Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers - PowerPoint PPT Presentation

kwaliteit van de gegevens een overzicht van beschikbare controles koen raymakers n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers

play fullscreen
1 / 29
Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers
77 Views
Download Presentation
judah-william
Download Presentation

Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controles Koen Raymakers

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kwaliteit van de gegevens : een overzicht van beschikbare controlesKoen Raymakers

 2. Overzicht • Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? • Zijn alle informatietypes aanwezig? • Zijn informatietypes correct ? • Toekomstvisie ?

 3. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (1/7) • Wat ? Dienst Applicaties stelt rapporten op. • Actie Regionale delegaties ontvangen rapporten en zoeken samen met gemeenten oorzaken & oplossingen. • Nazorg Regionale delegaties stellen een verslag op.

 4. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (2/7) • Per maand, per gemeente : • IT001 – Gemeente van beheer • IT020 – Adres van de hoofdverblijfplaats • IT141 – Gezinslid • Termijnen : < 21d, 21-31d, > 31d (+ detail)

 5. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (3/7) • Per maand, per bevoegd organisme: • IT001 – Gemeente van beheer • IT005 – Aangifte aanvraag tot inschrijving • IT010 – familienaam en voornamen • IT012 – adellijke titel • IT019 – aangifte adreswijziging • IT020 – adres hoofdverblijfplaats • IT031 – Nationaliteit • IT070 – Beroep • IT120 – Burgerlijke staat • IT141 – Gezinslid • IT150 – Plaats en datum van overlijden • Termijnen : < 7d, 7-15d, 16-31d, > 31d (+ detail)

 6. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (4/7) • Statistieken geboortes (collectes) • Per gemeente van geboorte de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van de collecte en de datum van de geboorte • Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van de collecte en de datum van het hernemen van het dossier door de gemeente van beheer

 7. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (5/7) • Statistieken huwelijken • Per gemeente van huwelijk de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het huwelijk en de datum van ingave. • Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het huwelijk en de datum van ingave.

 8. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (6/7) • Statistieken overlijdens • Per gemeente van overlijden de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het overlijden en de datum van ingave. • Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen) tussen de datum van het overlijden en de datum van ingave.

 9. Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? (7/7) • Controlelijst IT 019 – aangifte adreswijziging • Controlelijst IT 024 – referentieadres • Controlelijst IT026 – Tijdelijke afwezigheid • Audit Rekenhof – Wachtregister  Alle informatietypes wachtregister

 10. Overzicht • Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? • Zijn alle informatietypes aanwezig ? • Zijn informatietypes correct ? • Toekomstvisie ?

 11. Zijn alle informatietypes aanwezig ? (1/2) • IT001 – gemeente van beheer  zijn fusies van gemeentes correct geregistreerd ? • IT020 – adres hoofdverblijfplaats : geen IT020 • IT031 – nationaliteit : geen actief IT031 • IT070 – beroep : geen IT070 voor 18plussers • IT100 – geboorteplaats : geen actief IT100

 12. Zijn alle informatietypes aanwezig ? (2/2) • IT110 – afstamming : geen IT110 • IT120 – burgerlijke staat  geen IT120 • IT195 – identiteitsbewijs  geen actief IT195 voor 12plussers • IT253 – collectedatum : geen actief IT253 • IT254 – datum laatste bijwerking  geen IT254

 13. Overzicht • Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? • Zijn alle informatietypes aanwezig ? • Zijn informatietypes correct ? • Toekomstvisie ?

 14. Zijn informatietypes correct ? (1/10) • Controles op correctheid : • Volgens data in hetzelfde informatietype • Volgens informatie in informatietypes : • binnen hetzelfde dossier • binnen gerelateerde dossiers

 15. Zijn informatietypes correct ? (2/10) • IT001 – gemeente van beheer  fictieve datum • IT020 – adres van de hoofdverblijfplaats  combinatie “postcode-straatcode” niet gekend. • IT120 – burgerlijke staat  foutieve periodes  meerdere keren zelfde/andere persoon  verschil in registratie partner 1 ten opzichte van partner 2

 16. Zijn informatietypes correct ? (3/10) • IT123 – wettelijke samenwoning  informatie dubbel geregistreerd • IT140 – referentiepersoon  fictieve datum / foutieve periodes / foutief gesupprimeerd • IT141 – gezinslid fictieve datum / foutieve periodes / foutief gesupprimeerd • Diverse informatietypes  controle op NIS code

 17. Zijn informatietypes correct ? (4/10) • IT001 (gemeente van beheer) ↔ IT50 (plaats & datum van overlijden) :  IT150 aanwezig, maar IT001 bevat niscode ≠ 99990 (code “overleden”)  Informatie code “overleden” in IT001 niet in overeenstemming met IT150 • Informatiedatum IT100 (geboorteplaats) ≠ informatiedatum IT101 (geboortedatum)

 18. Zijn informatietypes correct ? (5/10) • Persoon zowel geregistreerd in België als in buitenland : IT001- Gemeente van beheer ↔ IT018 – aangifte adres in buitenland IT022 – verblijfplaats in buitenland

 19. Zijn informatietypes correct ? (6/10) • IT140 – referentiepersoon ↔ IT141 – gezinslid  geen van beide aanwezig  volgens IT140 alleenstaande, maar toch gezinslid volgens IT141.  beide actief  conflicterende periodes • IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid ↔ IT100(geboorteplaats),IT101(geboortedatum)  geen IT140, IT141 vanaf geboortedatum (geboortes vanaf 1984)

 20. Zijn informatietypes correct ? (7/10) • IT140 – referentiepersoon ↔ IT001 – Gemeente van beheer gezinslid  IT140 actief, met IT001 : - overleden / schrapping / geannuleerd - afvoering van ambtswege - afvoering van ambtswege in het buitenland - vrijgesteld van inschrijving / afwezig verklaard - afgevoerd – “verlies recht op verblijf” - afgevoerd – “geen recht op inschrijving”

 21. Zijn informatietypes correct ? (8/10) • IT140 – referentiepersoon ↔ IT020 (adres)  meerdere gezinshoofden op hetzelfde adres • IT140 – referentiepersoon  gezinsleden ↔ IT020 (adres)  referentiepersoon niet op hetzelfde adres als gezinsleden

 22. Zijn informatietypes correct ? (9/10) • IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid ↔ IT120 – burgerlijke staat  persoon A gehuwd met persoon B (IT120) : volgens IT140 – IT141 niet verwant  persoon A en B gescheiden (IT120) : volgens IT140 – IT141 gehuwd  periode huwelijk volgens IT120 ≠ periode huwelijk volgens IT140 / IT141

 23. Zijn informatietypes correct ? (10/10) • IT120 – burgerlijke staat ↔ IT123 – wettelijke samenwoning  gehuwd volgens IT120, maar volgens IT123 wettelijk samenwonend in dezelfde periode.

 24. Overzicht • Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ? • Zijn alle informatietypes aanwezig ? • Zijn informatietypes correct ? • Toekomstvisie ?

 25. Toekomstvisie ? • Nauwe samenwerking met • Regionale delegaties & gemeentes • Externe partijen : KSZ, FOD Economie, FOD Financiën, … • Software : • Toepassing “Declare” : zelf fouten signaleren • Programma’s actualiseren die controlelijsten maken • Programma’s controleren die bijwerkingen verwerken • Duidelijke planning volgen • Driemaandelijkse evaluatie ( februari 2014)

 26. Vragen ?

 27. Contactgegevens • FOD Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur • Instellingen & Bevolking / Institutions & Population • Rijksregister / Registre National • externebetrekkingen@rrn.fgov.berelationsexterieures@rrn.fgov.be • Koen.raymakers@rrn.fgov.be • Stefan.vandevenster@rrn.fgov.be

 28. EINDE

 29. Extra (1) • Lijst van informatietypes : • http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/instructies/IT_NL_20111202.pdf • Lijst van beroepen (ook werkloze, student, …) : • http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/instructies/nl_codes_professions_registre_national_20081114.pdf • …