מסקנה: - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מסקנה: PowerPoint Presentation
Download Presentation
מסקנה:

play fullscreen
1 / 6
מסקנה:
295 Views
Download Presentation
joy
Download Presentation

מסקנה:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מסקנה: • לבעירה דרושים שלושה תנאים: חומר בעיר, חום להצתה, חמצן. שלושה

  2. משולש האש = משולש הבעירה.

  3. חומר בעיר אש חום להצתה חמצן

  4. כיצד מכבים שריפה? כדי שתיפסק הבעירה, כל שעלינו לעשות הוא להסיר את אחד התנאים האלה: או לסלק את החומר הבעיר; או לקרר את החומר הבוער; או למנוע מגע עם החמצן שבאוויר.

  5. חומר בעיר חומר בעיר אש חום חום להצתה חמצן חמצן להצתה

  6. משימה: השלם את הטבלה לפי הנתונים: נימוק לפעולה: (מה גורם לכיבוי האש?) הפעולות לכיבוי-האש לשפוך מים על עץ בוער. לכסות בחול את החומר הבוער. לכסות בשמיכה את החומר הבוער. כדי לכבות את האש בתנור-גז דולק, צריך לסגור את ברז הגז. מתיזים בעזרת המטפה חומר מיוחד על האש. אם רוצים שה"מנגל" יכבה, צריך להפסיק לספק לו פחם-עץ. • מקררים את החומר הבוער. • מונעים הספקת החמצן הנחוץ לבעירה. • מונעים הספקת החמצן הנחוץ לבעירה. • מרחיקים חומרים בעירים מאזור הדליקה. • מונעים הספקת החמצן הנחוץ לבעירה. • מרחיקים חומרים בעירים מאזור הדליקה.