Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

GI ỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH 2011 & H ƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT TUYỂN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ. Ngày 23 tháng 10 năm 2011. Đại học Kinh tế Quốc dân. Đại học Kinh tế Quốc dân.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - joyce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n

GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH 2011&HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Ngày 23 tháng 10 năm 2011I h c kinh t qu c d n1
Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Thành lập năm 1956, ngày 11/11/2011: kỷ niệm 55 năm thành lập trường

 • Là chủ tịch mạng lưới 40 trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh của cả nước

 • Tổng số trên 700 giảng viên trong đó có:

  • 21 giáo sư, 115 phó giáo sư, 129 tiến sỹ, 410 thạc sỹ

 • Đào tạo tiến sỹ từ 1976, và thạc sĩ từ năm 1991 đến nay

 • Đào tạo nhiều thế hệ học viên xuất sắc, đã và đang đảm nhận nhiều trọng trách trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước


Vi n o t o sau i h c
Viện Đào tạo Sau đại học

 • Là đơn vị thành viên của ĐH Kinh tế Quốc dân

 • Phụ trách quản lý các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của ĐH Kinh tế Quốc dân

 • 26 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 35 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 1 chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Executive MBA

 • Tuyển sinh hàng năm 1500 thạc sĩ và 100 tiến sĩI h c paris ouest nanterre la d fense
Đại học Paris Ouest Nanterre La Défense

 • Được thành lập từ năm 1964, là ĐH tổng hợp lớn thứ hai tại Pháp

 • 2000giảng viên và nghiên cứu viên, 700 cán bộ hành chính và kỹ thuật

 • 212 chuyên ngành đào tạo cấp bằng quốc gia, trong đó 80 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ thực hành và 56 chuyên ngành thạc sĩ nghiên cứu

 • 30 000 sinh viên được đào tạo hàng năm

 • Đại học đa ngành: Luật, Kinh tế và Quản lý, Văn hóa -Nghệ thuật,

  Khoa học nhân văn và xã hội, Công nghệ, Thông tin và truyền thông…

 • Quan hệ đối tác với trên 600 trường đại học nước ngoài


Tr ng khoa h c x h i v h nh ch nh ufr sciences sociales et administration ssa
Trường Khoa học Xã hội và hành chính(UFR Sciences sociales et Administration SSA)

 • Là Trường thành viên của ĐH Tổng hợp Paris Ouest

 • Chịu trách nhiệm đào tạo một trong 8 nhóm ngành lớn của Trường Paris Ouest: luật, kinh tế, xã hội học, tâm lý, lịch sử…

 • 6 Khoa đào tạo, 150 giảng viên và 14 trung tâm nghiên cứu


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s
Chương trình Thạc sĩ quản lý Nhân sự

Trường Khoa học xã hội và hành chính

Viện Đào tạo

Sau đại học

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế -

Chuyên ngành Quản lý Nhân sự


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s1
Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

 • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Quản lý và lãnh đạo tổ chức

  • Nắm vững các kiến thức, nguyên lý nền tảng chi phối các chính sách và các mối quan hệ lao động, việc làm.

  • Làm chủ các kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức.

  • Tự tin giải quyết các vấn đề về tổ chức và nhân sự một cách khoa học, hệ thống và có phương pháp, xây dựng tầm nhìn và hướng đi; kết nối, dẫn dắt, điều hành và tổ chức…


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s2
Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

 • TỔ CHỨC ĐÀO TẠO: 18 tháng, 4 kỳ (4 tuần tại Pháp)

  • 13 học phần, chia làm 4 mô đun, tổng cộng 260h, 1 luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra có chương trình hỗ trợ ngoại ngữ cho học viên

  • Giảng viên ĐH KTQD: 4 học phần, giảng viên Paris Ouest : 9 học phần (giảng dạy bằng tiếng Anh, có trợ giảng người Việt)

  • Luận văn tốt nghiệp : giảng viên hai trường đồng hướng dẫn, thực hiện và bảo vệ bằng tiếng Anh/Pháp

  • Bằng tốt nghiệp do ĐH Paris Ouest Nanterre la Défense cấp


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s3

Kỳ 2: 60h Tổng quan về quản lý nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực

Các vấn đề trong quản trị nhân sự hiện đại

Tiếng Anh (môi trường kinh tế và nguồn nhân lực)

