sociaal centrum de wilg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
sociaal centrum De Wilg PowerPoint Presentation
Download Presentation
sociaal centrum De Wilg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

sociaal centrum De Wilg - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

sociaal centrum De Wilg. Van nazorgcentrum naar gespecialiseerd sociaal centrum. Versie november 2012. Algemeen. Gespecialiseerd sociaal centrum - Doelgroep: klanten met psychiatrische problemen - Uniek aanbod: detectie <-> opname <-> nazorg - Bijna 30 jaar ervaring in deze materie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'sociaal centrum De Wilg' - jubal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociaal centrum de wilg

sociaalcentrum De Wilg

Van nazorgcentrum

naar gespecialiseerd sociaal centrum

Versie november 2012

algemeen
Algemeen

Gespecialiseerd sociaal centrum

- Doelgroep: klanten met psychiatrische

problemen

- Uniek aanbod: detectie <-> opname <->

nazorg

- Bijna 30 jaar ervaring in deze materie

- Multidisciplinair team

- Sterk uitgebouwde ondersteuning

hulpverleners

- Uitbouw netwerken en

samenwerkingsverbanden

organogram
Organogram

Bestuurscoördinator MI cluster 2060

Jonathan Mortelmans

Situatie 1/5/2013

Administratieve cel

Boerhaavestraat

Maryse Van Maroey

Hoofd-maatschappelijk-werker

Carl Pétré

Psychiatrisch Verpleegkundig

team (PVe-team)

Esther Verbist

Petra Braem (1*)

Kelly De Loose

Robby Geldof

Dienst opnamezorg

Anouk Maenhout

Cathy Van Regenmortel (1*)

Anke Breugelmans (1*)

Dienst nazorg

Jan Vernimmen

Patricia De Pauw (2*)

Veronique Zwakhoven

Arbeidsbegeleiding

Cathy Van Regenmortel (1*)

1* = niet aanwezig op woensdag

2* = niet aanwezig op vrijdag

dienst opnamezorg
Dienst Opnamezorg

Financiële en administratieve hulpverlening

onze klanten
Onze klanten
 • Alle nieuwe aanvragen en gekende dossiers van patiënten
 • en klanten
 • Psychiatrisch ziekenhuis/instelling en PAAZ-afdelingen (niet EPSI)
 • - Therapeutische gemeenschappen (‘Tsedek en Den Evenaar)
 • - Verblijven in beschut wonen buiten Antwerpen - bevoegdheid
 • - Therapie volgen in een dagziekenhuis psychiatrie
 • Opgenomen in ADIC
 • Voogdij: verlengde minderjarigen in opname
 • Vondelingen: administratie opvolging bij voogdij OCMW
het sociaal onderzoek1
Het sociaal onderzoek
 • OCMW Wet van 8 juli 1976
 • Eigen OCMW regelgeving - vademecum
 • Stappenplan van de hulpverlening

aanvraag

max

30

dagen

Bevoegdheid

Recht (E)LL

Andere bijstand

Medische bijstand

beslissing

Éénmalige vragen

informatie

het sociaal onderzoek bevoegdheid
Het sociaal onderzoekBevoegdheid

Algemene regel = “gewoonlijk verblijf”

3 uitzonderingen

- asielzoekers

- studenten

- opname instellingen art.2§1

Wet 2/4/1965 = laatste inschrijving

LET OP: REFERENTIEADRES TELT NIET

Binnen 5 werkdagen

Conflicten via POD MI

het sociaal onderzoek leefloon of equivalent leefloon
Het sociaal onderzoekleefloon of equivalent leefloon
 • 6 voorwaarden:
 • Nationaliteit
 • Leeftijd
 • Verblijfplaats
 • Ontoereikende bestaansmiddelen
 • Werkbereidheid
 • Uitputten rechten
 • Verrekening inkomsten
 • Regel alle inkomsten
  • Uitzondering RMI wetgeving en eigen
  • regelgeving
het sociaal onderzoek andere bijstand en medische zorgen
Het sociaal onderzoekandere bijstand en medische zorgen
 • A norm = activeerbaar
 • B norm = niet activeerbaar = referentienorm
 • Referentienorm als inkomensgrens
 • Referentiepunt voor elke aanvraag bijstand
 • Medische bijstand:
 • Huisdokter + GMD = verplicht !!!!
 • Aantoonbare financiële noodzaak
 • Aantoonbare medische noodzaak
 • GEEN AUTOMATISCHE TOEKENNING MEER
het pve team
Het PVe-Team

Het Psychiatrisch Verpleegkundig Team van De Wilg

pve team de missie
PVe-teamDe missie

Missie van het PVe-team

Als gespecialiseerd team van psychiatrisch verpleegkundigen garanderen wij ondersteuning naar klanten met een vermoeden van psychische kwetsbaarheid, de begeleidende hulpverleners en de omgeving van de klant.

