slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kształcenie ustawiczne …?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kształcenie ustawiczne …? - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego* Klucze – 28.05.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kształcenie ustawiczne …?' - joshwa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uczenie się przez całe życie w Małopolsce Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego*Klucze – 28.05.2010

*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

slide2

*Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa w ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (PO KL 6.1.1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

strategia lizbo ska okre la wska niki jakie kraje i regiony powinny osi gn do ko ca 2010 roku
Strategia Lizbońska określa wskaźniki jakie kraje i regiony powinny osiągnąć do końca 2010 roku
sytuacja w ma opolsce w obszarze kszta cenia ustawicznego
Sytuacja w Małopolsce w obszarze kształcenia ustawicznego

Średnio 25% mieszkańców Małopolski uczestniczy w procesie kształcenia*

Duże znaczenie odgrywa proces uczenia incydentalnego, nieformalnego

*Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Dorosłych

profil osoby najcz ciej kszta c cej si w formach pozaszkolnych w ma opolsce
Profil osoby najczęściej kształcącej się w formach pozaszkolnych w Małopolsce
 • Młoda
 • Pracująca
 • Mieszkająca w
 • Krakowie/Tarnowie/
 • Nowym Sączu
 • Dobrze zarabiająca
 • Kobieta*
 • * Na podstawie badania GUS – Badanie Aktywności Edukacyjnej Ludności
pracodawcy o szkoleniu pracownik w
Pracodawcy o szkoleniu pracowników
 • Gotowość do organizacji szkoleń – zwłaszcza specjalistycznych
 • Szkolenia w ramach własnych środków
 • Problem z rekrutacją pracowników o określonych kwalifikacjach
nasza geneza
Nasza geneza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

slide9

Działania dla instytucjitworzenie potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie

serwis o us ugach edukacyjno szkoleniowych
Serwis o usługach edukacyjno-szkoleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

promocja z nagrodami
Promocja… z nagrodami

Konkursy w ramach programu

„Edukacyjna Gmina Małopolski”…

dla aktywnych gmin..

literacki dla uczniów gimnazjów i liceów…

rysunkowy dla uczniów najmłodszych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

slide13

Rozwiązania systemowe dla Regionurealizacja priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w „Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego”

podnoszenie jako ci szkole ma opolski standard us ug jako ci us ug edukacyjno szkoleniowych
Podnoszenie jakości szkoleń!Małopolski standard usług jakości usług edukacyjno-szkoleniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

slide15

Wzmacnianie Partnerstwazapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzającej do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków

wspieramy lokalnie
Wspieramy lokalnie!

Budowanie partnerstw, inspirowanie do wspólnego działania….

Warsztaty partnerstw lokalnych, wrzesień 2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

wi cej informacji zapraszamy
Więcej informacji – Zapraszamy

Małopolskie Partnerstwo Instytucji

w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń –

Biuro Małopolskiego Partnerstwa

na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

pl. Na Stawach 1

30-107 Kraków

Tel. : 12 428 78 53; 12 619 84 82

Fax : 12 422 97 85

E-mail: mpku@wup-krakow.pl

www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie

www.wup-krakow.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego