eşyayı ve her şeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

 15. MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

 16. GAFFAR C.C. Çok affeden

 17. KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

 18. VEHHAB Bol bol hediyeler veren

 19. REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

 20. FETTAH Her şeyi hikmetle açan

 21. ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen

 22. KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

 23. BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

 24. RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsva eden

 25. RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

 26. MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren

 27. MÜZİLL İstediğini zelil kılan

 28. SEMİ Gizli açık her sesi işiten

 29. BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

 30. HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

 31. ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

 32. LATİF Lütfü keremi bol olan

 33. HABİR Her şeyden haberdar olan

 34. HALİM Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden

 35. AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

 36. GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan

 37. ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

 38. ALİYY Her şeyiyle yüce olan

 39. KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

 40. HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

 41. MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren

 42. HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

 43. CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

 44. KERİM İyilik ve ikramı bol olan

 45. RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

 46. MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren

 47. VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

 48. HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

 49. VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven

 50. MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz