slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÎN CĂUTAREA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÎN CĂUTAREA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

ÎN CĂUTAREA - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

ÎN CĂUTAREA. C ERTITUDINII. Tema 8. Cel mai captivant mesaj al Apocalipsei. Un mesaj despre timpul sfârştului pentru astăzi. Introducere:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ÎN CĂUTAREA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÎN CĂUTAREA

CERTITUDINII

Tema 8

slide2

Cel mai captivant mesajal Apocalipsei

Un mesaj despre timpul

sfârştului pentru astăzi

slide3

Introducere:

Apocalipsa este una dintre cele mai importante cărţi din Biblie. Tema sa centrală, punctul său central de interes, este revenirea lui Isus Hristos.Ea demască planurile înșelătoare ale lui Satana și ne dezvăluie planurileLui Dumnezeu pentru aceste ultime zile.

slide4

Introducere:

În Apocalipsa 14, Isus Hristos este prezentat în mod clar ca Fiul omuluicare vine pe nori pentru a culege recolta pământului

(versetele 14-16). Înainte să revină, El trimite unmesaj special ca să pregătească un popor pentruvenirea Sa.

slide5

Introducere:

Găsim acest mesaj în versetele 6-12.Mulţi oameni cred că Apocalipsa este o carte încifrată.Însă chiar numele, Apocalipsa, înseamnă„descoperire”, sau„dezvăluire”.Apocalipsa

este mesajulspecial al lui Isus pentru biserica Sa din timpul sfârșitului.

slide6

În Apocalipsa

14:6-12,

Isus ne descoperă Mesajul Său special, care are scopul de a-și pregăti poporul pentru ultimul ceas al Pământului

slide7

1. Cine duce acest mesaj întregului Pământ ? Apocalipsa 14:6 (prima parte)

Şi am văzut un alt ______ care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică

înger

slide8

Notă suplimentară:

Pretutindeni în Apocalipsa, mesageri îngerești sunt descriși aducândun mesaj pe pământ. Faptul că îngerii sunt cei ce aduc acest mesaj relevăimportanţa și urgenţa sa din perspectiva Cerului.

slide9

Notă suplimentară:

Isus i-a mandatat pe mesageriiSăi îngerești

să-i dea profetului Ioan viziuni cerești ale evenimentelordin timpul sfârșitului. Ioan a scris aceste viziuni în ultima carte aBibliei,Apocalipsa.

slide10

2. Cât de universal este acest mesaj ? Cine trebuie să-l primească? Apocalipsa 14:6 (ultima parte)

...am văzut un alt înger ... cu o Evanghelie veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, _________ neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

oricărui

slide11

Notă suplimentară:

Apostolul Ioan a văzut un înger zburând grăbit prin ceruri, ducând curepeziciune întregii lumi mesajul ultimei zile.

Noe a predicat un mesaj deo importanţă imediată pentru bărbaţi și femei ce aveau să înfrunte curândun potop universal, iar Dumnezeu a trimis un mesaj

slide12

Notă suplimentară:

prin Iosif avertizându-i pe egipteni despre foametea care avea să vină. Mesajul lui Noe și al luiIosif au fost trimise de un Dumnezeu iubitor ca să-Și pregătească poporulpentru evenimentele copleșitoare care aveau să afecteze profund milioanede oameni.

slide13

Notă suplimentară:

Încă o dată, în zilele noastre, Dumnezeu are un mesaj specialpentru poporul Său. Este un mesaj urgent de important.

slide14

Trăsătura centrală a ultimului apel iubitor al lui Dumnezeu înainte ca Hristos să revină

slide15

3. Care este acest mesaj universal pe care îngerul îl are de vestit, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod ? Apocalipsa 14:6

Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o ____________ veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului

Evanghelie

slide16

Notă suplimentară:

În centrul mesajului lui Dumnezeu pentru ultimele zile se ală „Evangheliaveșnică”. Evanghelia este vestea bună despre Isus. Este povestea crucii.Este povestea dragostei lui Isus, a iertării Sale, a harului Său și a milei Sale.

slide17

Notă suplimentară:

Evanghelia este „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia” (Romani1:16). Eavorbește despre o dragoste ce ne transformăvieţile și ne face persoane noi în Hristos.

slide18

4. Către ce perioadă de timpanume ne atrage atenția acest mesaj ? Apocalipsa 14:7

El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul _________ Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

judecății

slide19

Notă suplimentară:

Observaţi timpul verbului ce descrie judecata. Textul spune clar: „A VENIT ceasul judecăţii Lui”.

Unele traduceri declară: „ceasul judecăţii Lui estevenit”.

Cu alte cuvinte, este aici.

