slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Voorganger

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

Voorganger - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Ds. Jasper Klapwijk Zelfbeproeving. Voorganger. Thema. LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407. Votum, groet. Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorganger' - judson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ds. Jasper Klapwijk

Zelfbeproeving

Voorganger

Thema

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide2

Votum, groet

Wij stellen ons voor God:

“Onze hulp …”

Hij begroet ons

“Genade zij u …”

Zingen :

slide3

Zingen

Liedboek 21: 1,3,4 en 7

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide4

Zingen Liedboek 21: [1] 3 4 7

Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

slide5

Zingen Liedboek 21: 1 [3] 4 7

Welgelukzalig is ieder te noemen,

die Jakobs God als helper heeft!

Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,

die dag aan dag met Christus leeft!

Wie met de Heer te rade gaat,

die staat Hij bij met raad en daad.

Halleluja! Halleluja!

slide6

Zingen Liedboek 21: 1 3 [4] 7

Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,

die al wat is tot aanzijn riep,

de enige God die zijn macht openbaarde,

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.

Hij, die het al heeft in zijn hand,

houd ook ons zwak geloof in stand.

Halleluja! Halleluja!

slide7

Zingen Liedboek 21: 1 3 4 [7]

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heil'ge Geest!

Halleluja! Halleluja!

slide8

Lezen

De wet(vereenvoudigde weergavevan de 10 geboden)

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide9

En God zei:

Ik heb jou bevrijd, en wil dat je nu in vrijheid met mij leeft

slide10

1.

Ga niet naar een anderIk heb je lief!

slide11

2.

Eer Mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid

slide12

3.

Misbruik mijn naam niet.Mijn naam redt jouw leven

slide13

4.

Gebruik Mijn dag goed Dat is de dag van ons samen

slide14

5.

Respecteer je vader en moeder Ik heb jou aan hen gegeven.

slide15

6.

Kom niet aan het leven van een ander Ik bescherm het jouwe toch ook?!

slide16

7.

Respecteer het huwelijk en wees elkaar trouw. Ik ben jullie toch ook trouw?

slide17

8.

Neem niet wat van een ander is.Ik zorg toch voor je?!

slide18

9.

Wees betrouwbaar in wat je zegt.Zo heb je Mij ook leren kennen.

slide19

10.

Wees niet jaloers.Ik vervul je verlangens

slide20

Zingen

Gezang 156: 1 - 4

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide21

Zingen Gezang 156: [1] 2 3 4

Heer, ik kom tot U,

hoor naar mijn gebed.

Vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart.

slide22

Zingen Gezang 156: 1 [2] 3 4

Met uw liefde Heer,

kom mij tegemoet

nu ik mij tot U keer,

en maak alles goed.

slide23

Zingen Gezang 156: 1 2 [3] 4

Zie mij voor U staan,

zondig en onrein

O Jezus, raak mij aan,

van U wil ik zijn.

slide24

Zingen Gezang 156: 1 2 3 [4]

Jezus op uw woord

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

slide25

Gebed

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide26

Lezen

Lezen: 1 Kor. 11: 23-29

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide27

Zingen

Liedboek 358: 1 - 4

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 |LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide28

Zingen Liedboek 358: [1] 2 3 4

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,

maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

slide29

Zingen Liedboek 358: 1 [2] 3 4

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,

het heilig feest van uw gedachtenis;

schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet

in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

slide30

Zingen Liedboek 358: 1 2 [3] 4

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,

voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt

en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

slide31

Zingen Liedboek 358: 1 2 3 [4]

Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,

waar is de bron waaruit ik drinken moet?

Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;

voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

slide32

Preek

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 |Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide34

Avondmaal en zelfbeproeving

  • Ken je zonde
  • Ken je Verlosser
  • Wijd je leven aan Hem
slide35

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet.

slide36

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet.

a) Geen negatief zelfbeeld, maar een negatief zondebeeld

slide37

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet.

b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen,

maar op Jezus

slide38

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet.

b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen,

maar op Jezus

slide40

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

c) Dat is een doorgaand proces

d) Dat is noodzakelijk

  • Om naast de ander te kunnen staan
  • Om het uit te houden in de gemeente
  • Om Gods beleid te kunnen accepteren
  • Om God echt te kunnen loven en prijzen
slide41

Avondmaal en zelfbeproeving

1) Ken je zonde

Kort gebed

slide42

Avondmaal en zelfbeproeving

2) Ken je Verlosser

Verder moet je je zelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat Hij al je zonden heeft vergeven alleen omdatChristus voor je is gestorven. Om Christus’ wil spreekt God ons vrij, alsof wij zelf voor onze zonden hadden betaald en net zo rechtvaardig hadden geleefd als Jezus Christus

a) Niet de kracht van jouw geloof, maar de kracht van zijn beloften.

slide43

Avondmaal en zelfbeproeving

2) Ken je Verlosser

Verder moet je je zelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat Hij al je zonden heeft vergeven alleen omdatChristus voor je is gestorven. Om Christus’ wil spreekt God ons vrij, alsof wij zelf voor onze zonden hadden betaald en net zo rechtvaardig hadden geleefd als Jezus Christus

a) Niet de ervaring van jouw geloof, maar de inhoud van zijn geloften.

slide44

Avondmaal en zelfbeproeving

2) Ken je Verlosser

Kort gebed

slide45

Avondmaal en zelfbeproeving

3) Wijd je leven aan Hem

In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven?

a) Niet alleen vergeving van je zonden

maar ook vernieuwing van je leven.

slide46

Avondmaal en zelfbeproeving

3) Wijd je leven aan Hem

In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven?

a) Niet alleen vergeving van je zonden

maar ook vernieuwing van je leven.

slide47

Avondmaal en zelfbeproeving

3) Wijd je leven aan Hem

In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven?

a) Niet alleen vergeving van je zonden

maar ook vernieuwing van je leven.

slide48

Avondmaal en zelfbeproeving

3) Wijd je leven aan Hem

In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven?

b) Niet teruggeworpen op jezelf

maar op Jezus en zijn Geest

slide49

Avondmaal en zelfbeproeving

3) Wijd je leven aan Hem

Kort gebed

slide50

Zingen

Ps 139: 1 en 11

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide51

Zingen Ps 139: [1] 11

HEER, U doorgrondt mij van omhoog,

mijn hart ligt open voor uw oog.

U kent mijn zitten en mijn gaan,

mijn denken zelfs kunt U verstaan.

Waar ik ook ben, U komt mij tegen,

U bent vertrouwd met al mijn wegen.

slide52

Zingen Ps 139: 1 [11]

Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer.

Zijn mijn gedachten tot uw eer?

Zie of mijn wegen heilig zijn,

mijn paden recht, mijn daden rein.

En doe mij toch met vaste schreden

de weg van eeuwig heil betreden.

slide53

Lezen

Lezen: uit formulier 5

gemeenschap en verwachting

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide54

Gebed

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide55

Zingen

Gezang 125: 1,3 en 4

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide56

Zingen Gezang 125: [1] 3 4

Alles in allen zult Gij voor ons zijn.

Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen.

Allen die naar U uitzien met verlangen,

zult Gij verzadigen met brood en wijn.

slide57

Zingen Gezang 125: 1 [3] 4

Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,

leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken,

hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken,

hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

slide58

Zingen Gezang 125: 1 3 [4]

Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.

Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten.

Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten:

alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

slide59

Tafel 1

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide60

Zingen

Gezang 91

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide61

Zingen Gezang 91

In het kruis zal 'k eeuwig roemen

en geen wet zal mij verdoemen.

Christus droeg de vloek voor mij,

Christus is voor mij gestorven,

heeft gena voor mij verworven:

'k ben van dood en zonde vrij!

slide62

Tafel 2

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide63

Zingen

Gezang 109: 1 en 4

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide64

Zingen Gezang 109: [1] 4

Halleluja, lof zij het Lam,

die onze zonden op zich nam,

wiens bloed ons heeft geheiligd,

die dood geweest is, en Hij leeft,

die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,

in eeuwigheid beveiligt.

slide65

Zingen Gezang 109: 1 [4]

Aanbidt de Vader in het Woord.

Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord.

Aanbidt de Geest uit beiden.

Van zijn gemeenschap, zijn gena,

zijn liefd' en trouw, halleluja,

zal ons geen schepsel scheiden.

slide66

Gebed

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide67

Collecte

Collecte:1e : Kerk2e : Diaconie

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide68

Zingen

Opwekking 407: 1 - 3

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

slide69

Zingen Opwekking 407: [1] 2 3

O, Heer mijn God,

wanneer ik in verwondering

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht,

het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

slide70

Zingen Opwekking 407: [1] 2 3

Refrein:

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

}

2x

slide71

Zingen Opwekking 407: 1 [2] 3

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een Lam,

sta ik verbaasd,

dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

slide72

Zingen Opwekking 407: 1 [2] 3

Refrein:

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

}

2x

slide73

Zingen Opwekking 407: 1 2 [3]

Als Christus komt

met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen

en zingt mijn ziel:

o Heer, hoe groot zijt Gij!

slide74

Zingen Opwekking 407: 1 2 [3]

Refrein:

Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij,

hoe groot zijt Gij!

}

2x

slide75

Zegen

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen!

LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: 23-29 | LB 358: 1-4 | Preek

Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407