eutrofizace vod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EUTROFIZACE VOD PowerPoint Presentation
Download Presentation
EUTROFIZACE VOD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

EUTROFIZACE VOD - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

EUTROFIZACE VOD. Jan Urbánek Septima A. = proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin. ÚVOD – význam slova. Obohacování vod o živiny, zejména N a P Přírodní a umělá eutrofizace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EUTROFIZACE VOD' - josie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eutrofizace vod

EUTROFIZACE VOD

Jan Urbánek

Septima A

= proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin

vod v znam slova
ÚVOD – význam slova
 • Obohacování vod o živiny, zejména N a P
 • Přírodní a umělá eutrofizace
 • Nadměrná eutrofizace povrchových vod začala zhruba v 50. letech 20. století
 • Vlivem eutrofizace vod dochází k přemnožení sinic a bakterií
p iny eutrofizace
PŘÍČINY EUTROFIZACE
 • Splachy anorganických hnojiv (nitráty a fosfáty)
 • Přírodní výluhy (nitráty a fosfáty)
 • Přísun nitrátů, fosfátů a amoniaku z odpadů živočišné produkce (močůvka, kejda, chlévská mrva)
 • Srážky
 • Narušení chemických cyklů
 • Splachy a eroze v důsledku zemědělské výroby, těžby a stavebnictví
 • Přísun detergentů
 • Přísun čištěných odpadních vod
 • Přísun nečištěných odpadních vod
d sledky eutrofizace
DŮSLEDKY EUTROFIZACE
 • přemnožení sinic a bakterií
 • Snížená samočisticí schopnost řek a jezer
 • Tvorba bariéry slunečním paprskům a úbytek vyšších rostlin či citlivějších organismů
 • Zvýšený obsah fosforečnanů ve vodě  zhoršení upravitelnosti vody ve vodárnách (ucpávání filtrů, zhoršení vlastností upravené vody, uvolňování hygienicky nepřijatelných látek do vody)
 • Mnohé druhy sinic produkují toxické látky  kožní vyrážky, otoky a záněty očních spojivek, alergie
 • Nadměrný nárůst řas brání také v rozvoji vodních živočichů
zdroje fosfore nan
ZDROJE FOSFOREČNANŮ
 • Přírodním zdrojem fosforečnanů je minerál apatit Ca5(PO4)3 (F, Cl, OH)
 • Odpadní vody z prádelen a textilního průmyslu
 • Komunální odpadní vody – prací prostředky
 • Aplikace fosforečných hnojiv v zemědělství (superfosfát)
zdroje ivin
ZDROJE ŽIVIN
 • Vnitřní a vnější zdroje živin:
  • Vnitřní zdroje:
   • Vlastní sediment nádrže (za určitých podmínek uvolňuje živiny)
  • Vnější zdroje:
   • zemědělské půdy v povodí
   • odpadní vody
   • Hnojiva, krmiva (v případě chovných rybníků)
   • Umělá hnojiva aplikovaná na pole (hlavní zdroj N a P)
d len vod podle ivnosti
DĚLENÍ VOD PODLE ÚŽIVNOSTI
 • Typ eutrofní:
  • Velké množství druhově rozmanitých organismů, nutričně bohaté prostředí
  • žlutá voda, na dně - hnilobné bahno
  • ve vodě velké množství planktonu a sinic
  • pH >7
 • Typ oligotrofní:
  • Vodní plochy obsahující málo živin  menší množství organismů (charakteristická vysokohorská jezera)
  • průhledná voda, dostatek O2 u dna
  • pH ≅ 7
mo nosti e en eutrofizace
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ EUTROFIZACE
 • Dodatečné odstraňování fosforu a jiných látek je možné pouze na velkých ČOV
 • Vyrábí se čím dál více chemicko-fyzikálních přípravků („PHOSLOCK“ – je vstřikován do vodních ploch s cílem snížit koncentraci F)
 • Odstranění vodních květů vodárenskou úpravou: volba odběrové hloubky, separace celých buněk, destrukce cyanotoxinů, záchyt volných cyanotoxinů
 • Biomanipulace do trofické pyramidy na nádrži
 • nejúčinnější cesta  PREVENCE (používání bezfosfátových pracích prostředků, nepřehnojování půdy)
d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST
 • ZDROJE:
 • http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-521-8/pdf/071.pdf
 • http://vseochemii.blogspot.cz/2008/02/eutrofizace-vod.html
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace
 • http://www.tf.jcu.cz/getfile/1acfe8b743e65023
 • Vesmír 92, září 2013 – „České rybníky Od stříbra slitého po kaši zelenou“ – Stanislav Vaněk
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., „Vliv organický látek produkovaných sinicemi na úpravu vody“ – RNDr. Martin Pivokonský. Ph.D.