K z ss gi szolg lat
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. Demecser Oktatási Centrum. Készítette: Lukácsné Nagy Ágnes. AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA. Azoknak a tanulóknak, akik: 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele: 50 óra közösségi szolgálatban

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - joshwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K z ss gi szolg lat

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Demecser Oktatási Centrum

Készítette: Lukácsné Nagy Ágnes


Az j k znevel si t rv ny el r sa
AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA

Azoknak a tanulóknak, akik:

2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele:

50 óra közösségi szolgálatban

eltöltött idő igazolása.


Mit nevezhet nk k z ss gi szolg latnak
MIT NEVEZHETÜNK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK?

A „közösségi szolgálat (…) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.


Fontosabb fejleszt si c lok
FONTOSABB FEJLESZTÉSI CÉLOK

 • felelősségvállalás

 • önbizalom növelése

 • felelős döntéshozatal

 • szociális érzékenység

 • együttműködés

 • empátia

 • konfliktuskezelés

 • problémamegoldás


A k z ss gi szolg lat ter letei
A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TERÜLETEI

 • egészségügyi

 • szociális és jótékonysági

 • oktatási

 • kulturális és közösségi

 • környezet- és természetvédelemi

 • katasztrófavédelmi

 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport-

  és szabadidős területen

  folytatott tevékenység


Fontosabb szab lyok
FONTOSABB SZABÁLYOK

A közösségi szolgálatot koordináló pedagógus az ötven órán belül– szükség szerint a mentorral közösen –legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő úgy, hogy a helyszínre utazás

és a helyszínről hazautazás

ideje nem számítható be

a teljesítésbe.


K z ss gi szolg lat

A 16. életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg:

 • tanítási szünetben (pl. nyári szünet) a napi 3 órát és a heti 12 órát

 • tanítási időben a heti 6 órát és

 • -- tanítási napon a napi 2 órát

 • -- tanítási napon kívül (szombat, vasárnap) a napi 3 órát

  A 16. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött önkéntes:

  - a napi 4,5 órát és a heti 18 órát.

  A 18. életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.


K z ss gi szolg lat

A tevékenység az adott helyszínen legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint:

- három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet,

- amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.


A k z ss gi szolg latot teljes t k teles
A közösségi szolgálatot teljesítő köteles: legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

 • megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné

 • a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni

 • a közérdekű önkéntes tevékenység

  során tudomására jutott személyes

  adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni


Nem k teles a fogad szervezet utas t sait teljes teni
Nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

ha annak végrehajtása:

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik


Iskolai koordin tor
Iskolai koordinátor legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

A középiskola intézményvezetője jelöli ki,

aki felelős:

— a tanulók felkészítéséért

— pedagógiai feldolgozásért (mentorálás)

— a fogadó helyekkel való kapcsolattartásért

— adminisztrálásért, dokumentálásért, igazolásért

— a tanulók bevonásáért a folyamat egészébe

— a tevékenységek elismeréséért

— az együttműködés és kölcsönösség elvének

érvényesítéséért


Szakmai koordin tor mentor
Szakmai koordinátor / mentor legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

 • a fogadó szervezet által jelölt személy

 • a közösségi szolgálati munka helyszínen történő irányítása

 • esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban

 • a teljesítések igazolása a

  Közösségi szolgálati naplóban


Oszt lyf n k
Osztályfőnök legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

 • az osztályban tanulók teljesítésének folyamatos ellenőrzése

 • a teljesítés dokumentálása a tanuló Közösségi szolgálati naplója alapján,

 • a teljesítés vezetése az osztálynaplóban és a törzslapon

 • szükség esetén (pl. iskolaváltáskor) teljesítési igazolás kiállítása két példányban (tanuló + iskola)

 • az éves teljesítések tanulói Bizonyítványba való bevezetése

 • végül „a közösségi szolgálatot teljesítette” záradék bevezetése a megjegyzés rovatba.

