slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Podniková škola on-line a outsourcing vzd?lávání Vzd?lávání v období snižování náklad? 5.5.2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Podniková škola on-line a outsourcing vzd?lávání Vzd?lávání v období snižování náklad? 5.5.2004 - PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on

Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Vzdělávání v období snižování nákladů 5.5.2004 Ing. Jiří Laciga, CSc. Program: Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje – RAMSES Akademie Kdy je outsourcing efektivní E-kurzy rychle a levně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podniková škola on-line a outsourcing vzd?lávání Vzd?lávání v období snižování náklad? 5.5.2004' - judah-mendez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Podniková škola

on-line a outsourcing vzdělávání

Vzdělávání v období snižování nákladů

5.5.2004

Ing. Jiří Laciga, CSc.

podnikov kola on line a outsourcing vzd l v n
Program:

Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje – RAMSES Akademie

Kdy je outsourcing efektivní

E-kurzy rychle a levně

Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie
Kdo je v podniku zodpovědný za vzdělávání?

Proč realizace vzdělávání nesplňuje očekávání?

Co jsou překážky masivního využití e-learningu?

RAMSES Akademie a RAMSES Course Designer, řešení překážek

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie1
Kdo je v podniku zodpovědný za vzdělávání?

Mluvíme o podniku, který nemůže nakupovat pracovníky s potřebnou dovedností a znalostí.

Mluvíme o podniku, který má vzdělávání jako součást kultury.

Mluvíme o vzdělávání jako o prostředku šíření firemního know-how a realizace inovace a změny.

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie2
Kdo je v podniku zodpovědný za to, že zaměstnanec umí to, co má umět?

zaměstnanec

vedení podniku (ředitel, vedoucí útvarů)

personální oddělení

specializovaný pracovník (vedoucí podnikové školy)

Kdo je zodpovědný za realizaci vzdělávacího procesu včetně skutečného výsledku, tj. že se zaměstnanec opravdu naučil to, co se učil? Nikoli za to, že se učil.

Všichni víme, že není učení jako učení, že je rozdíl mezi

slyšet  vědět  umět  používat

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie3
Jaké máme osobní zkušenosti:

Zaměstnanec se „chce“ učit, ale na školení zjistí, že je to dřina, cítí se nepříjemně a následně má raději neodkladné pracovní úkoly. Tj. ve slově „chce“ chybí odhodlání.

Personalista často zorganizuje školení, zaeviduje provedení, založí certifikát a má splněno. Zajistil, že zaměstnanci slyšeli.

Ředitel a vedoucí mají pocit, že vzdělání mají „zmáknuté“, tj. že školí, ale posun ve znalostech lidí stejně nenastane.

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie4
Proč realizace vzdělávání nesplňuje očekávání?

V čem je problém?

Bohužel v naší zemi zatím většina lidí dosud nenabyla přesvědčení, že znalosti jsou jejich starost a zájem, ale domnívají se, že je péče o jejich dovednosti povinností zaměstnavatele. Z toho plyne příčina, že se většinou nedostávají na druhý stupeň „vědět“.

Jsou zde však další překážky.

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie5
Co jsou překážky masivního využití e-learningu?

Technické překážky

Dosud vytvářené kurzy jsou příliš velké na jednoduchou manipulaci a masivní distribuci prostřednictvím internetu.

Ekonomické překážky

Výroba kurzů trvá dlouho a je drahá, neboť je musí vytvářet specialisté, nikoli autoři obsahu.

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie6
Psychologické překážky

- konservativismus poskytovatelů, kteří provádí negativní marketing výrokem „Bez osobního kontaktu s učitelem a mezi studenty to nejde“.

- studenti dosud si raději jdou „odpočinout“ na školení bez ohledu na ekonomiku – cenu za získané vědomosti

- dosud se nedoceňuje rozdíl mezi slyšet – vědět – umět a dělat

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
i n stroj pl nov n a kontroly kvalifika n ho rozvoje ramses akademie7
RAMSES Akademie řeší některé psychologické překážky:

Zvyšuje odpovědnost vedení, zejména přímých nadřízených

Jelikož odborné, koncepční a operativní záležitosti obvykle u vedoucích pracovníků zatlačí vzdělávání podřízených na nižší příčku priorit, RAMSES Akademie dává vedoucím pracovníkům efektivní nástroj.

Zajištění kombinace klasického a e-learningového vzdělávání významně posouvá efekt vzdělávání od slyšet k vědět a případně umět.

Kontrola procesu a výsledku vzdělávacího procesu zvyšuje „odhodlání“ studentů dosáhnout výsledku, lze zapojit soutěživost.

