H th ng qu n l i m v h s
Download
1 / 24

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ. Thày giáo hướng dẫn: Nguyễn Văn Vỵ Nhóm 13: Trần Thị Thuỳ Trang Đặng Bảo Linh Nguyễn Doãn Hoà Lê Kim Thư K48CA. Hệ thống Quản lý Điểm và Hồ sơ Tổng Quan. Bài toán Nghiệp vụ Mô hình Nghiệp vụ Phân tích Mô hình Khái niệm Thiết kế Mô hình Logic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ' - judah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H th ng qu n l i m v h s

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ HỒ SƠ

Thày giáo hướng dẫn:

Nguyễn Văn Vỵ

Nhóm 13:

Trần Thị Thuỳ Trang Đặng Bảo Linh

Nguyễn Doãn Hoà Lê Kim Thư

K48CA


H th ng qu n l i m v h s t ng quan
Hệ thống Quản lý Điểm và Hồ sơTổng Quan

 • Bài toán Nghiệp vụ

 • Mô hình Nghiệp vụ

 • Phân tích Mô hình Khái niệm

 • Thiết kế Mô hình Logic

 • Thiết kế Mô hình Vật Lý


I b i to n nghi p v
I – Bài Toán Nghiệp Vụ

 • Hệ thống Cũ

 • Mô tả Yêu cầu

 • Các hồ sơ


I b i to n nghi p v1
I – Bài Toán Nghiệp Vụ

 • Hệ thống cũ

  • Sơ lược

   • Trường THCS Trưng Vương

   • Địa chỉ 12A Hàng Bài

   • Là truờng lâu đời, với khoảng 2100 học sinh

   • Hàng năm nhận thêm 500 học sinh

   • Đội ngũ 50 giáo viên


H th ng c ti p
Hệ thống cũ(tiếp)

 • Hoạt động

  • Điểm được Giáo viên chấm và ghi vào sổ riêng

  • Cuối năm điểm riêng từng môn được gửi cho Giáo viên chủ nhiệm tổng kết đánh giá

  • Tất cả công việc đều được làm bằng tay và trên giấy


I b i to n nghi p v2
I – Bài Toán Nghiệp Vụ

 • Mô tả Yêu cầu

  • Hệ thống đảm bảo các công việc hoạt động theo một chuẩn thống nhất

  • Tin học hoá các bộ phận máy có thể thay thế hiệu quả hơn trong quá trình làm việc


I b i to n nghi p v3

Họ và tên học sinh Số hiệu :

Ngày sinh : Nơi sinh :

Giới tinh : Nam / nữ

Dân tộc Tôn Giáo :

Họ tên bố Nghề nghiệp :

Họ tên mẹ Nghề nghiệp :

Diện chính sách :

Điện thoại ( nếu có ) : Ghi chú

I – Bài Toán Nghiệp Vụ

 • Các hồ sơ

  • Phiếu thông tin cá nhân


C c h s ti p
Các hồ sơ (tiếp)

 • Phiếu điểm

  Tên học sinh :

  Mã số :

  Ngày sinh :

  Quê quán :

Nhận xét và đánh giá

Đánh giá kết quả học tập : Nhận xét của GV chủ nhiệm :

Học lực : Hạnh kiểm :


C c h s ti p1
Các hồ sơ (tiếp)

 • Bảng phân công giảng dạy

 • Danh sách Lớp

  Lớp:

  Giáo viên chủ nhiệm:

 • Danh sách Giáo viên


Ii m h nh nghi p v
II – Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích

 • Biểu đồ ngữ cảnh

 • Biểu đồ phân rã chức năng

 • Hồ sơ sử dụng

 • Ma trận thực thể chức năng


Ii m h nh nghi p v1
II – Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng Phân tíchIi m h nh nghi p v2

BAN

GIÁM HIỆU

Hồ sơ

cá nhân

Báo cáo

0

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM VÀ NHẬP HỌC

Danh sách Lớp

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

Danh sách GV

Hồ sơ cá nhân

Bảng phân công giảng dạy

Thẻ

học sinh

Kết quả học tập

Cập nhật điểm

HỌC SINH

GIÁO VIÊN

II – Mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh


Ii m h nh nghi p v3

QUẢN LÝ HỒ SƠ – ĐIỂM

2.0 Cập nhật hồ sơ

3.0 Tính điểm

1.0 Tiếp nhận học sinh

4.0 Lập báo cáo

1.1 Kiểm tra hồ sơ

3.1 Cập nhật điểm

1.2 Làm thẻ

3.2 Tổng kết điểm

II – Mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ phân rã chức năng


Ii m h nh nghi p v4
II – Mô hình nghiệp vụ

 • Hồ sơ sử dụng


Ii m h nh nghi p v5
II – Mô hình nghiệp vụ

 • Ma trận thực thể chức năng


Iii ph n t ch m h nh kh i ni m
III – Phân tích Mô hình Khái niệm

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

 • Mô hình Khái niệm dữ liệu: E-R

 • Chuyển mô hình E-R sang mô hình dữ liệu quan hệ


Iii ph n t ch m h nh kh i ni m1
III – Phân tích Mô hình Khái niệm

 • Mô hình Khái niệm dữ liệu: E-R


Iii ph n t ch m h nh kh i ni m2

HỌC SINH

BẢNG ĐIỂM

MÔN HỌC

#Số hiệu

Tên HS

Ngày sinh

Nơi sinh HS

Giới tính

Dân tộc

Tôn Giáo

Tên bố

NN bố

Tên mẹ

NN Mẹ

Diện CS

Điện thoại

Ghi chú

Mã lớp

#Số hiệu

#Mã MH

Điểm miệng

Điểm 15

Điểm 1 tiết

Điểm thi HK

 • #Mã MH

 • Tên MH

GIẢNG DẠY

 • #Mã Lớp

 • #Mã MH

 • #Mã GV

LỚP

GIÁO VIÊN

#Mã Lớp

Mã GVCN

 • #Mã GV

 • Tên GV

III – Phân tích Mô hình Khái niệm

 • Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ


V thi t k m h nh v t l
V – Thiết kế Mô hình Vật Lý

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

 • Xác định luồng hệ thống

 • Đặc tả Logic tiến trình

 • Xác định giao diện

 • Thiết kế


V thi t k m h nh v t l1
V – Thiết kế Mô hình Vật Lý

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

  • Table Học sinh


Thi t k c s d li u v t l ti p
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý (tiếp)

 • Table Học sinh (tiếp)

 • Table Môn họcThi t k c s d li u v t l ti p2
Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý (tiếp)

 • Table Bảng điểm

 • Table Giảng dạy


ad