Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROCHAS PowerPoint Presentation

ROCHAS

188 Views Download Presentation
Download Presentation

ROCHAS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROCHAS

 2. Canteira: extracción de bloques

 3. GRALICIA Corte e tratamento de pedra

 4. Extracción da pedra • canteiras de Galicia, Finlandia, China, India, Brasil, Noruega... • Transporte á fábrica. • Almacenamento no parque de bloques. • Preparación para o corte: selección, volteo… • Corte: • -serrado con fio diamantado • -nos teares: flexe + granalla metálica • (corta dous bloques á vez, a 2 cm por hora.) • ACABADOS • -O flambexado utilízase para obter un acabado rugoso. • -O puído utilízase cando se quere obter un acabado liso.

 5. PARQUE DE BLOQUES Pedras selecionadas para ser cortadas.

 6. Esta máquina voltea as pedras de maneira que queden na posición de corte.

 7. O fío de corte desta máquina é de diamante.

 8. Pedras preparadas para ser cortadas.

 9. Os bloques poden pesar de 14 a 50 toneladas.

 10. Os números indican a procedencia e o lote. As liñas o “andar” da pedra, a dirección para o corte .

 11. Corte da pedra nos teares

 12. Pedra no proceso de corte.

 13. O empregado está cambiando os flexes gastados.

 14. Un bolsa de granalla metálica pesa 25 kg

 15. Eliminación do pó de corte. Cada 10 minutos sácase unha cubeta de area.

 16. Volantes e bielas dos teares

 17. Descargando as “táboas” cortadas

 18. Unha peza (táboa) cortada pesa arredor de 300 kg

 19. Pedra no proceso de puído.

 20. Flambexado

 21. Cortadora en pezas de diferentes medidas.

 22. Traslado das “táboas”

 23. Esta pedra está formada de cantos rodados. Procede do Brasil.

 24. O m² desta pedra custa 600€. Procede da India.

 25. O noso agradecemento á empresa Gralicia. Polígono de Sete Pías-Ribadumia

 26. Realizado por: -Sabina Casalderrey -Silvia Martínez (2º ESO) Cambados, 2007 Departamento de Ciencias