I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie
ramses akademie
SchémaRAMSESAkademie

Definice změny,

plány kvalifikačního

rozvoje zaměstnanců,

firemní know-how,

interní

informace a směrnice

Evidence

a vyhodnocení

výsledků

Funkce

zaměstnance

Realizace

a absolvování

vzdělávacích akcí

Potřebné

dovednosti

Katalog školení a e-kursů, intraweb, směrnice a pokyny, …

Náklady

a ceny

E-learningové

kursy

Dodavatelé a

nabídky externích

kursů a školení

Vlastní

kursy

ramses akademie1
VÝBĚR ZE SYSTÉMU

Seznam uživatelů

Výpis podřízených osob

Katalog znalostí a dovedností

Seznam vzdělávacích akcí (různé formy)

Výpis osobních znalostí a dovedností

Přiřazení vzdělávací aktivity k požadované znalosti - dovednosti

Osobní studijní plán pracovníka

Plán akcí k realizaci

Přihlášky na akci + schválení

Účast na akci + hodnocení akce

Hodnocení studenta

RAMSES-Akademie

Základní prvky systému:

  • Seznam uživatelů
  • Výpis podřízených osob
  • Katalog znalostí a dovedností
  • Seznam vzdělávacích akcí (různé formy)
  • Detail znalosti a dovednosti
  • Plán akcí k realizaci
  • Osobní studijní plán pracovníka
  • Účast na akci + hodnocení akce
ii kdy je outsourcing vzd l v n efektivn
Jaká kritéria efektivnosti můžeme uvažovat:

Náklady (externí i interní) na hodinu studenta

Disponibilita vzdělání v čase a místě

Měřitelný posun od slyšet do vědět a umět

Nehmotná kriteria jako firemní kultura a loajalita

Měřitelné hodnoty, ale s neměřitelným vztahem ke vzdělávání jako jsou růst duševního vlastnictví, počet patentů, hospodářské výsledky, goodwill firmy atp.

II. Kdy je outsourcing vzdělávání efektivní
ii kdy je outsourcing vzd l v n efektivn1
Která z těchto kritérií outsourcing ovlivňuje a jak?

Náklady na hodinu studenta

Velikost firmy

Lokalizace

Fluktuace a množství nových nástupů

Flexibilita a množství změn ve firmě

Fúze a převzetí firmy firmou, tj. vždy změna firemní kultury

II. Kdy je outsourcing vzdělávání efektivní
iii e kurzy rychle a levn
RAMSES Course Designer (RCD)

E-kurz může vytvářet přímo autor obsahu. Postačuje mu znalost ovládání MS Wordu.

Není-li obsah příliš komplikovaný, může e-kurz z příručky, učebnice, Power Pointové prezentace, směrnice, pracovního postupu vytvořit případně i jiná osoba rozumějící textu a ovládající Word.

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn1
RAMSES Course Designer (RCD)

Krok 1: Normování textu / obsahu

Text se vkládá do připravených šablon

Šablony člení obsah na:

prostý text

poznámky vyvolané kliknutím

obrázky

otázky a odpovědi testu

Stránky jsou číslovány ve dvou úrovních (mají adresu)

Postup v e-kurzu lze řídit přechodem na adresovanou stránku podle výsledku kontrolních testů

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn2
Krok 2: Převod šablon do formátu Authorware

RCD vytvoří soubor, který je vstupem do specializovaného všeobecně rozšířeného software Authorware od firmy Macromedia.

Krok 3: Vygenerování e-kurzu

Authorware vygeneruje e-kurz ze vstupního souboru. Tento krok provede vlastník oprávněný užívat Authorware (např. CCA)

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn3
RAMSES Course Designer řeší:

Technický problém:

- vytvořené kurzy jsou soubory srovnatelné velikosti jako dokument z MS Wordu a Power Pointu

- vytvořené kurzy je možné provozovat v prostředí internetu

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn4
RAMSES Course Designer řeší:

Ekonomický problém:

- Vytvořené kurzy jednoduše vytváří autor obsahu, stačí mu obvyklé znalosti jako pro MS Word.

- Kurzy jsou přetransformovány do e-learningové podoby v hodinách.

- Cena za e-kurz v rozsahu 20-50 stránek se pohybuje v desítkách tisíc. Toto je cena, která konkuruje realizaci klasického školení, opakovatelnost však vysoce násobí efektivitu.

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn5
RAMSES Course Designer – způsob použití:

RCD bude ke stažení na www stránce CCA Group a.s. Kdokoli si jej může nainstalovat a provádět Krok 1, tj. normování textu zdarma.

Krok 2, převod šablon do formátu Authorware provede uživatel na kterékoli instalaci, pokud si tuto instalaci „nabije na požadovaný počet převáděných stránek“ pomocí klíče, který obdrží po uhrazení poplatku.

Soubor s převedenými stránkami uživatel zašle do CCA, kde mu bude vygenerován e-kurz a zaslán zpět. Bude-li firma vlastnit svůj Authorware, provede si vygenerování sama.

III. E-kurzy rychle a levně
iii e kurzy rychle a levn6
Od 5. května 2004

není pro výrobu e-learningového kurzu

nutná účast vyškoleného specialisty!

RAMSES Course Designer

III. E-kurzy rychle a levně