kennis en onderwijscentrum bodem en ondergrond n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond - PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on

Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond. Leergang Oriëntatie Bodem en Ondergrond. Orientatie bodem en ondergrond. Overzicht modulen: 1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling excursie 2.1 bodem en ondergrond 2.2 watermanagement 3.1 civiele techniek 3.2 grondmechanica

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond' - judith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kennis en onderwijscentrum bodem en ondergrond
Kennis- en Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond

Leergang Oriëntatie

Bodem en Ondergrond

orientatie bodem en ondergrond
Orientatie bodem en ondergrond

Overzicht modulen:

1. Integrale (duurzame) gebiedsontwikkeling

excursie

2.1 bodem en ondergrond

2.2 watermanagement

3.1 civiele techniek

3.2 grondmechanica

4.1 archeologie

4.2 landschap en bewoning (geologie, geomorfologie)

5.1 leefomgevingvraagstukken

5.2 integrale gebiedsontwikkeling

module 4 1

Module 4.1

archeologie

waarom archeologisch onderzoek
Waarom archeologisch onderzoek?

1988 Herziene Monumentenwet

1992 Verdrag van Valetta (Malta)

1993 Ratificatie Parlement

2001 KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie)

2007 WAMZ (Wet op de Archeologische Monumentenzorg)

2007 BAMZ (Besluit Archeologische Monumentenzorg)

4

doel archeologisch onderzoek
Doel archeologisch onderzoek?

Behoud in situ (ofwel in de bodem laten zitten)

Alleen als het echt niet anders kan

Behoud ex situ(ofwel opgraven)

5

is behoud in situ altijd mogelijk
Is behoud in situ altijd mogelijk?

Uitgangspunt: inhoudelijke kwaliteit moet worden gewaarborgd

Dus:

Huidige toestand stabiliseren

Geen toetreding (extra) zuurstof

Geen voorbelasting

Geen afdekking

Etc.

6

zit er archeologie in mijn project
Zit er archeologie in mijn project?

IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden)

CHW (Cultuurhistorische Waarden Kaart)

Beleidsadvieskaart

Bureauonderzoek

IVO Verkennend

IVO Karterend

IVO Waarderend

JA of NEE, X/Y/Z, WEL of NIET BEHOUDENSWAARDIG

Behoud/Opgraven of Begeleiden

7

belanghebbenden
Belanghebbenden?

Opdrachtgever (verstoorder betaalt)

Overheid (bevoegd gezag, gemeente, provincie of rijk)

8

archeologie en gebiedsontwikkeling
Archeologie en gebiedsontwikkeling

Archeologisch proces is helder.

Hoe past dit in het proces van de duurzame gebiedsontwikkeling?

9

voorverkenning1
Voorverkenning

OF vraag

Kunnen (kansen en dilemma’s)

Raadpleeg:

IKAW

Beleidsadvieskaarten m.b.t. archeologie en monumentenzorg

(gemeente + provincie)

11

verkenning
Verkenning

Wie wat en strategie

Haalbaar (beleid, effecten, acceptatie)

Betaalbaar (kosten incidenteel en structureel)

Duurzaam (ruimte, econ., soc. cultureel)

Voorkeursstrategie (volksvertegenwoordigers)

12

plan studie fase
Plan(studie) fase

Hoe vraag

Publiek en Private partijen voor gezamenlijk uitvoering en beheer.

Procedures (wet- en regelgeving)

Financieringsarrangementen (publieke/private)

Uitvoeringsorganisatie (incl. voor beheer)

Politieke besluitvorming (plan fin. uitv. org.)

13

realisatie
Realisatie

Grondverwerving

Financiering

Vergunningverlening

Aanbesteden en contracteren

Voorontwerp en Ontwerp

Bouwrijp maken

Woonrijp maken

Bouw

Verkoop

Oplevering

Archeologische opgraving

14

casus leidsche rijn
Casus Leidsche Rijn

RAAP-inventarisatie

in kader MER

15

casus leidsche rijn1
Casus Leidsche Rijn

Inventarisatie op basis

van AHN na afronding

van het onderzoek

16

slide19

Casus Leidsche Rijn

Meinerswijk

Zwammerdam

19

slide20

Casus Leidsche Rijn

Valkenburg

Zwammerdam

20

samenvattend
Samenvattend

Archeologische risicoinventarisatie zo vroeg mogelijk in proces

Verkenning archeologische beleidskaders in verkennende fase

Afstemming over archeologisch onderzoek in planfase

Archeologische waardering gereed voor ontwerp

Archeologische opgravingen voor en tijdens bouwrijp maken

Beheer archeologische monumenten komende 100 (?) jaar

31