m h r serisine giri b l m 4 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mühür serisine giriş (bölüm 4-5) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mühür serisine giriş (bölüm 4-5)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Mühür serisine giriş (bölüm 4-5) - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Mühür serisine giriş (bölüm 4-5). Allahın krallık odası. Allahın krallık odası (bölüm 4-5).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mühür serisine giriş (bölüm 4-5)' - judd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
allah n krall k odas b l m 4 5
Allahın krallık odası(bölüm 4-5)

1 Bu meselelerden sonra baktım, ve işte, gökte açık bir kapı. Ve en başta işittiğim ses, hani bir borazana benzerdi, o ses bana konuştu. Ve dedi: "Buraya çık. Ben sana gösterecem, bu şeylerden sonra neler lazım olsun."

 • Yuhanna göke çağrılıyor
 • Aynı Musa gibi (Çıkış 19:20,24)
 • “Ben sana gösterecem, bu şeylerden sonra neler lazım olsun”
 • Daniel peygamberi gibi ona geleceği gösterilecek (Dan 2:29-8-29,45)
 • İsa kendisi bu kitabı üçe böldü (1:19):
 • Görmüş olduğun şeyleri, (=İsa’nın görünümü)
 • şu anda var olan şeyleri (= 7 kilise)
 • ve bundan sonra olmak üzere olan şeyleri yaz. (= kitabın geri kalanı)
allah n krall k odas b l m 4 51
Allahın krallık odası(bölüm 4-5)

2 Ve birdenbire ben Ruhta oldum. Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu. Ve o kral iskemlesinin üstünde oturan Biri vardı. 3 Orada Oturanın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi. Kral iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşile benzerdi.

Bu bölüm en başta en önemli ders vermek istiyor:

"Allah milletlerin üzerinde

krallık eder;

Allah, kutsal kral iskem-

lesinin üzerine

oturmuştur.

Milletlerin kralları,

İbrahim’inAllahının

halkına katılıyorlar.

Çünkü bütün dünyanın

kralları Allahındır.

O, her şeyin üstüne

çıkmıştır.“

(Mezmur 47:8)

kral iskemlesi b l m 4 5

Mısır’dan (firavun Tutanhamun)

Hindistan’da(Şah Cihan)

İran’dan

(Nadir Şah)

Kral iskemlesi(bölüm 4-5)

2 Ve birdenbire ben Ruhta oldum. Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu.

Osmanlılardan(Topkapı Sarayında)

Kral iskemlesi ne gösteriyor:

1) Bütün devletin merkezi (bütün güç buradan çıkıyor)

2) Orada oturan kişinin yüceliğini

kral iskemlesinde oturan b l m 4
Kral iskemlesinde oturan(bölüm 4)

3 Orada Oturanın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi. Kral iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşile benzerdi.

 • Allah yaklaşılmaz aydınlıkta oturuyor
 • - 1.Tim 6:16
 • aslında onu anlatmak mümkün değil
 • hiç bir insan benzerliği gösterilmiyor, sade onun şanlılığı anlatılıyor
 • Burada kıymetli taşların adları geçiyor. Allahın etrafı da o taşların şafaklığı gibidir.
 • Gökkuşağı
 • - Burada Nuh tufanından sonraki gökkuşağı değil, ama Hez 1:28
 • Allahın yüceliğini gösteriyor: gökün bir ucundan öbür ucuna kadar hepsi onundur
kral iskemlesinde oturan b l m 41
Kral iskemlesinde oturan(bölüm 4)

5 Kral iskemlesinden şimşekler, gök gürüldemeleri ve sesler çıktı.

Şimşekler, gök gürüldemeler, sesler

- Her zaman Allahın huzurunda bulunur (Çıkış 19:16-19)

- onun kutsallığını gösteriyor

kral iskemlesinde oturan b l m 42
Kral iskemlesinde oturan(bölüm 4)