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

Kỳ 1: 80h Các vấn đề chung về quản lý và xã hội

Nguyên lý cơ bản của quản lý

Luật lao động

Môi trường kinh tế và xã hội

Tâm lý xã hội


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s4

Kỳ 4: 60h Tổ chức và quản lý nhân sự nâng cao

Nghiên cứu tổ chức theo cách tiếp cận lãnh thổ/địa phương

Ra quyết định trong quản lý nhân sự

Xã hội học quản lý

Học viên bảo vệ luận văn trước hội đồng đánh giá

Hồi đồng xét tốt nghiệp

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

Paris Ouest

Viết luận văn

dưới sự hướng

dẫn của một

giảng viên

Paris Ouest

Kỳ 3: 60h Các vấn đề KTXH về quản lý nhân sự

Kinh tế xã hội học

Chính sách công và quan hệ lao động

Kinh tế lao động

Các hội thảo chuyên gia về quản lý nhân sự


Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s5
Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

 • TUYỂN SINH: Quy trình xét tuyển 3 bước

  • Thẩm định hồ sơ

   • Theo các tiêu chí của Đề án 165

   • Điều kiện về văn bằng của ĐH Kinh tế Quốc dân

 • Thi viết: đánh giá kiến thức tổng hợp, tư duy logic, phê phán

  • Viết luận: 60’

  • Toán+logic, Kiến thức chung về kinh tế xã hội :120’

 • Phỏng vấn: đánh giá động cơ, kinh nghiệm thực tiễn, ngoại ngữ


 • Ch ng tr nh th c s qu n l nh n s6
  Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

  • TUYỂN SINH: Điều kiện xét trúng tuyển

   • Đảm bảo các điều kiện về hồ sơ theo quy đinh của Đề án 165 và về bằng cấp của ĐH Kinh tế Quốc dân

    (Những trường hợp phải học bổ sung kiến thức sẽ học sau khi trúng tuyển)

   • Điểm thi viết và phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên

   • Đủ điều kiện về ngoại ngữ : kết quả thi Tiếng Anh đạt tối thiểu 250 điểm, hoặc thuộc diện được miễn Tiếng Anh

   • Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp, chỉ tiêu 40

   • Kết quả xét tuyển gửi ĐH Tổng hợp Paris Ouest thông qua


  Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n

  Bước I : Thi viết : 60%

  Bước II : Phỏng vấn: 40%

  Chương trình Thạc sĩ Quản lý Nhân sự

  THI TUYỂN : Hai nội dung


  Gi i thi u v
  Giới thiệu về đề

  • Đề thi viết được ra dưới dạng GMAT, (tiếng Anh là : Graduate Management Admission Test)

   • Nguyên bản GMAT : 3 phần

    • Luận (Analytical Writing Assessment)

    • Toán (Problem solving + Data sufficiency)

    • Ngôn ngữ (Tiếng Anh: Critical reasoning, Sentence correction, Reading )

 • Đề thi của ĐH Kinh tế Quốc dân: bao gồm ba phần :

  • Luận : phân tích, phê phán một lập luận

  • Toán logic: tính toán, suy luận (dạng trắc nghiệm)

  • Kiến thức chung về kinh tế xã hội : hiểu biết chung (dạng trắc nghiệm)


 • C u tr c thi
  Cấu trúc đề thi

  • Phần luận

   • Phân tích, phê phán một lập luận trong thời gian 60 phút.

   • Bài bình luận tuân thủ cấu trúc một bài viết hoàn chỉnh, bao gồm cả mở bài, thân bài và kết luận.

 • Phần toán logic

  • 30 câu hỏi lựa chọn.

  • Ba loại câu hỏi : giải bài toán, suy luận logic, và phân tích tính đầy đủ thông tin để trả lời câu hỏi.

 • Phần kiến thức chung về kinh tế xã hội

  • 60 câu hỏi trắc nghiệm.

  • Đánh giá kiến thức tổng hợp (thời sự kinh tế xã hội trong nước và thế giới.

 • Cách trả lời trắc nghiệm

  • Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất trong số 5 đáp án đưa ra.


