slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Presentation vid Biblioteksdagarna 2009, Uppsala 15 maj kl 13.20

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Presentation vid Biblioteksdagarna 2009, Uppsala 15 maj kl 13.20 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Spelar klassifikationen någon roll? eller Spelar det någon roll vilket klassifikationssystem vi använder?. Presentation vid Biblioteksdagarna 2009, Uppsala 15 maj kl 13.20 Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket. Spelar klassifikationen någon roll?. Det beror på vad syftet är

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentation vid Biblioteksdagarna 2009, Uppsala 15 maj kl 13.20' - joy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spelar klassifikationen någon roll? eller Spelar det någon roll vilket klassifikationssystem vi använder?

Presentation vid Biblioteksdagarna 2009, Uppsala 15 maj kl 13.20

Magdalena Svanberg, Kungl. biblioteket

spelar klassifikationen n gon roll
Spelar klassifikationen någon roll?
 • Det beror på
 • vad syftet är
 • vad man räknar som klassifikationssystem
hylluppst llning
Hylluppställning
 • Nästan alla bibliotek vill någon slags ämnesmässig hylluppställning för åtminstone någon del av samlingen.
 • Nästan alla bibliotek vill gruppera näraliggande ämnen
  • Botanik nära Zoologi hellre än nära Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Klassifikation, teman, genrer, klartexter
 • Lustläsning / faktasökning

Lustläsare

Oh-c:oe Sociala frågor och socialpolitik : Sverige : lagstiftning

hylluppst llning forts
Hylluppställning (forts)
 • För hylluppställning behövs inte ett detaljerat klassifikationssystem, utan det räcker med grund klassifikation.
 • Egna system kräver resurser att underhålla.
ters kning
Återsökning
 • Klassifikation är effektivt för vissa typer av frågor (överblick och struktur)
  • Vilka böcker gavs ut inom området arkeologi i Sverige under 2008?
 • Inte effektivt för andra.
  • Jag skulle vilja ha tips på en bra högläsningsbok som passar skolår 6 och som handlar om kärlek. Gärna lite rolig och lättsam, inte för sorglig och “tung”. (från Fråga bibliotekets svarsbank)
 • Ett av flera möjliga sätt för vissa typer av frågor
  • Jag vill ha böcker om andra världskriget.
  • Andra världskriget 1939-1945 eller K.54 eller 940.53.
andra syften
Andra syften
 • Analys av samlingarna
 • Statistik och jämförelser.
slide10
Nu: fler sätt att söka litteratur om ett visst ämne
  • Metadata: ämnesord, genrer, etiketter
  • Från dokumenten i sig: sammanfattningar, innehållsförteckningar, fulltext
 • Bibliotekskatalogerna och många andra arenor
  • Internetbokhandlar
  • Webbgemenskaper
klassifikationen kan spela en st rre roll andra roller
Klassifikationen kan spela en större roll / andra roller
 • Bättre verktyg och nya sätt att göra klassifikation tillgänglig för användarna.
 • Större samlingar, mer information.
 • Virtuell hylluppställning.
 • Automatisk klassifikation.
man kan svara nej
Man kan svara nej.
 • Klassifikationssystemen liknar varandra mycket
  • Disciplinbaserade
  • Hierarkiska
  • Fokus på västvärlden
  • Skapades vid förra sekelskiftet och präglas av det
man kan svara ja och mena att vi b r g ver till dewey
Man kan svara ja – och mena att vi bör gå över till Dewey
 • Övergång till Dewey gör det möjligt att återanvända klassifikationskoder i utländska katalogposter
  • Ca 80 % av de svenska forskningsbibliotekens utländska förvärv är utgivet i länder där Dewey används i nationalbibliografin.
  • Ca 14 % av litteraturen utgiven i Sverige är översatt från andra språk.
 • Dewey är språkoberoende och internationellt.
  • Används av bibliotek i över 135 länder
  • Används av fler än 60 länders nationalbibliografier
  • Översatt till över 30 språk
man kan svara ja forts
Man kan svara ja (forts)
 • Dewey generellt mer aktuellt och mer specifikt.
  • 363.73874 Global uppvärmning; växthuseffekten
  • 006.752 Bloggar
  • 306.856 Enföräldersfamiljer
 • SAB är svenskt och fungerar inte alltid så bra för verk om andra länder.
  • Verk om ”Secondary education” (ca 12-18 år) passar inte in i SAB:s uppdelning på högstadiet och gymnaiset
man kan svara ja och mena att vi b r h lla fast vid sab
Man kan svara ja – och mena att vi bör hålla fast vid SAB
 • Dewey är från början amerikanskt och fungerar inte alltid så bra för svenska förhållanden.
  • Verk om grundskolan passar inte in i Deweys uppdelning i Elementary och Secondary education.
 • Långa / korta koder
 • Bokstäver / siffror
  • Imb-c Filmhistoria. Sverige.
  • 791.4309485 Motion pictures. Sweden
 • Bytet av klassifikationssystem kräver resurser i sig.
  • Hylluppställning
  • SAB-klassat material i samlingarna
  • Utbildning i ett nytt klassifikationssystem
kb s slutsats
KB:s slutsats
 • Klassifikation spelar roll.
 • Det spelar roll vilket klassifikationssystem vi använder.
 • Dewey
  • Rationalisering
  • Internationalisering
  • Mer aktuellt
beslut om verg ng till dewey
Beslut om övergång till Dewey
 • Kungl. biblioteket
 • Göteborgs universitetsbibliotek
 • Högskolebiblioteket i Gävle
 • Högskolebiblioteket i Kalmar
 • Linköpings universitetsbibliotek
 • Lunds universitets bibliotek
 • Nordiska Afrikainstitutets bibliotek
 • Nordiska museets bibliotek
 • Riksdagsbiblioteket
 • Stockholms universitetsbibliotek
 • Växjö universitetsbibliotek
deweyprojektet
Deweyprojektet
 • Styrgrupp - KB och representanter för andra bibliotek som beslutar att gå över
 • Projektgrupp
 • Referensgrupp utgörs av Expertgruppen för LIBRIS samkatalog
  • Kan förstärkas med fler representanter vid behov.
 • Sakkunniga för översättningen och projektets övriga arbete.
  • Följa, granska och kommentera
 • Nätverk
  • För praktiska frågor kring bibliotekens övergång till Dewey, t.ex. hylluppställning
kostnader
Kostnader
 • KB står för de centrala övergångskostnaderna för
  • blandad översättning
  • förbättring av konverteringstabellen
  • samsökningsverktyg
  • utbildning
  • mappning Svenska ämnesord – Dewey.
 • KB står för centrala löpande kostnader
  • en svensk Deweyredaktion
  • en svensk Deweykommitté
  • licens för Dewey
kostnader forts
Kostnader - forts
 • De enskilda biblioteken står för det egna bibliotekets övergångskostnader för
  • minskad produktivitet vid klassifikation
  • hylluppställning
  • arbetstid, resor m.m. vid utbildning
 • De enskilda bibliotekens löpande kostnader minskar
  • färre böcker behöver klassificeras
tidplan
Tidplan
 • 3-årigt projekt
 • Projektstart våren 2009.
 • Översättningen ca 2 år.
 • Övergång på biblioteken kan börja ske redan under översättningstiden, och kommer troligen att fortsätta även efter projekttiden.
 • Övergång på KB 2011?
 • Utbildning styrs av bibliotekens behov så att varje bibliotek får utbildning i samband med att de går över.
tack f r uppm rksamheten

Tack för uppmärksamheten!

Magdalena Svanberg

Telefon: +46 8 463 44 45

E-post: magdalena.svanberg@kb.se