5 Kral iskemlesinin önünde ateşle yanan yedi tane lamba vardı. Onlar da Allahın yedi ruhudur.

 • RAB'bin Ruhu,
 • bilgelik ve
 • anlayış ruhu,
 • Öğüt ve
 • güç ruhu,
 • bilgi ve
 • RAB korkusu ruhu
 • Onun üzerinde olacak.
 • Yeşaya 11:2
 • Allahın yedi ruhu
 • Yedi hep Allahın sayısıdır ve burada onun sonsuz bilgisini gösteriyor
 • 1:4’ten anlaşılıyor ki, yedi Ruh = Kutsal Ruh demektir
kral iskemlesinde oturan b l m 43

Çıkış 24:10

Hez 1:22

Kral iskemlesinde oturan(bölüm 4)

6 Kral iskemlesinin önünde camdan bir deniz vardı, sanki kristal gibi.

 • Camdan deniz
 • Çıkış ve Hezekiel kitaplarında (okuyun) insanlar Allahın şanlılığını gördüler. Aşağıdan bakıp gökyüzünü geçilmez bir kalın cam gibi fark ettiler.
 • kutsal olmayan hiç kimse ve hiç bir şey Ona yaklaşamaz
allah n hizmet ileri 24 ihtiyar
Allahın hizmetçileri: 24 ihtiyar

4 O kral iskemlesinin etrafında gene yirmi dört tane kral iskemlesi daha vardı. Ve gördüm, onların üzerinde yirmi dört ihtiyar otururdu. Beyaz rubalar giymişlerdi ve kafalarında altın taçlar vardı.

- Her kralın vezirleri, ministerleri var. Ama bunlar krala akıl veremiyor, sadece ona tapmak için duruyorlar.

- Süleyman’ın Allahevinde 24 grup görevli vardı (1.Tarihler 24:1-3, 7-18, 20-30; 25:1,9-31)

allah n hizmet ileri 4 mal k
Allahın hizmetçileri: 4 malük

Kral iskemlesinin ortasında, hem de etrafında dört malük vardı. Önleri ve arkaları gözlerle dolu idi. 7 Malüklerin birincisi aslana benzerdi. İkincisi danaya benzerdi. Üçüncü malüğün yüzü insan yüzüne benzerdi. Dördüncüsü de uçan bir kartala benzerdi.

 • Dört malük – 4 dünyanın sayısıdır (“dünyanın dört köşesinde”)
 • bunlar dünyanın her tarafına bakıp Allahın kutsallığını koruyorlar:
 • Aslan = vahşi hayvanların kralı
 • Öküz = evcil hayvanların en kuvetlisi
 • Kartal = gmkyüzünün efendisi
 • İnsan = yeryüzünün efendisi
allah n hizmet ileri 4 mal k1
Allahın hizmetçileri: 4 malük

8 Ve dört malüğün her birisinde altışar kanat vardı. Kanatların da her bir yanı, iç tarafları bile gözlerle doluydu. Ve gece gündüz hiç durmamaca-sına şöyle diyorlar:"Eskiden var Olan, şimdi var Olan ve gelecekte var Olan,herşeyi güden Rab Allah, Kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır!"

Yaratılış 3:24 – Aden bahçesine giden yolunu kapatan melekler = kimse Allahın yanına gelemez

Mezmur 80:1; 99:1 – Allah Kerubilerin üstünde oturuyor

Yeşaya'da Serafiler geçiyor

Hezekiel 1:3-14 – Hezekiel’in görümü

KUTSALLIK – E.A.’te en büyük ders

allah n hizmet ileri 4 mal k2
Allahın hizmetçileri: 4 malük

Bunlar, Allahın koruyucu melekleridir (= Kerubiler)

harun ve sa iki ba g revli
Harun ve İsa – iki başgörevli

HARUN’a göre başgörevli

MELKİZEDEK’e göre başgörevli

4 oğlu: Adab – Nabihu – Eleazar - İtamar

4 maluk: aslan – dana – insan - kartal

24 grup Allahevi görevlisi (1.Tarihler 24:1-3, 7-18)

24 ihityar

allah a h izmet
Allaha hizmet

9 Kral iskemlesinin üstünde Oturan sonsuzlara kadar yaşıyor. Ve ne vakıt malükler Ona şanlılık ve saygı ve şükür getirirseler, 10 o vakıt yirmi dört ihtiyar, kral iskemlesinin üstünde Oturanın önünde yere kapanıyorlar. Ve sonsuzlara kadar Yaşayana tapıyorlar. Ve taçlarını kral iskemlesinin önüne koyup diyecekler: 11 "Ey Rab! Şanlılığı ve saygıyı ve kuvveti almaya layık olan sensin. Çünkü herşeyi sen yarattın. Herşey, sen istedin diye oldu ve meydana geldi."

