sakrament svetog reda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sakrament svetog reda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sakrament svetog reda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Sakrament svetog reda - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Sakrament svetog reda. Zaređeni službenici u Crkvi. www.vjeraidjela.com. Priredila: Vlatka Panenić , dipl. theol. Svećeništvo Starog zavjeta. Izabrani je narod Bog ustanovio kao "kraljevstvo svećenika, narod svet".

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sakrament svetog reda' - jubal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sakrament svetog reda

Sakrament svetog reda

Zaređeni službenici u Crkvi

www.vjeraidjela.com

Priredila: Vlatka Panenić, dipl. theol

sve eni tvo starog zavjeta
Svećeništvo Starog zavjeta
 • Izabrani je narod Bog ustanovio kao "kraljevstvo svećenika, narod svet".
 • Unutar izraelskog naroda Bog je izabrao jedno od dvanaest plemena, Levijevo pleme, odvajajući ga za bogoštovnu službu.
 • Starozavjetni svećenici su postavljeni za ljude u odnosu prema Bogu, da prinose darove i žrtve za grijehe.
jedino kristovo sve eni tvo
Jedino Kristovo svećeništvo
 • Sve slike starozavjetnog svećeništva ispunile su se u Isusu Kristu, koji je jedini "Posrednik između Boga i ljudi“.
 •  Kristova je otkupiteljska žrtva jedna jedina i izvršena jednom zauvijek. Pa ipak ona postaje prisutna u euharistijskoj žrtvi Crkve. Isto je i s jedinim svećeništvom Isusa Krista: ono se po ministerijalnom svećeništvu uprisutnjuje a da se pri tom ne umanjuje jedinstvenost Kristova svećeništva.
krsno op e sve enstvo
Krsno – opće svećenstvo
 • Čitava je Crkva svećenički narod. U kršćanskoj zajednici svaki je vjernik pozvan naviještati i ostvarivati Kristovu Radosnu vijest. Svojim krštenjem vjernici pripadaju tzv. krsnom ili općem svećenstvu i među njima postoji temeljna jednakost.
ministerijalno sve enstvo
Ministerijalno svećenstvo
 • Poštujući temeljnu jednakost, Krist je htio da pojedini članovi njegove Crkve imaju posebnu ulogu u vršenju svećeničke, učiteljske i pastirske službe (tzv. ministerijalno ili hijerarhijsko svećenstvo).
 • On je apostolima (grč. apostolos-poslanik) i njihovim nasljednicima povjerio službu da u njegovo ime i njegovom vlašću, poučavaju narod, posvećuju i slave liturgiju te pastoralno upravljaju.

Sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti. I posla ih propovijedati Kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike.

(Lk 9, 1-2)

sveti red
Sveti red
 • Oko 100. god. u Crkvi se profiliraju tri službe koje imaju korijen u apostolskom vremenu. Te tri službe nazvane su početkom 3. st. redom (lat.ordo).
 • Crkva podjeljuje sakramenat svetog reda samo krštenim muškarcima, čije su sposobnosti za vršenje službe prikladno utvrđene.
 • Sakramenat reda podjeljuje se polaganjem ruku, nakon čega slijedi svečana posvetna molitva. Ređenje utiskuje neizbrisiv sakramentalni biljeg. Djelitelji sakramenta reda u sva tri stupnja jesu biskupi.
 • Tri stupnja svetog reda u Katoličkoj crkvi su: biskup, prezbiter i đakon.
biskup
Biskup
 • Biskup (grč. episkopos - sudac, pazitelj, onaj koji nadzire) ima puninu svetog reda koja ga uključuje u biskupski zbor.
 • Upravitelj je mjesne Crkve tj. biskupije.
 • Biskupi su nasljednici apostola. Imenuje ih papa.
 • Biskup može podjeljivati sve sakramente, posebno potvrdu i sveti red.
prezbiter sve enik
Prezbiter - svećenik
 • Prezbiter (grč. presbyteros - stariji, starješina;). U ranokršćansko vrijeme ugledni vjernik, nadstojnik kršćanske crkvene općine. Nazivi prezbiter i episkop u prvo su vrijeme često sinonimni. Razvojem crkvene hijerarhije već u 2. st. prezbiter postaje sinonim za svećenika.
 • Prezbiter je predvodnik Božjeg naroda u konkretnoj kršćanskoj zajednici (župi). Predvodi liturgijska slavlja, naviješta Evanđelje i upravlja zajednicom. Dijeli sve sakramente osim sakramenta svetog reda, a potvrdu može podijeliti samo u iznimnim slučajevima.
slide9
Đakon
 • Đakon (grč. diákonos - sluga, poslužitelj) upravitelj općinskih dobara i staralac sirotinje i bolesnika u najranije kršćansko doba; pomoćnik biskupa pri podjeljivanju sakramenata i vršenju karitativne djelatnosti.
 • Đakoni se posvećuju za liturgijsku službu (krštenje, čitanje Evanđelja, dijeljenje pričesti, prisustvovanje ženidbi), propovijedanje, karitativni rad i rad s obiteljima.
privremeni akoni
Privremeni đakoni
 • Privremeni đakonat je stupanj formacije prije prezbiterata.
 • Privremeni đakonat traje obično nekoliko mjeseci do godine dana, atraži se obdržavanje celibata.
trajni akoni
Trajni đakoni
 • Trajnim đakonima mogu postatineoženjeni muškarci od 25. godine ili oženjeni muškarci od 35. godine starosti.
celibat
Celibat
 • Prema odredbama kanonskog prava članovi svetog reda u Katoličkoj crkvi (osim trajnih đakona koji red primaju kao već oženjeni) dužni su živjeti u celibatu ili beženstvu (lat. caelibatus – življenje bez žene) kako bi se slobodno stavili na službu Bogu i ljudima.
 • Zakonska zabrana svećeničkog braka počela se isticati poslije regionalnog koncila u Elviri (Španjolska) godine 300., a u 12. stoljeću I. lateranski sabor u svom glasovitom 7. kanonu izriče konačnu i sveopću zabranu koja traje do danas.
celibat u isto nim crkvama
Celibat u istočnim Crkvama
 • Svećenici i đakoni na Istoku (pravoslavci) mogu se ženiti, ali samo prije svećeničkog ređenja. Oženjeni svećenik ne može biti zaređen za biskupa pa se zato biskupi na Istoku redovito izabiru između monaha (redovnika).
protestanti
Protestanti
 • U protestantskim zajednicama obveza celibata ne postoji.
 • Žene često mogu postati pastori ili svećenice.