We werken vanuit een holistisch mensbeeld. Via zorg op maat zoeken we naar de meest gepaste hulpverlening en dit met respect voor de klant en de hulpverlener. We bieden hiervoor een maximum aan laagdrempeligheid en flexibiliteit door mobiel te werken maar ook vanuit een vaste werkplek.

werkpijlers pve team
Werkpijlers PVe-Team

individueel

collectief

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE

werkpijlers pve team individueel
Werkpijlers PVe-TeamIndividueel

Ondersteuning bieden aan hulpverleners

- Individuele (interventie)vragen

- Advies en info via telefoon of mail

- Aanvragen via een online formulier (internet OCMW)

- Begeleiden van klanten mbt psychische stoornis

- Gesprekken op centrum alleen of met dossierbegeleider

- Huisbezoeken, klanten begeleiden

- Geen dossierovername tenzij naar opnamezorg of

nazorg De Wilg

ONDERSTEUNEN

BEGELEIDEN

INFORMEREN

werkpijlers pve team collectief
Werkpijlers PVe-Teamcollectief

Ondersteuning bieden aan de hulpverleners

- Vormingsinitiatieven omtrent omgaan met

psychische stoornissen bij klanten

- Methodiek casusbespreking/ intervisie

supervisie

- Opleiding nieuwe maatschappelijk werkers

- Deelname zorgoverleg/ klantoverleg

VORMEN

OVERLEG

EXPERTISE

de dienst nazorg onze klanten
de dienst Nazorgonze klanten

Integrale begeleiding na zorg

 • Verwijzers: residentiëel en/of ambulant
 • - Woonst hebben in Antwerpen
 • - Vrijwillig in begeleiding komen
 • Ambulant bij een (gespecialiseerde) arts in
 • behandeling zijn
 • - Opstart nazorg steeds voorafgegaan door intake
 • - Recht hebben op steun OCMW = geen voorwaarde
 • - Kennis Nederlands = geen voorwaarde
 • - Geen uitsluiting op basis van pathologie
de dienst nazorg onze hulpverlening
de dienst Nazorgonze hulpverlening

Door een gepaste begeleiding trachten psychisch en sociaal herval te vermijden en zo maatschappelijke en persoonlijke schade te beperken.

 • - Ambulante psychosociale begeleiding
 • - Budgetteren en bemiddelen met bewindvoerders
 • - Actief overleg met andere hulpverleners
 • - Begeleiding organiseren huishouden
 • - Hulpverlening op maat = garanderen van nodige tijd
 • - Flexibele hulpverlening = geen vaste afspraken
 • - Medicatie toediening ism thuisverpleging (woensdag NM)
 • Langdurige chronische psychiatrie
 • Voogdij: verlengde minderjarigen niet opgenomen
arbeidsbegeleiding
Arbeidsbegeleiding

Activering als hefboom uit de psychiatrie

 • - Opstart arbeidsbegeleiding tijdens opname voor bij
 • ontslag resocialisatie
 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject
 • dienst Nazorg
 • - Opstart arbeidsbegeleiding binnen hulpverleningstraject
 • dienst Jeugdzorg
 • - Aanbod gespecialiseerde trajectbegeleiding op maat
 • van de klant
 • - Aanbod professionele activering, arbeidszorg en
 • vrijwilligerswerk
contactgegevens algemeen
Contactgegevens Algemeen

Sociaal centrum De Wilg

Marnixstraat 16/1 – 2060 Antwerpen

Telefoon 03 270 08 40 – fax 03 270 08 59

GSM hoofd maatschappelijk werker 0497 292 246

E-mails:

Sociaal centrum De Wilg algemeen

Dienst opnamezorg en arbeidsbegeleiding

Psychiatrisch verpleegkundig team

www adres

Een klacht of bemerkingen: Maryse Van Maroey