dics t s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dics őítés PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dics őítés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Dics őítés - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Dics őítés. A Szivac s és a Kanna. A Szivacs Miért fontos az egyéni/személyes dicséret? