Download
reflexia si refractia luminii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reflexia si refractia luminii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reflexia si refractia luminii

Reflexia si refractia luminii

1932 Views Download Presentation
Download Presentation

Reflexia si refractia luminii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reflexia si refractia luminii Elev:Barsan Samuel Ciurbe David Profesor:Driha Mariana

 2. La suprafaţa de separare a două medii diferite lumina suferă un dublu fenomen: o parte din ea se întoarce în mediul din care a venit, iar cealaltă parte traversează suprafaţa de separaţie şi trece în celălalt mediu. Cele două fenomene, care au loc simultan se numesc reflexie şi refracţie. Proporţia în care au loc aceste fenomene depinde de natura suprafeţeipe care cadelumina. De exemplu, în cazul corpurilor metalice lustruite predomină fenomenul de reflexie, iar in cazulsticlei predomină fenomenul de refracţie (sticla transmite aproape integral lumina, fiind transparentă).

 3. Reflexia luminii Reflexia luminii este fenomenul de schimbare a directiei de propagare a luminii la suprafata de separare a doua medii,lumina intorcandu-se din mediul in care a venit.

 4. Daca lumina atinge suprafata de separare intr-un unghiatunci lumina estereflectata in acelasiunghi, asemanator cu felul in care o mingesarecand atinge pamantul. Lumina care estereflectata de pe o suprafata plana, cum arfi suprafata dintreaersi un lac, va forma o imagine in oglinda. Lumina reflectata de pe o suprafata curbapoatefifocusataintr-un punct, o linie, sauintr-o zona, acestlucrudepinzand de curburasuprafetei.

 5. Legilereflexiei Legile reflexiei sunt: 1) raza incidenta, normala si raza reflectata se gasesc in acelasi plan;2) unghiul de reflexie este egal cu unghiul de incidenta. i = r

 6. Reflexia totala La trecerearazei de luminadintr-un mediumairefrigerentintr-un mediumaiputinrefrigerentpemasuraceunghiul de incidentacreste,semareste si unghiul de refractie.Pentru un unghi de incidentai = l,raza este reflectata in lungulsuprafetei de separare,deci r = 90 grade.Unghiul minim de incidenta l se numesteunghilimita.Pentruunghiuri de incidentamaimaridecatunghiullimita ( i > l) , nu maiexistarazarefractata, ci ea se reflecta in mediul din care pleaca.Acestfenomenpoartanumele de reflexietotala. Valoareaunghiuluilimitadepindenumai de indicii de refractieaicelor doua medii. sin l = n2/n1

 7. Refractia luminii Refractia este schimbarea directiei luminii la trecerea acesteia dintr-un mediu transparent in altul. Fiindca lumina calatoreste cu viteze diferite in medii diferite, ea trebuie sa-si schimbe viteza la trecerea dintr-un mediu in altul.

 8. La interfatadintre doua medii, viteza de faza si lungimea de unda se modifica, undaisischimbadirectia, însafrecventaramâneaceeasi. Înoptica, pentrustudiulrefractiei se folosestenotiunea de indice de refractie, care este direct legata de viteza de propagare. Lentileleşiprismeleoptice se bazeazape fenomenul de refractiepentru a modificadirectiarazelor de lumina. Celmaiusor de observatexemplu este încazul luminii, atuncicând aceastatrecedintr-un mediu transparent (aer, apa, sticla etc.) înaltul. Totusi fenomenul se petrece cu toateundele, inclusiv cu celesonore.

 9. Dispersia Un aspect interesant al refractiei luminii este urmatorul: viteza luminii în diferite medii (altele decât vidul) depinde de frecventa, de aceea lumina se va refracta diferit în functie de frecventa: în acest fel lumina alba poate fi separata în functie de frecventa cu ajutorul unei prisme din material transparent, fenomen numit dispersie.

 10. Tot din aceasta cauza comunicatiile prin fibra optica sunt stânjenite: pulsurile de lumina contin componente de frecvente diferite care, desi sunt trimise simultan, vor ajunge la celalalt capat al fibrei usor decalat în timp, ceea ce înseamna ca pulsurile de lumina vor fi mai lungi la receptie; pentru comunicarea pe distante mari, este nevoie de statii releu intermediare pentru refacerea formei pulsurilor.

 11. Legilerefractiei 1)Raza de lumină incidentă, raza de lumină refractată şi normala în punctul de incidenţă sunt coplanare. 2)Raportul dintre sinusul unghiului de incidenţă şi sinusul unghiului de refracţie este o constantă specifică unei perechi de medii date. sin i / sinr = v2/v1 = n21

 12. Substante + indice de refractie • Vid: 1.0000 • Aer: 1.0003 • Gheata: 1.309 • Apa: 1.33 • Alcooletilic: 1.36 • Sticla (fused quartz): 1.46 • Sticla (crown): 1.52 • Clorura de sodium: 1.54 • Zircon: 1.92

 13. PRISMA OPTICA A=45 n=1.5-1.9

 14. Dispersia luminii

 15. Bibliografie: http://facultate.regielive.ro/cursuri/fizica/reflexia-si-refractia-undelor-79959.html -http://www.e-scoala.ro/referate/fizica_undemecanice.html -http://www.topreferate.com/referat-reflectia-si-refractia-undelor-mecanice.html -http://www.general-files.com/download/gs54cf0261h35i0/Reflexia%20Refractia%20Undelor%20Mecanice2.html -http://www.physics.pub.ro/Cursuri/Niculae_Puscas_-_Optica_integrata_si_materiale_optice_-_Curs/cap_3.pdf