2011 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS
Download
1 / 43

2011 m. IŠORINIO VERTINIMO IMTYS - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

2011 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS (PAMOKOS) KOKYBĖS APŽVALGA N acionalin ė mokyklų vertinimo agentūra Vilnius, 2012-0 8 -2 4. 2011 m. IŠORINIO VERTINIMO IMTYS. Vertinta 111 mokyklų veikla. Stebėtos 10 154 pamokos.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2011 m. IŠORINIO VERTINIMO IMTYS' - josie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2011 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS (PAMOKOS) KOKYBĖS APŽVALGANacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Vilnius, 2012-08-24


2011 m i orinio vertinimo imtys
2011 m. IŠORINIO VERTINIMO IMTYS

 • Vertinta 111 mokyklų veikla.

 • Stebėtos 10 154 pamokos.

 • Tėvų ir mokinių nuomonių apie mokyklą apklausoje dalyvavo 35 867 respondentai

  (19 417 tėvų (globėjų) ir 16 450mokinių).V ertint mokykl pasiskirstymas pagal lokalizacij n 111
VERTINTŲ MOKYKLŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL LOKALIZACIJĄ (N=111)


Mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo metodika

1..

Mokyklos

kultūra

5.

Mokyklos

strateginis

valdymas

2.

Ugdymas

ir

mokymasis

3.

Pasiekimai

4.

Pagalba

mokiniui

Rūpinimasis

mokiniais

Mokyklos

strategija

Bendrasis

ugdymo

organizavimas

Pažanga

Etosas

Pedagoginė,

psichologinė ir

soc. pagalba

Mokyklos

įsivertinimas

Pažangos

siekiai

Pamokos

organizavimas

Mokymosi

pasiekimai

Vadovavimo

stilius

Spec. mokymosi

poreikių

tenkinimas

Mokymo

kokybė

Tvarka

Personalo

valdymas

Mokymosi

kokybė

Mokyklos

ryšiai

Pagalba

planuojant

karjerą

Materialinių

išteklių

valdymas

M. ir m.

diferencijavimas

Tėvų

pedagoginis

švietimas

Vertinimas

ugdant

6

2014-10-07


BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO LYGIAI(Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas)


I vada
IŠVADA

 • Mokyklos kultūra reikalauja ypatingo dėmesio ir analizės, nes ryškūs yra “išoriniai” kultūros požymiai, kurie nedaro poveikio ugdymui. Giluminiai mokyklos kultūros požymiai silpnesni.Rodikliai nepamin ti kaip tobulintini nei vienoje mokykoje
RODIKLIAI, NEPAMINĖTI KAIP TOBULINTINI NEI VIENOJE MOKYKOJE

 • 1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai

 • 1.1.2. Tradicijos ir ritualai

 • 1.1.3. Tapatumo jausmas

 • 1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas

 • 1.1.6. Klasių mikroklimatas

 • 1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis

 • 3.2.2. Kiti mokinių pasiekimai

 • 3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė

 • 4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

 • 4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida

 • 5.3.1. Valdymo demokratiškumas

 • 5.3.2. Lyderystė mokykloje

 • 5.5.1. Lėšų vadybaDa niausiai pasirinkt tobulinti rodikli palyginimas 2009 2010 2010 2011 m m

-Mokyklos kultūra

-Ugdymas ir mokymasis

-Pasiekimai

-Pagalba mokiniui

-Strateginis valdymas

Dažniausiai pasirinktų tobulinti rodiklių palyginimas. 2009-2010; 2010-2011 m.m.


Tobulintini mokykl veiklos aspektai sivertinimas i orinis vertinimas

-Mokyklos kultūra

-Ugdymas ir mokymasis

-Pasiekimai

-Pagalba mokiniui

-Strateginis valdymas

TOBULINTINI MOKYKLŲ VEIKLOS ASPEKTAI (ĮSIVERTINIMAS-IŠORINIS VERTINIMAS)
Pamokos aspekt koreliaciniai ry iai
PAMOKOS ASPEKTŲ KORELIACINIAI RYŠIAI


S teb t pamok vertinimai n 10154
STEBĖTŲ PAMOKŲ VERTINIMAI (N=10154)
Skirting dalyk vertinimai
SKIRTING KONCENTRUSŲ DALYKŲ VERTINIMAI
I vada1
IŠVADA KONCENTRUS

 • “Pamokoje dominuoja mokytojas” yra dažnas įrašas pamokų stebėjimo protokoluose, todėl galima teigti, kad perėjimas nuo mokymo prie mokymosi vyksta lėtai.I vada2
IŠVADA KONCENTRUS

 • Menkai domimasi kvalifikacijos tobulinimo renginių “pridedamąja verte” ir žinių bei gebėjimų, įgytų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, taikymu klasėje, jų poveikiu mokymo kokybei.


I vados
IŠVADOS geriausiai

 • Teisingai užpildytos planų formos ne visada turi ryšį su realiai vykdomomis veiklomis ir menkai orientuotos į rezultatą.

 • Dažnai mokyklų planai neturi aiškaus tarpusavio ryšio. Vertėtų diskutuoti apie mokyklos metinio veiklos plano ir ugdymo plano dermę.

 • Darbo grupių veikla mokykloje pastebimos įtakos pamokų kokybei nedaro.


- geriausiaiMokyklos kultūra

-Ugdymas ir mokymasis

-Pasiekimai

-Pagalba mokiniui

-Strateginis valdymas

Netiesioginis poveikis pažangai ir pasiekimams (remiantis 2010-2011 m. m. mokyklų įsivertinimo duomenimis)


Duomen panaudojimas

TENDENCIJOS geriausiai

N

A

C

I

O

N

A

L

I

N

I

S

L

Y

G

M

U

O

Iš vertinimo ryškėjančios tendencijos (nacionaliniu mastu)

RAPORTAS

Iš RAPORTE išgrynintų tendencijų tobulinimo prioritetai – rekomendacijos (nacionaliniu mastu)

T

O

B

U

L

I

N

I

M

A

S

V

E

R

T

I

N

I

M

A

S

M O K Y K L O S L Y G M U O

Duomenimis pagrįstas formuojamasis vertinimas

Vertinimu pagrįstas tobulinimas

DUOMENYS

DUOMENŲ PANAUDOJIMAS


I vada3
IŠVADA geriausiai

 • Duomenimis grįsta vadyba nėra dominuojanti Lietuvos mokyklose.


A i u d mes

AČIŪ UŽ DĖMESĮ geriausiai

TEGU ATEINANTYS MOKSLO METAI BŪNA SĖKMINGI NE TIK JUMS, BET SĖKMĖ TEGU APLANKO IR KIEKVIENĄ JŪSŲ MOKINĮ.


ad