ing rostislav vondru ka ministr ministerstvo pro m stn rozvoj r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Mezinárodní konference Ekonomické fórum ČR – SR 2010 Možnosti přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Ostrava 28. – 29. 4. 2010, hotel Imperial. Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Rostislav Vondruška ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR' - judah-garza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ing rostislav vondru ka ministr ministerstvo pro m stn rozvoj r

Mezinárodní konferenceEkonomické fórum ČR – SR 2010Možnosti přeshraniční spolupráce2007 – 2013Ostrava 28. – 29. 4. 2010, hotel Imperial

Ing. Rostislav Vondruška

ministr

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem

Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

z kladn daje opera n ch program p eshrani n spolupr ce slovensko r a r polsko 2007 2013
Základní údaje operačních programů přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR a ČR – Polsko 2007 - 2013
obsahov a finan n struktura opera n ho programu p eshrani n spolupr ce slovensko r
Obsahová a finanční strukturaOperačního programu přeshraniční spolupráceSlovensko - ČR
slide4
Přehled o stavu čerpání finančních prostředků EU u Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR
p klady projekt u opera n ho programu p eshrani n spolupr ce slovensko r 2007 2013
Příklady projektůu Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovensko - ČR 2007 – 2013
obsahov a finan n struktura opera n ho programu p eshrani n spolupr ce r polsko
Obsahová a finanční strukturaOperačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
p ehled o stavu erp n finan n ch prost edk eu u opera n ho programu p eshrani n spolupr ce r polsko
Přehled o stavu čerpání finančních prostředků EU u Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
c l 3 a pozice r v r mci debat o budouc podob kohezn politiky po roce 2013

Cíl 3 a pozice ČR v rámci debat o budoucí podobě kohezní politiky po roce 2013

MMR je toho názoru, že Cíl 3 – Evropská územní spolupráce (EÚS) - představuje podstatný doplněk hlavního cíle kohezní politiky – Konvergence

MMR spatřuje v podpoře aktivit přeshraniční spolupráce výraznou přidanou hodnotu pro celou EU, s relativně malými prostředky jsou významným doplňkem národních intervencí, významným projevem evropské integrace a principů subsidiarity a partnerství v praxi

MMR souhlasí se zachováním současné koncepce Cíle 3 a se zachováním jeho stávajícího podílu na alokacích kohezní politiky EU

Případné navýšení finančních prostředků v rámci Cíle 3 by mělo být ve prospěch právě přeshraniční spolupráce, která přináší konkrétní a hmatatelné efekty v území

Nové iniciativy makro-regionální spolupráce (Strategie EU pro Baltské moře, Dunajská strategie) by měly respektovat současnou strukturu (poměry) jednotlivých částí cíle 3 (přeshraniční-nadnárodní-meziregionální spolupráce) a nevytvářet nové paralelní struktury