ennakointikamari talonrakentaminen ja infra ala 20 5 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala 20.5.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala 20.5.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala 20.5.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala 20.5.2009. Päivi Kilpeläinen paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi. Rakentamisen liiketoiminta 2004-2008 (Lähde: Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2009) Sisältää toimialan F HS toimialakatsaus 2/2009 julkistetaan 1.6.2009

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala 20.5.2009


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ennakointikamari talonrakentaminen ja infra ala 20 5 2009

ENNAKOINTIKAMARI Talonrakentaminen ja infra-ala20.5.2009

Päivi Kilpeläinen

paivi.kilpelainen@kaupunkitutkimusta.fi

slide2
Rakentamisen liiketoiminta 2004-2008
 • (Lähde: Helsingin seudun toimialakatsaus 1/2009)
 • Sisältää toimialan F
 • HS toimialakatsaus 2/2009 julkistetaan 1.6.2009
 • Käsittää Helsingin seudun (14 kuntaa):
 • Helsinki Kirkkonummi
 • Espoo Mäntsälä
 • Vantaa Nurmijärvi
 • Kauniainen Pornainen
 • Hyvinkää Sipoo
 • Järvenpää Tuusula
 • Kerava Vihti
slide6
Rakentamisen ja kiinteistötoiminnan klusteri

(Lähde: Pääkaupunkiseudun yritysraportti - Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla. YTV:n julkaisuja 10/2009 )

Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Klusteria edustavat Tilastokeskuksen TOL2002 -luokitusta käyttäen seuraavat toimialat, jotka on jaettu kahteen alaklusteriin:

Rakentaminen

14 Muu mineraalien kaivu

26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

4501 Talonrakentaminen

4502 Maa- ja vesirakentaminen

4509 Rakennuspalvelutoiminta

6301 Radanpito

6302 Tienpito

Kiinteistötoiminta

701 Kiinteistöjen rakennuttaminen jne.

7022 Kiinteistöjen vuokraus ja hallinta

7031 Kiinteistövälitys

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito

747 Siivous

slide7
Rakentamisen ja kiinteistötoiminnan klusterin tunnuslukuja
 • (Lähde: Pääkaupunkiseudun yritysraportti - Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla. YTV:n julkaisuja 10/2009 )
slide8
(Lähde: Pääkaupunkiseudun yritysraportti - Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla. YTV:n julkaisuja 10/2009 )
slide9
Selvityksen taustaa
 • Ennakointikamarin sihteeristön suunnitelman mukaisesti ennakkoselvitysten tavoitteena on selvittää:
 • tarpeita yrityksiin rekrytoitavien pohjakoulutukselle
 • työssä olevien koulutustarpeita
 • oppilaitoksista valmistuvien taitojen sopivuutta yrityksille
 • yritysten tarvitsemaa osaamista
 • yritysten vastauksia oppilaitoksille koulutussuunnittelua ja yritysyhteistyötä varten
 • yritysten tietämistä koulutustarjonnasta
 • yritysten mielipiteitä määrällisestä ja laadullisesta kehittämisestä
 • tiedotustarpeita kunkin toimialan yrityksille seudun koulutustarjonnasta
 • vertailua koulutuksen järjestäjien ja yritysten käsityksistä
 • Ennakointikamarin ennakkoselvitys neljälle toimialalle:
 • Liikenne- ja kuljetuspalvelut – tehty 11-12/2008
 • Majoitus- ja ravitsemisala – tehty 2/2009
 • Talonrakentaminen ja infra-ala
 • LVIS - syksyllä
 • kaksi kyselyä/toimiala: yrityskysely ja alan oppilaitoksille suunnattu kysely

→saatujen vastausten vertailtavuus

slide10
Selvityksen taustaa
 • Internet-kyselyt toteutettiin toukokuussa

Yrityskysely

 • otos 892 yritystä
 • 44 vastausta, vastausprosentti 5 %

-> edustavuus suhteessa koko toimialaan heikko

 • suurin osa pk-yrityksiä
 • kaikki vastaajat ylemmissä johtotehtävissä

Oppilaitoskysely

 • otos 22 oppilaitosta
 • 9 oppilaitosvastausta
 • vastausprosentti 41 %
 • vastaajina koulutusyksiköiden johtajat tai päälliköt
slide11
Selvityksen tuloksia
 • Yritysten työvoiman tarve ja rekrytointi

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET TYÖMARKKINOILLA 2012 MENNESSÄ:

 • Työpaikkojen arveltiin talouden taantuman myötä vähenevän ja taloustilanne mainittiin myös yleisenä muutoksena alalla.
 • Työvoiman saatavuuden heikkeneminen eläköitymisen myötä ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta.
 • Kilpailun lisääntyminen ja koveneminen
 • Muutokset työmarkkinoissa ja palkoissa: paikallinen sopiminen, työvoimakustannusten nousu, kausiluonteinen työ
 • Muutamassa vastauksessa nähtiin jo valoa tunnelin päässä, puhuttiin laman loppumisesta ja töiden lisääntymisestä.
slide12
Selvityksen tuloksia
 • Koulutuksen ja työelämän vastaavuus

Miten hyvin nuorten/aikuisten ammattitaito vastaa työelämän vaatimuksia:

Oppilaitokset yrityksiä positiivisempia

Yritysten mielestä:

 • alalle ei ole aina tarjolla sopivaa koulutusta esim. viherrakentaminen, työnjohtajia kalliorakentamiseen
 • käytännönkokemus ei ole aina riittävää esim. teoriapainotteinen opetus, työharjoittelu
 • puutteita työelämätaidoissa esim. poissaoloista ilmoittaminen
slide13
Selvityksen tuloksia
 • Koulutuksen ja työelämän vastaavuus

Mikä osaaminen korostuu seuraavan neljän vuoden aikana (2009-2012)

Yritykset ja oppilaitokset samoilla linjoilla eri osaamisalueiden korostumisesta

ESIMERKKINÄ YLEISOSAAMINEN

Yritykset

Oppilaitokset

1=ei korostu, 2=korostuu jonkin verran, 3=korostuu paljon

slide14
Selvityksen tuloksia
 • Oppilaitosyhteistyö ja työnantajapalvelut
 • Toteuttamiskelpoisimmat yhteistyömuodot, jolla pyritään kehittämään ammatillista koulutusta tulevaisuudessa:

YRITYKSET

 • Työssäoppimispaikkojen tarjoaminen opiskelijoille
 • Oppilaitos- ja oppisopimuskoulutusyhteistyö
 • Rekrytointi
 • Kesätyöpaikkojen tarjoaminen opiskelijoille
 • Asiantuntijaluennot oppilaitoksissa
 • OPPILAITOKSET
 • Stipendit
 • Asiantuntijaluennot oppilaitoksissa
 • Kesätyöpaikkojen tarjoaminen opiskelijoille
 • Toimiminen oppilaitoksen/koulutuksen järjestäjän yhteistyöryhmässä
 • Opiskelijatyönä tehtävien projektien ja selvitysten tilaaminen oppilaitoksilta

Työ- ja elinkeinotoimiston maksuttomien palveluiden käyttö yrityksissä:

 • Työelämänvalmennus / työharjoittelu
 • TäsmäKoulutus
 • Vuorotteluvapaa
 • Palkkatuki
 • RekryKoulutus, MuutosKoulutus, Muutosturva