Bu sahnede hareket var mı?

Rabbi ne için övüyorlar? (yaratılış) - Kol 1:16

Kaç tane övgü sunuyorlar?

ferman b l m 5

Bir Osmanlı sultanın fermanı

Ferman (bölüm 5)

1 Ve kral iskemlesinin üstünde Oturan'ın sağ elinde bir ferman kâğıdı gördüm. O içerden ve arkadan yazılı idi ve yedi mühürle mühürlenmiş idi.

Bir ferman ne içindir?

Mühürlerin önemi nedir –saklamak mı, korumak mı?

Mühürler açılmasa ne olacak?

ferman b l m 51
Ferman (bölüm 5)

Bölüm 5 yeni bir kral gösteriyor nasıl hükümete geçiyor. Bu törende yeni krala devletin gücünü gösteren bir sembol verilir: taç takılır, kılıç kuşanır ya da onun eline ferman verilir.

 • FERMAN:
 • Mühürleri açınca krallığa geçer
 • Kısa version kırda, uzunu içeride
 • 7 mühür: bütün kudret ve hüküm
ferman b l m 52
Ferman (bölüm 5)

2 Ve kuvvetli bir melek gördüm. O yüksek sesle şunu ilan etti:"Kim layıktır ferman kâğıdını açsın ve onun mühürlerini çözsün?“3 Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yerin altında, hiç kimse ferman kâğıdını açıp içine bakamadı. 4 Ben de çok ağlamaya başladım, madem kimse layık bulunmadı, ferman kâğıdını açıp okusun ya da içine baksın.

Bir ferman ne içindir?

Mühürlerin önemi nedir –saklamak mı, korumak mı?

Mühürler açılmasa ne olacak?

aslan b l m 5
Aslan(bölüm 5)

5 Ama ihtiyarlardan biri bana dedi:

"Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden gelen Aslan, Davud'un kökü Olan, o yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın ve onun yedi mühürünü çözsün."

Yeruşalim kasaba-sının arması

Neden ‘Yahuda cinsinden gelen aslan’? - bknz: Yara 49:1-12 (Açık 19:13)

Yakup burada kimin için konuşuyor?

davud un k k b l m 5

Davud – Süleyman

Rehaveam ... Yehoyakin

Babil sürgünlüğü ......???

1000 - 920

920 - 587

Davud‘un Kökü(bölüm 5)

Ama ihtiyarlardan biri bana dedi: "Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden gelen Aslan, Davud'un kökü Olan, o yendi.

Yeşaya -740

‘Davudun kökü olan’ kimdir, onun krallığı nasıl olacak? - Yeşaya 11:1-10

Filiz sözü İbranice ‘Netser’ demektir – bknz.: Matta 2:23

kuzu b l m 5
Kuzu(bölüm 5)

6 Ben de baktım ve, işte, kral iskemlesinin ve dört malüğün ortasında bir Kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibi idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı (bunlar bütün dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur).7 Kuzu gelip, kral iskemlesinin üstünde Oturanın sağ elinden o ferman kâğıdını aldı.

 • Aslan nasıl kuzu olabilir?
 • Nerede yazıyor, İsa o kuzudur? (Yeş 53:7, Yuh 1:29)
 • Yedi boynuz nedir?
 • Yedi Ruh nedir? İsa nasıl bu ruhları tutuyor ? (1:4; 3:1; Yuh 16:13-15)
 • Kuzunun ferman kağıdını alması ne gösteriyor? Bu önemli mi?
kuzuya tap yorlar 1 dalga mal kler ihtiyarlar
Kuzuya tapıyorlar(1. dalga: malükler + ihtiyarlar)

8 Ve ne vakıt ferman kâğıdını aldı, dört malük ve yirmi dört ihtiyar Kuzu'nun önünde yere kapandılar. Her birinde gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı (onlar kutsalların dualarıdır).

 • Altın taslar içinde ne vardı? Bu ne demek?
 • Yeni ilahi: Mez 33:3; 96:1; Açık 15:3’e bknz.
 • Allaha satın alınan kişiler neredendir?
 • 4 kategori
  • Her cins: ?
  • Her dil: 6.900 dil (2377 + 1640 başlanmış)
  • Her halk: 11.875 (5000 müjdeyi duymamış)
  • Her millet: 243 devlet (hepsinde var)
 • (a.10) Onlar ne durumdalar? (krallar ve görevliler)
kuzuya tap yorlar 1 dalga mal kler ihtiyarlar1
Kuzuya tapıyorlar(1. dalga: malükler + ihtiyarlar)

9 Ve şu yeni ilahiyi söylediler:"Sen layıksın ferman kâğıdını almaya ve onun mühürlerini açmaya.Çünkü sen kesilmiştin, ve kendi kanınla her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten kişiler Allah için satın aldın.

 • Altın taslar içinde ne vardı? Bu ne demek?
 • Yeni ilahi: Mez 33:3; 96:1; Açık 15:3’e bknz.
 • Allaha satın alınan kişiler neredendir?
 • 4 kategori
  • Her cins: ?
  • Her dil: 6.900 dil (2377 + 1640 başlanmış)
  • Her halk: 11.875 (5000 müjdeyi duymamış)
  • Her millet: 243 devlet (hepsinde var)
 • (a.10) Onlar ne durumdalar? (krallar ve görevliler)
kuzunun sat n ald ki iler

DİLLER – yeryüzünde 6.900 dil konuşuluyor

- 2377 dilde incil var

- 1640 dilde tercüme başlanmış

- 2020’e kadar bütün dillerde tercüme olacak

CİNSLER

- kimse bilmiyor dünyada kaç tane var

MİLLETLER

- yeryüzünde 243 devlet var

- hepsinde artık topluluklar var

HALKLAR

- yeryüzünde 11.875 halklar var

- 5000 halk müjdeyi duymamış

Kuzunun satın aldığı kişiler

“Kuzu kendine kişiler satın aldı bütün dünyadan...”

her milletten

her halktan

her dilden

her cinsten

kuzuya tap yorlar 1 dalga mal kler ihtiyarlar2
Kuzuya tapıyorlar(1. dalga: malükler + ihtiyarlar)

10 Onları bizim Allahımız için krallar ve kutsal hizmetçiler yaptın. Ve dünya üzerine krallık sürecekler."

 • Altın taslar içinde ne vardı? Bu ne demek?
 • Yeni ilahi: Mez 33:3; 96:1; Açık 15:3’e bknz.
 • Allaha satın alınan kişiler neredendir?
 • 4 kategori
  • Her cins: ?
  • Her dil: 6.900 dil (2377 + 1640 başlanmış)
  • Her halk: 11.875 (5000 müjdeyi duymamış)
  • Her millet: 243 devlet (hepsinde var)
 • (a.10) Onlar ne durumdalar? (krallar ve görevliler)
kuzuya tap yorlar 2 dalga melekler
Kuzuya tapıyorlar(2. dalga: melekler)

11 Bir baktım, ve çok meleklerin seslerini işittim. Kral iskemlesinin, malüklerin ve ihtiyarların etrafını sarmışlardı. Onların sayısı binlerce binler ve milyonlarca milyonlar idi. 12 Yüksek sesle şöyle dediler:

"Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret, saygınlık, şanlılık ve övgü - evet, kesilmiş Kuzu bunları almaya layıktır."

Kuzuyu nasıl övüyorlar?

Kaç çeşit övgü?

kuzuya tap yorlar 3 dalga b t n canl lar
Kuzuya tapıyorlar(3. dalga: bütün canlılar)

13 Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde, yerin altında ve denizde, bütün bunların içinde bulunan her varlık şöyle dedi: "Kral iskemlesinin üstünde Oturana ve Kuzu'ya sonsuzlara kadar övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret olsun."14 O dört malük, "Amin!" dediler. Yirmi dört ihtiyar da yere kapanıp taptılar.

 • a:13: kime tapılıyor? Bu putperestlik değil mi?
 • Kaç çeşit övgü sunuluyor?