od wrze nia 2014 r po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
judith-vega

Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie: - PowerPoint PPT Presentation

101 Views
Download Presentation
Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszym gimnazjum powstanie: Klasa krajoznawczo – turystyczna „Na tropach przygody” Pod patronatem Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego Wędrujz nami Chodzi o przygodę. Chodzi o Ciebie. Zapisz się do naszej klasy.

  2. Klasa krajoznawczo – turystyczna „Na tropach przygody” Chodzi o przygodę. Chodzi o Ciebie. Zapisz się do naszej klasy.

  3. „Na tropach przygody” • Lubisz przygodę i wyzwania? • Chcesz uczestniczyć w podróżach? • Chcesz podziwiać krajobrazy? • Chcesz odwiedzić wiele wspaniałych miejsc? • Nie zwlekaj, pakuj plecak i ruszaj z nami! • Klasa z innowacją czeka właśnie na Ciebie!

  4. Klasa krajoznawczo – turystyczna „Na tropach przygody” Patron: Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego

  5. Projekt zakłada uczestniczenie młodzieży: • Wzajęciach dodatkowych organizowanych przez Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. • Wrajdach i wycieczkach organizowanych przez Sosnowiecki Oddział PTTK. • Wzajęciach na ścieżce dydaktycznej opracowanej przez autorki innowacji. • Wycieczkach krajoznawczych krajowych i zagranicznych organizowanych w miarę możliwości i zainteresowań uczniów.

  6. Klasa I:Mieszkam w Sosnowcu: • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej „ Poznaj Klimontów”. • Udział w comiesięcznych wykładach Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG). • Udział w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi UŚ. • Udział w Dniu Geografa organizowanym na WNoZUŚ. • Udział w rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego (PTTK). • Lekcje w Muzeum Miejskim ul. Chemiczna. • Zajęcia w Centrum Energetycznym w Klubie im. Jana Kiepury. • Zajęcia w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. • Zajęcia w Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG). • Zajęcia terenowe - zdobywamy Odznakę Krajoznawczą Miasta Sosnowca (PTTK). • Zajęcia terenowe w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy w Sosnowcu. • Zajęcia terenowe „Szlakiem kolei warszawsko-wiedeńskiej w Sosnowcu”. • Zajęcia terenowe „Szlakiem miejsc kultu religijnego i nekropolii w Sosnowcu”. • Zajęcia terenowe „Poznajemy pałace sosnowieckich przemysłowców w okresie zaborów”.

  7. Klasa II:Mieszkam w Europie • Udział w comiesięcznych wykładach PTG na WNoZUŚ. • Udział w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez WNoZUŚ. • Udział w Dniu Geografa organizowanym na WNoZUŚ. • Lekcje w muzeum miejskim. • Wycieczka do Cieszyna (zwiedzenie części polskiej i czeskiej miasta). • Wycieczka do stolicy jednego z państw europejskich np.: do Berlina, Pragi, Bratysławy, Wiednia.

  8. Klasa III:Mieszkam w Polsce • Zajęcia na ścieżce dydaktycznej „Poznaj Klimontów”. • Udział w comiesięcznych wykładach PTG Na WNoZUŚ. • Udział w Dniu Geografa organizowanym na WNoZUŚ. • Udział w sesjach popularnonaukowych organizowanych przez WNoZUŚ. • Lekcje w Muzeum Miejskim w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. • Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie. • Wycieczka np. do Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, zwiedzanie Lubelszczyzny-historyczno-krajobrazowy szlak w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i okolicy.

  9. Innowacja ma charakter otwarty. • Można ją będzie uzupełniać i modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

  10. ZAPRASZAMY DO ZOBACZENIA W ROKU SZKOLNYM 2014/15