verdiepingscursus dossiermodule omgevingsloket online n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online. Doel. Doel: Beter inzicht in de verschillende opties waarop vergunningaanvragen digitaal behandeld kunnen worden met behulp van de dossiermodule van Omgevingsloket online Handvatten geven om klaar te zijn op 1 juli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verdiepingscursus Dossiermodule Omgevingsloket online' - judd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Doel
 • Doel:
 • Beter inzicht in de verschillende opties waarop vergunningaanvragen digitaal behandeld kunnen worden met behulp van de dossiermodule van Omgevingsloket online
 • Handvatten geven om klaar te zijn op 1 juli
 • Wat behandelen we niet:
 • De behandeling in uw eigen systeem
 • De behandeling van een papieren aanvraag
programma
Programma

09.00 Ontvangst

09.30 Opening, doel en programma

09.45 Omgevingsloket online, keuzes

10.45 Pauze

11.00 Hybride model: gedeeltelijk gebruik Omgevingsloket online

12.00 Release 2.3: wat zit daar in?

12.30 Slot

programma1
Programma

13.00 Ontvangst

13.30 Opening, doel en programma

13.45 Omgevingsloket online, keuzes

14.45 Pauze

15.00 Hybride model: gedeeltelijk gebruik Omgevingsloket online

16.00 Release 2.3: wat zit daar in?

16.30 Slot

1 omgevingsloket online
1. Omgevingsloket online
 • Vergunningcheck
 • Aanvraagformulier
 • Dossiermodule
doelen omgevingsloket online
Doelen Omgevingsloket online
 • Aanvraagmodule (vergunningcheck en aanvraagformulier)
  • Aanvrager informeren
  • Door uniformeren administratieve lasten terugbrengen
  • Met digitaal indienen aansluiten op werkproces professionele aanvrager
 • Dossiermodule (tijdelijk digitaal dossier)
  • Alle betrokkenen bij behandeling beschikken over dezelfde informatie en dezelfde versie
  • Uitwisseling kennis en informatie via Omgevingsloket online
gevolgen uit wabo
Gevolgen uit Wabo
 • Bevoegd Gezag is verplicht aanvraag digitaal te kunnen ontvangen (art 7.6 lid 2 Wabo)
 • 100% van de gemeenten + provincies + rijk is nu aangesloten!
 • 100% van de adviesorganisaties is per 1 juli aangesloten
 • Bevoegd gezag is niet verplicht aanvraag digitaal te behandelen
 • Bevoegd gezag moet wel adviseurs in de gelegenheid stellen advies uit te brengen – dossier delen!
focus vandaag
Focus vandaag
 • Handvatten geven om op tijd klaar te zijn!
 • Op tijd klaar is:
  • per 1 juli aanstaande kan Bevoegd Gezag aanvragen ontvangen
  • een keus hebben gemaakt hoe aanvragen te gaan behandelen
  • afspraken gemaakt met adviseurs hoe samen te werken
 • Dit doen we door:
  • bespreken verschillende keuzes
  • bespreken drie scenario’s voor behandelen
  • inzicht te geven in release 2.3 – de release van 1 juli
aansluiten op omgevingsloket online
Aansluiten op Omgevingsloket online
 • Volledig gebruik dossiermodule Omgevingsloket online (scenario 1)
 • Volledig gebruik eigen mid- of backoffice (webservices) (scenario 5)
 • Behandeling in eigen mid- of backoffice, bijlagen op Omgevingsloket online (scenario 2)
inregelen omgevingsloket online
Inregelen Omgevingsloket online
 • Inregelen Omgevingsloket online moet altijd! Onafhankelijk van het gebruik van behandelmodule.
  • Inregelen van lokale vragen (in vergunning check én in aanvraagformulier)
  • Nieuwe lokale vragen inregelen (alarminstallatie, roerende zaken opslaan, werk- of werkzaamheden uitvoeren
  • Inregelen werken met behandeldienst
  • Aanpassen 1e emailbericht
  • Aanmaken rol coördinator met oog op:
   • Werken volgens hybride model
   • Overhalen gegevens naar archief
inregelen omgevingsloket online 2
Inregelen Omgevingsloket online (2)
 • En…aangeven op welke manier je Omgevingsloket online gebruikt (behandelmodule ja/nee)
 • Gegevensuitwisseling tussen Omgevingsloket online en backoffice
 • Communicatie met de aanvrager
keuzes 1
Keuzes (1)
 • Hoe ga ik aanvragen behandelen?
  • papieren aanvragen op papier behandelen en digitale aanvragen digitaal behandelen
  • alles digitaal behandelen, dus papieren aanvragen inscannen
  • alles op papier behandelen, dus digitale aanvragen uitprinten
 • Hoe werk ik samen met adviseurs
  • delen van tekeningen en andere benodigde documenten
  • communicatie (e-mail, notificaties, telefoon)
  • delen van beschikking
keuzes 2
Keuzes (2)
 • Waar ga ik aanvragen behandelen?
  • eigen vergunningensysteem
  • dossiermodule in Omgevingsloket online
 • Hoe deel ik informatie met aanvrager
  • statuswijzigingen
  • aanvullingen in dossier
  • communicatie
  • beschikking
gebruik behandeldossier geheel of gedeeltelijk
Gebruik behandeldossier: geheel of gedeeltelijk
 • Geen eigen vergunningbehandelsysteem:
 • Gebruik dossiermodule volledig!
 • Dat geldt bv voor kleinere gemeenten, wettelijke adviseurs
 • Wel eigen vergunningbehandelsysteem:
 • Behandel de vergunning in eigen systeem
 • Gebruik behandeldossier om informatie te delen
 • Bv delen met adviseurs (provincie, waterschap etc)
slide16

Volledig gebruik dossiermodule

I

M

Omgevingsloket online

U

I

M

U

M

D

I

U

Eigen systeem

I: interactie met systeem

U: documenten uploaden

M: e-mailbericht

volledig gebruik dossiermodule rollen
Volledig gebruik dossiermodule: rollen
 • Zodra aanvraag is ingediend, wordt een e-mailbericht naar bevoegd gezag gestuurd; bevoegd gezag heeft toegang tot dossier
 • Rollen in dossiermodule:
 • Lokaal beheerder
 • Baliemedewerker
 • Coördinator
 • Behandelaar
lokaal beheerder
Lokaal beheerder
 • Regelt de “achterkant” van het systeem
 • Organisatie gegevens en werkwijze van de gemeente: vooroverleg, communicatie aanvrager, dossiermodule, e-mail/soap XML en account voor ftp
 • Beheer gebruikers
 • Lokale regelgeving in vergunningcheck en aanvraagformulier
 • Relatiebeheer
 • Rapportages
baliemedewerker
Baliemedewerker
 • Met name hulp aan aanvrager:
 • Samen met aanvrager door vergunningcheck
 • Samen met aanvrager aanvraag opstellen (bsn of kvk nummer)
 • Aanvraag overnemen van of overdragen aan aanvrager
 • Aanvullingen indienen namens aanvrager
 • Papieren aanvraag digitaliseren
 • Bijlagen toevoegen
 • Aanvraag indienen namens gemeente
 • Aanvraag overnemen van andere baliemedewerker
 • Informatie over voortgang van aanvraag
co rdinator
Coördinator
 • Voert de regie over de behandeling van de aanvraag:
 • Faciliteert eventueel vooroverleg
 • Bepaalt juiste procedure en bevoegd gezag
 • Beoordeelt volledigheid  vraagt aanvulling
 • Onderhoudt contact met de aanvrager
 • Vraagt beoordeling aan behandelaar (volledig / inhoudelijk)
 • Vraagt advies aan adviesorganisatie (volledig / inhoudelijk)
 • Voegt alle adviezen en beoordelingen samen
 • Registreert ontwerpbesluit / beschikking
 • Regelt archivering
behandelaar adviseur
Behandelaar / adviseur
 • Beoordeelt de aanvraag:
 • Krijgt toegang tot dossier via verzoek om beoordeling of advies
 • Heeft inzage in alle onderdelen van de aanvraag
 • Kan alle bijlagen bekijken
 • Kan opmerkingen plaatsen op tekeningen
 • Voegt beoordeling/advies via documenten en notities toe
 • Kan advies aanvragen aan (andere) adviesorganisatie
volledig gebruik dossiermodule behandelstappen
Volledig gebruik dossiermodule: behandelstappen
 • Wijzigen bevoegd gezag
 • Wijzigen soort procedure
 • Verzenden bericht in behandeling
 • Inhoudelijke beoordeling aanvragen (intern)
 • Advies aanvragen
 • Aanhouden beslissing
 • Aanvragen aanvulling
 • Registreren beschikking
 • Verlengen beslistermijn
 • Documenten en/of notities toevoegen
volledig gebruik dossiermodule beslissingen 1
Volledig gebruik dossiermodule: beslissingen (1)
 • Overhalen naar eigen systeem:
 • Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online?
 • Samenwerken:
 • Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings-overeenkomst?
 • Communicatie met aanvrager en adviseur:
 • Hoe communiceren met aanvrager en adviseur?
 • Omgevingsloket online verstuurt e-mails aan de aanvrager en adviseur:
  • Inhoud akkoord?
  • Aanvullende communicatie nodig, zo ja in welke vorm?
volledig gebruik dossiermodule beslissingen 2
Volledig gebruik dossiermodule: beslissingen (2)
 • Openbaar maken / publicatie:
 • Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen?
 • Hoe ga je om met de ter inzage legging?
 • Hoe / waar organiseer je de zienswijzen?
 • Behandeling vergunning:
 • Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd?
slide30