 • B i lu n
  Bài luận

  • Một ý kiến bình luận : ≈ 20 dòng hay 400 từ

  • Câu hỏi chung:

   Anh chị bình luận độ thuyết phục của lập luận trên. Trong phần trình bày, anh/chị chú ý phân tích mạch logic của lập luận, cũng như các dẫn chứng được sử dụng.

   • (Ví dụ anh/chị thấy các nhận định đưa ra có cần phải xem xét lại không ? có cách giải thích nào hoặc ví dụ minh chứng nào khác có thể khiến kết luận trở nên thiếu vững chắc ? Có những dẫn chứng nào khác có thể củng cố hay bác bỏ lý lẽ đưa ra, có thay đổi nào trong cách lập luận để tăng tính logic của các kết luận …)


  Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n
  Ví dụ

  Thay đổi để thành công?

  Liệu có ai, có điều gì đứng ngoài vòng quay của Trái Đất, bất chấp sự luân chuyển của vũ trụ và không thay đổi? Không, chắc chắn là không có ai và chẳng có điều gì là bất biến.

  Tất cả chúng ta, dù là một cá nhân hay một tổ chức đều phải thay đổi, thay đổi để sống sót, để tồn tại và để phát triển. Tục ngữ của người Anh có câu: “Nếu bạn không tiến lên phía trước thì sẽ bị lùi lại phía sau”. Darf (1999) thậm chí còn lấy tiêu đề “Change or Perish” (Thay đổi hay Lụn bại) cho một cuốn sách của ông về công tác quản lý. Do vậy “Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tốt rồi thì bạn sẽ chết… Công thức cho sự thành công của ngày hôm qua hầu như chắc chắn sẽ là công thức cho sự thất bại của ngày mai”. Thay đổi đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng giây. Nếu bạn không sớm nhận ra được sự thay đổi mà cứ cố gắng trì hoãn trước khi bạn kịp hành động thì mọi việc đã trở nên quá muộn.

  Sự sẵn lòng thay đổi là một điểm mạnh, thậm chí ngay cả khi nó làm cho một bộ phận của tổ chức rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một thời gian. Có thể nói thay đổi chính là mấu chốt cho bất kỳ sự tồn tại và phát triển nào.


  H ng d n l m b i
  Hướng dẫn làm bài

  • Ý tưởng lập luận đề cập đến là gì ?

  • Bình luân về cách thức triển khai lập luận

   • Mạch logic của lập luận ?

   • Các dẫn chứng đưa ra trong lập luận ?

   • Mức độ thuyết phục nói chung

  • Các điều chỉnh, bổ sung nếu có :

   • Nếu hoàn toán đồng ý với lập luận, đưa dẫn chứng khác có thể củng cố thêm lập luận đó

   • Nếu đồng ý một phần, bổ sung những hạn chế mà lập luận chưa đạt, kèm theo dẫn chứng

   • Nếu hoàn toàn phản đối, đưa ra quan điểm khác, kèm theo dẫn chứng  To n logic
  Toán + logic

  • Câu hỏi suy luận:

   Câu 1:

   Nam có 10 đôi tất. Nếu anh ta mất 7 chiếc tất riêng lẻ thì số đôi nhiều nhất mà anh ta còn lại là bao nhiêu?

   (1) 7

   (2) 6

   (3) 5

   (4) 4

   (5) 3


  To n logic1
  Toán + logic

  • Câu hỏi tính toán:

   Câu 3:

   Từ điểm O trong 1 sân trường bằng phẳng, 1 cậu bé đi 10 m về phía bắc rồi 6 m về phía đông và 2 m về phía nam để đến điểm P. Vậy điểm O cách điểm P bao nhiêu m?

   • 18

   • 16

   • 14

   • 12

   • 10


  To n logic2
  Toán + logic

  • Câu hỏi phân tích tính đầy đủ của thông tin:

   Câu 2:

   Tổng số nhân viên tại công ty P là bao nhiêu ?

   a. Số lượng nhân viên nam bằng 3/5 số lượng nhân viên nữ

   b. Số nhân viên nữ nhiều hơn số nhân viên nam là 4 người

   (1) Dùng một mình dữ kiện a. là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện b. thì chưa đủ.

   (2) Dùng một mình dữ kiện b. là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện a. thì chưa đủ.

   (3) Phải dùng cả hai dữ kiện mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được

   (4) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong hai dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời câu hỏi

   (5) Dùng cả hai dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời câu hỏi


  Ki n th c chung v kinh t x h i

  Các chủ đề như văn học, âm nhạc, chính trị, kinh doanh, thể thao…

  Câu 29: Giải Nobel nào sau đây không nằm trong 5 giải Nobel ban đầu có trong di chúc của Alfred Nobel:

  Y học

  Vật lý

  Kinh tế

  Hòa bình

  Văn học

  Câu 4: Cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công ở Châu Âu hiện tại đang diễn ra bắt nguồn từ quốc gia nào:

  Hy Lạp

  Luxembourg

  Phần Lan

  Tây Ban Nha

  Italia

  Kiến thức chung về kinh tế xã hội


  C ch t nh i m
  Cách tính điểm kinh doanh, thể thao…

  • Toán + logic:

   30 câu, tối đa 30 điểm

  • Kiến thức chung về

   kinh tế xã hội:

   60 câu, tối đa 30 điểm

  • Chọn một đáp án đúng nhất

  • Mỗi câu trả lời đúng : 1 điểm

  • Mỗi câu trả lời sai : - 0.5 điểm

  • Chọn một đáp án đúng nhất

  • Mỗi câu trả lời đúng : 0.5 điểm

  • Mỗi câu trả lời sai : - 0.25 điểm


  L m b i t t
  Để làm bài tốt kinh doanh, thể thao…

  • Bài luận

   • Lập dàn ý chặt chẽ,

   • Bám sát lập luận đưa ra,

   • Diễn đạt mạch lạc, tránh lặp ý, sử dụng ngôn từ phù hợp

   • Phân bổ thời gian cẩn thận, dành vài phút để đọc lại và soát lỗi.

  • Toán + logic

   • Vận dụng những kiến thức toán phổ thông cơ bản + suy luận

   • Làm quen với các dạng đề trắc nghiệm IQ thông thường.

  • Kiến thức chung về kinh tế xã hội

   • Cập nhật các thông tin thời sự trong nước và trên thế giới


  Thi ti ng anh
  Thi tiếng Anh kinh doanh, thể thao…

  • Môn điều kiện.

  • Đề thi dạng thức TOEFL rút gọn không có phần nghe, 90’

  • Điểm đạt: 250 điểm ≈ 400 TOEFL ITP đầy đủ


  Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n

  Bước I : kinh doanh, thể thao…Thi viết

  Bước II : Phỏng vấn

  TUYỂN SINH : Hai bước


  Ph ng v n
  Phỏng vấn kinh doanh, thể thao…

  • Mục tiêu:

   • Đánh giá mục tiêu, động cơ theo học của ứng viên.

   • Đánh giá hiểu biết, kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống quản lý của ứng viên

   • Kiểm tra khả năng sử dụng ngoại ngữ

  • Thực hiện sau khi thi viết


  H i ng ph ng v n
  Hội đồng phỏng vấn kinh doanh, thể thao…

  • Số thành viên: 03 người/HĐ

  • Thành viên hội đồng:

   • Giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân

   • Các nhà khoa học và quản lý do Đề án 165 giới thiệu

   • Các chuyên gia từ các cơ quan, tổ chức thực tiễn.


  C ch th c ph ng v n
  Cách thức phỏng vấn kinh doanh, thể thao…

  • Thời gian phỏng vấn: từ 15-20 phút/ ứng viên.

  • Ứng viên trả lời trực tiếp các câu hỏi của Hội đồng, không có thời gian chuẩn bị.

  • Nội dung phỏng vấn:

   • Căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự thi

   • Các vấn đề khác liên quan


  Ti u ch nh gi ng vi n
  Tiêu chí đánh giá ứng viên kinh doanh, thể thao…


  L ch thi
  Lịch thi kinh doanh, thể thao…

  • Thi viết : Sáng 5/11/2011

  • Thi tiếng Anh: Chiều 5/11/2011

  • Phỏng vấn Ngày 6/11/2011


  Gi i thi u th ng tin tuy n sinh 2011 h ng d n quy tr nh x t tuy n

  Chúc các anh/chị trở thành kinh doanh, thể thao…

  tân học viên xuất sắc của chương trình đào tạo phối hợp

  THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ !

  Viện Đào tạo Sau đại học: www.gsneu.edu.vn