slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kurzus programja PowerPoint Presentation
Download Presentation
A kurzus programja

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

A kurzus programja - PowerPoint PPT Presentation

judith
89 Views
Download Presentation

A kurzus programja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A kurzus programja

  2. Az előadás felépítése 1. A komparatív előnyök elmélete 2. További érvek a szabad kereskedelem mellett 3. Protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben

  3. 1. A komparatív előnyök elmélete Történelmi távlatból szemlélve: Az országok közötti kereskedelem azért indult be, hogy az egyik ország lakói számára elérhetővé tegyenek olyan termékeket, amelyeket csak más országokban termelnek. De: …ma már bonyolultabb! Kérdés: Mi motiválja a cserét? Abszolút hatékonysági előnyök Relatív hatékonysági előnyök Válasz: A modern világgazdaságban a hatékony csere a komparatív előnyök alapján zajlik.

  4. Tegyük fel, hogy… • „A” és „B” ország a világgazdaság • búza és/vagy autó gyártásával foglalkoznak Kereskedelem előtti outputszintek

  5. Kereskedelem előtti kibocsátási szintek a termelésben való specializáció nélkül Kereskedelem előtti kibocsátásszintek szakosodás esetén

  6. Fogyasztási minták a kereskedelmet követően 2. További érvek a szabad kereskedelem mellett • optimális üzemméret • növelni fogja a termelők közötti versenyt • szűkös erőforrások hatékonyabb kihasználása • átfogóbb gazdasági és politikai kooperáció

  7. 3. Protekcionizmus a nemzetközi kereskedelemben a) A kereskedelmi korlátozások fajtái • importembargók • importkvóták • vámok • egyéb importkorlátozások • hazai termelők és exportőrök támogatása • árfolyamszabályozás • árfolyampolitika

  8. b) A protekcionizmus melletti érvek • a kialakulóban lévő iparág védelme • a tisztességtelen versennyel szembeni védelem • a hanyatló iparágak támogatása • a stratégiai iparágak támogatása • megtorlás • a fizetési mérleg korrekciója