cnota wiary dar i zadanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cnota wiary – dar i zadanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cnota wiary – dar i zadanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Cnota wiary – dar i zadanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Cnota wiary – dar i zadanie. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". (1 Kor 12, 3) Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jk 2, 26). Trzy cnoty teologalne. Wiara Nadzieja Miłość. Wiara jest spotkaniem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cnota wiary – dar i zadanie' - jude


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cnota wiary dar i zadanie

Cnota wiary – dar i zadanie

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". (1 Kor 12, 3)

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jk 2, 26)

trzy cnoty teologalne
Trzy cnoty teologalne
 • Wiara
 • Nadzieja
 • Miłość
wiara jest spotkaniem
Wiara jest spotkaniem

Wiara nie tyle jest wiarą w coś,

co raczej wiarą Komuś!

katechizm o cnocie wiary
Katechizm o cnocie wiary
 • Cnota wiary jest cnotą nadprzyrodzoną, która uzdalnia człowieka – oświecając jego rozum i poruszając jego wolę – do zdecydowanego przyzwolenia na wszystko, co objawił Bóg, nie ze względu na wewnętrzną oczywistość tego objawienia, tylko ze względu na autorytet Boga Objawiciela. „Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (Katechizm, 150).
cechy wiary r d o www opusdei pl
Cechy wiary (źródło: www.opusdei.pl
 • „Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną wlaną przez Niego. «Aby taką wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga»” (Katechizm, 153). Rozum nie wystarcza, aby objąć prawdę objawioną, do tego konieczny jest dar wiary.
cechy wiary
Cechy wiary
 • Wiara jest aktem ludzkim. Chociaż jest to akt, który dokonuje się dzięki nadprzyrodzonemu darowi, „wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu” (Katechizm, 154). W wierze rozum i wola współpracują z łaską Bożą: „Wiara jest aktem rozumu, przyjmującego prawdę Bożą z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga”
cechy wiary1
Cechy wiary
 • Wiara i wolność. „Człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie; dlatego nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Fakt wiary z samej swej natury jest dobrowolny” (Katechizm, 160). „Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, w żaden jednak sposób nie zmuszał. «Dał świadectwo prawdzie, ale nie chciał narzucać jej siłą tym, którzy się jej sprzeciwiali»”
cechy wiary2
Cechy wiary
 • Wiara i rozum. „Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu, nie może przeczyć sobie samemu ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie”. „Dlatego we wszystkich dyscyplinach wiedzy badanie metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą od tego samego Boga” (Katechizm, 159).
cechy wiary3
Cechy wiary
 • Nie ma sensu próba udowadniania nadprzyrodzonych prawd wiary, natomiast można zawsze udowodnić, że jest fałszywe to wszystko, co pretenduje do sprzeczności z tymi prawdami.
cechy wiary4
Cechy wiary
 • Eklezjalność wiary. „Wierzenie” to akt właściwy dla wiernego jako wiernego, to znaczy, członka Kościoła. Ten, kto wierzy, przyzwala na prawdę nauczaną przez Kościół, który strzeże depozytu Objawienia. „Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, podtrzymuje i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących” (Katechizm, 181). „Nikt nie może mieć Boga jako Ojca, kto nie ma Kościoła jako Matki”
cechy wiary5
Cechy wiary
 • Wiara jest konieczna do zbawienia(por. Mk 16, 16; Katechizm, 161). „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu” (Hbr 11, 6). „Ci (…), którzy bez własnej winy nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, mogą osiągnąć wieczne zbawienie”
wiara a wiedza o bogu
Wiara a wiedza o Bogu
 • Są ludzie, którzy znają Objawienie Boże a nie mają wiary.
 • Akceptacja wiary to coś więcej niż tylko rozumowe przyjęcie pewnych treści.
 • Wiara to coś więcej niż wiedza. Obejmuje całego człowieka (rozum, wola, duchowość, egzystencja)
 • Oparcie się na wiedzy o wierze jest jedynie częściową pomocą na drodze do osiągnięcia wiary trwałej.
cz stsze pytanie
Częstsze pytanie:

Czy dostałem łaskę wiary?

Rzadsze pytanie

Czy zmarnowałem łaskę wiary?

wysi ek wiary uczynki wiary
Wysiłek wiary (uczynki wiary)
 • o wiarę trzeba się modlić
 • wiarę trzeba poznawać (treść)
 • wiarę trzeba praktykować
 • o wierze trzeba świadczyć
dlaczego warto podejmowa ten wysi ek
Dlaczego warto podejmować ten wysiłek?
 • Bo wiara jest jednym z największych skarbów jakie człowiek posiada w życiu (w perspektywie całego życia)
 • Są tacy, którzy tego poglądu nie podzielają, ale „jak dalece ich życie pozbawione jest sensu i jak okropnie smutne musi się stać z chwilą, gdy przyjdzie nieszczęście, cierpienie, choroba, poniewierka. Nie tylko to: tym ludziom brakuje do czynu, do życia i do poświęcenia największej siły – wiary! Nie mamy czego im zazdrościć, przeciwnie, trzeba być ślepym, aby wiarę, którą dał nam Bóg, lekceważyć i nie bać się o jej utratę.”

o. J. I. M. Bocheński OP, Kazania i przemówienia, Kraków 2000, s. 112

straci wiar nie jest trudno
Stracić wiarę nie jest trudno
 • «Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych» (2 Kor 4, 7)
przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych
Przechowujemy ten skarb w naczyniach glinianych,

aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

zagro enia dla wiary
Zagrożenia dla wiary
 • Nie lekceważ swoich grzechów.
 • „Jest coś zadziwiającego w zbydlęceniu, które opanowuje rozpustnika – wszystko co ludzkie: zdolność do prawdziwej miłości, zdolność do poświęcenia, zrozumienie dla religii i wiara gasną powoli jak świeca bez powietrza.”
zagro enia dla wiary1
Zagrożenia dla wiary
 • Wiarę można stracić wprost przez czytanie, słuchanie, oglądanie treści przeciwnych wierze.
 • Dziś badania naukowe wykazują, że w duszy człowieka nic nie ginie. Każde słowo, każdy obraz, każde przeczytane zdanie, nawet jeśli się je zapomni, zapadło w duszy i tam żyje, a kiedyś będzie oddziaływało na świadomość i czyn.
sposoby zwi kszania wiary
Sposoby zwiększania wiary
 • Katecheza nie może skończyć się na etapie szkolnym
 • Katechizm Kościoła katolickiego
 • Portale katechetyczne, religijne
 • Prasa katolicka
 • Rekolekcje
 • Wykłady
 • Książki
 • Rozmowy
sposoby zwi kszania wiary1
Sposoby zwiększania wiary
 • Nic tak nie niszczy wiary jak sytuacja kiedy staje się ona martwą literą.
 • Obojętność religijna domu rodzinnego J. P. Sartr’a.
sposoby zwi kszania wiary2
Sposoby zwiększania wiary
 • Wiarę umacnia śmiałe jej wyznawanie – świadectwo.
 • Im trudniejsze wyzwania tym silniejsza wiara.
 • Nie ma nic gorszego jak wstydzić się swojej wiary.
nie ma pustych miejsc po bogu
Nie ma pustych miejsc po Bogu
 • „Kto nie chce, niech nie myśli, że będzie żył bez wiary. Będzie może bez wiary naszej w Boga, ale za to zostaną mu nawyki wzięte z wierzeń dzikusów: wiara, że nie trzeba zapalać trzeciego papierosa, że soli nie należy pożyczać, bo będzie nieszczęście, że trzynastka jest liczbą fatalną i nieszczęśliwą. To już jest rzecz gustu. Ale dla nas chrześcijan nie ma wątpliwości, że wiara jest wielkim skarbem, który wypada nam zachować i rozwijać z największą na jaką nas stać pieczołowitością i starannością.” o. J. I. M. Bocheński OP, Kazania i przemówienia, Kraków 2000, s. 115.