 • az időarányos teljesítés elmaradása esetén a szülő értesítése


A k z ss gi szolg lat dokument l sa
A közösségi szolgálat dokumentálása legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

Jelentkezési lap

amely tartalmazza:

 • a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét

 • a megvalósítás tervezett helyét és idejét

 • valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát


K z ss gi szolg lat

Tanulói jelentkezési lap minta legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

Jelentkezési lap

Iskolai közösségi szolgálatra

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… iskola ………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak:

………………………………………………… területen ………………… órában

………………………………………………… területen ………………… órában

………………………………………………… területen ………………… órában

(tanévenként minimum egy, maximum három terület választható)

tanuló aláírása

Szülő, gondviselő nyilatkozata:

Alulírott ……………………………………………………………………………………..

nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem.

……………………………………………

szülő, gondviselő aláírása


K z ss gi szolg lati napl
Közösségi szolgálati napló legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni.

Naprakészen kell vezetni!

Az iskola honlapjáról letölthető!

Szerepeljen benne:

 • a dátum,

 • a helyszín,

 • a teljesített órák száma,

 • a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása,

 • a koordináló pedagógus aláírása.


K z ss gi szolg lat

Ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza: legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető.

 • a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását,

 • valamint a tanuló rövid, lényegre törő reflexióit.

 • A tanuló készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is a feldolgozás elősegítésére, de ez nem kötelező.


K z ss gi szolg lat

K legfeljebb 3 órás időkeretben végezhető. ÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ

Demecseri Gimnázium, Szakközép- és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Oktatási Centrum

4516, Demecser, Szabolcs vezér út 4.

telefon: 42/233 038

Tanuló neve: _______________________________________________________

Oktatási azonosító: _______________________________________________________

Születési hely, idő: _______________________________________________________

Anyja születéskori neve: _______________________________________________________


K z ss gi szolg lat

A közösségi szolgálatot teljesítését dokumentálni kell:

az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban.

Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki az iskola két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.


K z ss gi szolg lat

Igazolás kell:

Alulírott………………………………………………………………………………………..a(z)……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. OM-azonosító  iskola intézményvezetője igazolom, hogy a(z) ….……...…………………………………………………………………………………….......................................... nevű tanuló a ………/……… tanévig ……… óra közösségi szolgálatot teljesített.

……………………. dátum ……………………..

…………………………………………………

az intézményvezető aláírása

(P. H.)


Eg szs g gyi tev kenys gek k rh zban vagy eg szs g gyi int zm nyekben
Egészségügyi tevékenységek kórházban kell: vagy egészségügyi intézményekben

 • — a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;

 • — segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami ápolói feladat);

 • — a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;

 • — felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;

 • — kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és hozzátartozójának egyaránt;

 • — leletek és egyéb dolgok átszállítása, gyermekprogramokban való részvétel, szabadidős tevékenységek szervezésében segítés.


Szoci lis tev kenys gek
Szociális tevékenységek kell:

 • — idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.);

 • — idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);

 • — felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;

 • — egyéb szociális tevékenység


Oktat si tev kenys gek
Oktatási tevékenységek kell:

 • — korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben;

 • — bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;

 • — oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);

 • — egyéb oktatási tevékenységek.


Kultur lis k z ss gi tev kenys gek
Kulturális, közösségi kell: tevékenységek

 • — kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;

 • — közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása;

 • — közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása;

 • — bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).


K rnyezet s term szetv delmi tev kenys gek
Környezet- és kell:természetvédelmi tevékenységek

 • — parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése;

 • — biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés;

 • — szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése;

 • — környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.);

 • — megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;

 • — egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.


Katasztr fav delmi tev kenys g
Katasztrófavédelmi kell: tevékenység

 • - a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás,

 • - közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben,

 • - árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése,

 • - épületek, ingóságok óvása,

 • - jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése stb.


K z ss gi szolg lat
Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:

 • — közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;

 • — életinterjú készítése idős emberekkel;

 • — közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, közös sütés, fodrászat).


K z ss gi szolg lat

Köszönöm a figyelmet! sajátos nevelési igényű gyermekekkel, továbbá idős emberekkel: