Wybrane rozwi zania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu towarzystwa ubezpiecze wzajemnych
Download
1 / 9

Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego 17. wrzesień 2013 r. www.sobieski.org.pl. Konieczne działania przy zakładaniu TUW.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wybrane rozwiązania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych' - josie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wybrane rozwi zania praktyczne i wyzwania przy tworzeniu towarzystwa ubezpiecze wzajemnych

Wybrane rozwiązania praktycznei wyzwania przy tworzeniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Maciej Rapkiewicz, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego

17. wrzesień 2013 r.

www.sobieski.org.pl


Konieczne działania przy

zakładaniu TUW

 • zebranie chętnych do założenia towarzystwa (w tym wstępne określenie wyzwań organizacyjnych i finansowych);

 • zgromadzenie i przygotowanie dokumentów, wymaganych w ramach postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego;

 • postępowanie rejestrowe w KNF;

 • wpis TUW do Krajowego Rejestru Sądowego;

 • wpłata kapitału zakładowego w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania towarzystwa;

 • rozpoczęcie działalności TUW-a w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia.

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW

Zatem założyciele składając wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zobowiązani są m.in.:

 • wykazać stabilność i wiarygodność finansową , w tym posiadanie środków własnych (kapitał zakładowy, fundusz organizacyjny) w wysokości dostosowanej do planowanych rozmiarów działalności (która wynika ze sporządzonego biznes planu na trzy lata działalności załączanego do wniosku)

 • wskazać najważniejsze osoby w tworzonym podmiocie: członków rady nadzorczej, zarząd, aktuariusz, osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Założyciele, na podstawie zgromadzonych i przygotowanych dokumentów, mają szansę na znalezienie odpowiedzi na pytanie

 • „Czy nowy podmiot (TUW) będzie konkurencyjny wobec zakładów już prowadzących działalność ubezpieczeniową”

 • wysokość składki za oferowaną usługę

 • zakres ubezpieczenia

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Kluczowe działania i wyzwania przy zakładaniu TUW

Art. 98 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej:

organ nadzoru nie wyda zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej gdy m.in.:

 • wniosek o wydanie zezwolenia i dołączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań określonych w ustawie,

 • plan działalności zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) nie zapewnia zdolności do wykonywania zobowiązań

 • w skład zarządu lub rady nadzorczej krajowego zakładu ubezpieczeń (w tym TUW) wchodzą osoby, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie,

 • założyciele zakładu (w tym TUW) nie dają rękojmi prowadzenia zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia a także nie udowodnią posiadania środków finansowych w wysokości równej co najmniej funduszowi organizacyjnemu i ustalonym w planie działalności wartościom emisji udziałów;

Kluczowe zatem jest zgromadzenie i przygotowanie przez założycieli wymaganych dokumentów aby sukcesem (wydaniem zezwolenia) zakończyło się postępowanie przed organem nadzoru

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Zaanga owanie finansowe w tworzonym zak adzie tuw
Zaangażowanie finansowe w tworzonym zakładzie (TUW)

Każdy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż tzw. kapitał gwarancyjny

Minimalna wymagana wysokość kapitału gwarancyjnego:

W małych TUW kapitał gwarancyjny ma być dostosowany jedynie do rozmiarów działalności i jest wyliczany na bazie wysokości przypisu składki lub wypłacanych odszkodowań , czyli w przypadku zakładów tworzących się wynika z biznes planu

(może być nawet niższy niż na wykresie).

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Kluczowe wyzwania – tzw. mały TUW

Konieczne mniejsze zaangażowanie finansowe ale czy wystarczający zakres ?

Mały TUW posiada ograniczony zakres działalności ze względu na:

* Małą liczbę członków *niewielką liczbę lub niskie sumy zawieranych umów ubezpieczenia *niewielki terytorialny zasięg działalności

TUW może być uznany za mały przez organ nadzoru, gdy :

 • ubezpiecza jedynie swoich członków;

 • członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów;

 • roczny przypis składki nie przekracza równowartości w złotych 5 mln euro

  Organ nadzoru ponadto nie dopuszcza zawierania przez mały TUW umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (gr. 10) i OC „ogólnego” (gr. 13)

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Plan działalności (biznes plan)

 • przygotowywany na okres trzech lat działalności w formie przewidzianej przez zasady rachunkowości dotyczące zakładów ubezpieczeń

  Kluczowe wyzwania :

 • wysokość składki i odszkodowań

 • reasekuracja

 • rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe

  (dodatni wynik techniczny w poszczególnych grupach w których będzie prowadzona działalność)

 • koszty akwizycji (założenie modelu sprzedaży ubezpieczeń)

 • koszty administracyjne

 • wskazanie źródeł finansowania

 • inne (w tym: struktura organizacyjna, zasady akceptacji ryzyk, zarządzanie aktywami, kontrola wewnętrzna)

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Władze krajowego zakładu ubezpieczeń

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają dawać rękojmię prowadzenia spraw zakładu w sposób należyty

Zarząd (w tym Prezes) dodatkowo doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń (bez precyzowania wymiaru)

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

e-mail: [email protected]

tel. (22) 826 67 47

www.sobieski.org.pl

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

wrzesień 2013r.


ad