Volledig gebruik eigen vergunningsysteem

I

M

Omgevingsloket online

U

I

M

U

M

M

?

D

I

?

U

I

Eigen systeem

I: interactie met systeem

U: documenten uploaden

M: e-mailbericht

?: zelf nog te beslissen

U

volledig gebruik eigen vergunningsysteem beslissingen 1
Volledig gebruik eigen vergunningsysteem: beslissingen (1)
 • Overhalen naar eigen systeem:
 • Hoe gegevens naar eigen systeem?
 • Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online?
 • Samenwerken:
 • Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings-overeenkomst?
 • Hoe aanvraag en juiste versies van bijlagen (tekeningen) delen?
 • Hoe beveiliging van toegang van adviseurs?
 • Hoe samenwerken (met name mark-ups)?
 • Let op: adviseurs moeten verschillende werkwijzen ondersteunen!
volledig gebruik eigen vergunningsysteem beslissingen 2
Volledig gebruik eigen vergunningsysteem: beslissingen (2)
 • Communicatie met aanvrager en adviseur:
 • Hoe communiceren met aanvrager en adviseur?
 • Openbaar maken / publicatie:
 • Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen?
 • Hoe ga je om met de ter inzage legging?
 • Hoe / waar organiseer je de zienswijzen?
 • Behandeling vergunning:
 • Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd?
slide34

Eigen vergunningsysteem én behandeldossier

I

M

Omgevingsloket online

U

I

M

U

M

M

M

D

I

U

I

Eigen systeem

I: interactie met systeem

U: documenten uploaden

M: e-mailbericht

U

eigen vergunningsysteem n behandeldossier1
Eigen vergunningsysteem én behandeldossier
 • Eigen vergunningsysteem wordt gebruikt voor:
 • Bewaken termijnen
 • Uitzetten behandelverzoek binnen eigen organisatie
 • Opstellen standaardbrieven (o.a. beschikking)
 • Communicatie met aanvrager
 • (eigenlijk alle handelingen die u nu ook met dit systeem doet!)
 • etc
 • Behandeldossier wordt gebruikt voor:
 • Beschikbaar stellen van aanvraag en tekeningen aan adviseurs
 • Ontvangen van advies op tekeningen (mark-ups) en advies in de vorm van documenten in het dossier
eigen vergunningsysteem n behandeldossier beslissingen 1
Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (1)
 • Overhalen naar eigen systeem:
 • Hoe gegevens naar eigen systeem?
 • Welke documenten zijn noodzakelijk voor archivering en wanneer haal je deze documenten over van Omgevingsloket online?
 • Samenwerken:
 • Vereist deze werkwijze aanpassingen in de samenwerkings-overeenkomst?
eigen vergunningsysteem n behandeldossier beslissingen 2
Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (2)
 • Communicatie met aanvrager en adviseur:
 • Hoe communiceren met aanvrager en adviseur?
 • Omgevingsloket online verstuurt e-mails aan de aanvrager en adviseur:
  • Inhoud akkoord?
  • Aanvullende communicatie nodig, zo ja in welke vorm?
 • Openbaar maken / publicatie:
 • Waar publiceer je de aanvragen / beschikkingen?
 • Hoe ga je om met de ter inzage legging?
 • Hoe / waar organiseer je de zienswijzen?
eigen vergunningsysteem n behandeldossier beslissingen 3
Eigen vergunningsysteem én behandeldossier : beslissingen (3)
 • Behandeling vergunning:
 • Welke meldingen zijn relevant voor Omgevingsvergunningen en hoe wordt samenloop in de behandeling georganiseerd?
webservices 1
Webservices (1)
 • Wat te doen om webservices te kunnen gebruiken?
 • DIGI koppeling(OSB) tot stand brengen
 • Midoffice of backoffice leverancier verbinding laten maken met DIGI koppeling
 • Acceptatietest uitvoeren samen met AgentschapNL
 • Soap/XML aanzetten in beheergedeelte
webservices 2
Webservices (2)
 • Status:
 • Pilot uitgevoerd met Rotterdam, Amsterdam en enkele leveranciers.
 • Geconstateerde problemen zijn opgelost
 • Op 1 juli kan gewerkt worden met webservices
 • Mogelijkheden in release 2.3:
 • Alle berichten in 2.2 (zie bijlage H functioneel ontwerp)
 • Nieuw bericht: adviesaanvraag
5 features 2 3 release
5. Features 2.3 release
 • Behandeling uitbesteden aan behandeldiensten, milieu maar ook andere werkzaamheden; soorten behandeldiensten uitgebreid
 • Uitbreiden beheermodule met rapportage mogelijkheden
 • Bijlagen - 2 soorten verplichte bijlagen en achtergrond
 • Verbetering in toevoegen van bijlagen (versiebeheer)
 • Aanpassen eerste berichtje naar de aanvrager mogelijk
 • Ondersteuning geheimhouding m.b.t. milieuwerkzaamheden
 • Archiveren: tussentijds overhalen mogelijk
 • Audittrail wordt als pdf aangeleverd t.b.v. archivering
 • Hergebruik van ingediende aanvragen en meldingen
 • Aanscherping van autorisatie regels
versiebeheer
Versiebeheer
 • elke bijlage heeft versie(s)
 • versiehistorie te raadplegen
geheimhouding
Geheimhouding
 • Op initiatief van de aanvrager
 • Mogelijkheid om verzoek tot geheimhouding via Omgevingsloket online te doen (bijlage)
geheimhouding1
Geheimhouding

Extra taak BG

Optie tbv aanvrager

 • Registratie besluit door bevoegd gezag
 • Bijlagen krijgen kenmerk
hergebruik
Hergebruik
 • Zoek de betreffende aanvraag in de tabel en klik op het icoon van twee blaadjes.
 • Geef aan of je de bijlagen wilt hergebruiken en vul de gegevens van de nieuwe aanvraag of melding in en klik op 'Aanvraag starten'.
overdracht naar archief
Overdracht naar archief

Wat: aanvraag gegevens (PDF), bijlagen inclusief metadata (in Overzicht PDF opgenomen), aanvullingen en markup, documenten van bevoegd gezag waaronder adviezen en eventuele VVGB’s, beschikking en eventueel ontwerpbesluit, audittrail (PDF), notities

Wanneer: na sluiten dossier, tussentijds na indiening, ook ten behoeve van download bijlagen in bulk

Wie: coordinator, lokaal beheerder of baliemedewerker

Hoe: via taken BG gestart, transport via ftp/s – zie volgende sheet, email notificatie inclusief Overzicht PDF

uitwisseling via ftp s
Uitwisseling via FTP/s

Bevoegd gezag

1. Indienen vergunningaanvraag

Aanvrager

Bestand upload

Aanvraag

FTP-client downloaden en installeren (eenmalig)

Connectie met ftp.omgevingsloket.nl (productie) maken

Bijlage

Omgevingsloket online

2. Bijlagen ophalen

(FTP client)

Centrale opslag van bestanden

(FTP directory)

Bestand download

Elk Bevoegd Gezag heeft een eigen “postbus”

Lokale opslag van bestanden

3. Behandeling / archiveringvan de aanvraag