A sosit.

slide20

5. Ce au declarat Isus și apostolul Pavel cu privire la timpul judecății ? Matei 12:36

Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice ________ nefolositor, pe care-l vor fi rostit.

cuvânt

slide21

5. Ce au declarat Isus și apostolul Pavel cu privire la timpul judecății ? Faptele 24:25

Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata __________, Felix, îngrozit, a zis: "De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema."

viitoare

slide22

Notă suplimentară:

Isus vorbește despre ziua judecăţii la viitor. Pavel descrie „judecata viitoare”.În zilele lui Isus și Pavel, judecata era cu siguranţă un evenimentviitor. Mesajul urgent al Apocalipsei pentru noi astăzi este că „a venit ceasuljudecăţii Lui”. Este aici.

slide23

6. Alegerile noastre ne determină destinul nostru veșnic. Care două categorii de oameni vor exista la venirea lui Isus ? Apocalipsa 22:11.12

nedrept

Cine este ________, să fie nedrept şi mai departe;... cine este fără prihană, să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este ______ , să se sfinţească şi mai departe!

sfânt

slide24

Notă suplimentară:

Isus vine pentru a-i da fiecăruia răsplata. O judecată trebuie să preceadăvenirea Sa pentru a stabili cine ce răsplată va primi la venirea Sa. Destinul tuturor bărbaţilor și femeilor trebuie hotărât înainte de venirea Sa. Aceastăjudecată are loc nu pentru că Dumnezeu nu știe cine e mântuit sau

pierdut.

slide25

Notă suplimentară:

El știe cu siguranţă acest lucru. Adu-ţi aminte, un înger răzvrătit a contestat

caracterul lui Dumnezeu. Lucifer a susţinut că Dumnezeu este nedreptși injust. Judecata dezvăluie caracterul iubitor al lui Dumnezeu.Ea aratăcă cei cesunt

pierduţi sunt

slide26

Notă suplimentară:

pierduţi din cauza propriilor alegeri. Când aînceput această judecată? Cum putem fi fără teamă la judecată? Acesteași multe alte întrebări își vor primi răspunsuri în următoarele două studii.Totuși, sunt multe de cercetat cu privire la mesajul din Apoc.14

în acest studiu.

slide27

7. Cui, conform acestui mesaj, trebuie să ne închinăm ? Apocalipsa 14:7

El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a _____ cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!"

făcut

slide28

Notă suplimentară:

Într-o epocă în care teoria evoluţionistă domină lumea știinţiică, Dumnezeune invită să Îi aducem închinare în calitatea Sa de Creator. Aceasta este baza întregii închinări. El este dătătorul vieţii noastre.

slide29

Notă suplimentară:

Apocalipsa faceun apel urgent, în aceste ultime zile, pentru a ne închina lui Hristos, Creatorulnostru. Într-o lecţie viitoare vom descoperi semnul loialităţii faţă deDumnezeu în aceste ultimele zile, simbolul puterii Sale creatoare.

slide30

8. Ce anunț important face al doile înger ? Apocalipsa 14:8

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A _______________ Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!"

căzut, a căzut

slide31

9. Ce apel face Dumnezeu la oamenii din Babilon? De ce ? Apocalipsa 18:4

Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: “_______ din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

Ieșiți

slide32

Notă suplimentară:

Din cine este alcătuit Babilonul? Ce reprezintă Babilonul? Orașul Babilona fost construit pe locul fostului Turn Babel, unde Dumnezeu a încurcatlimbile. În profeţiile Apocalipsei, acesta este un simbol al confuziei religioase.

slide33

Notă suplimentară:

Babilonul spiritual al Apocalipsei reprezintă religia falsă. Simbolizează o îndepărtare de la adevărul Bibliei. Într-o lecţie viitoare vom descoperi

modul în care s-a strecurat eroarea în biserica creștină și chemarea luiDumnezeu înapoi la adevăr.

slide34

10. Ce problemă tratează al treilea înger? Apocalipsa 14:9-11

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină cineva _______ şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu...

fiarei

slide35

11. Cum descrie Apocalipsa poporul lui Dumnezeu chiar înainte de revenirea Domnului nostru ? Apocalipsa 14:12

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc _________ lui Dumnezeu şi __________ lui Isus.

poruncile

credința

slide36

Notă suplimentară:

Ca rezultat al proclamării mesajului din Apoc.14, se formeazădouă clase. Una primește semnul fiarei. Aceștia persecută și asupresc adevăratul popor al lui Dumnezeu. În cele din urmă asupra lor vin ultimeleșapte plăgi.

slide37

Notă suplimentară:

Cei din celălalt grup, intuind că a venit ceasul judecăţii, rămânloiali Creatorului lor. Prin credinţa în Isus, păzesc poruncile lui Dumnezeu.Ei fug de minciunile Babilonului spiritual și sunt protejaţi de plăgi.

slide38

12. Ce promisiuni le face Dumnezeu celor ce studiază profețiile Apocalipsei ? Apocalipsa 1:3

Ferice

________ de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

slide39

Notă suplimentară:

În fiecare din lecţiile viitoare vom studia în mod special mesajele urgenteale lui Dumnezeu pentru astăzi. Fiecare studiu din serie este o verigă vitalăa acestui lanţ de studii, având scopul de a ne pregăti pentru venirea luiIsus.

slide40

Notă suplimentară:

De ce nu-ţi deschizi inima în faţa lui Dumnezeu chiar acum și nu-i spuică ești lămând după adevărul Cuvântului Său? Profetul Ioan promite căvom primi o binecuvântare triplă citind, înţelegând și urmând învăţăturileApocalipsei.

slide41

Notă suplimentară:

Dumnezeu are o binecuvântare specială pentru noi în următoarelecâteva lecţii.

slide42

Decizia mea

Doresc din toată inima să cunosc

adevărullui Isus și aleg să-mi deschid

minteacălăuzirii Sale.

Doamne, Te voi urmaoriunde

mă vei conduce. Voi căuta săîmplinesc

mereu voia Ta și adevărul Tău.

Semnătura ta: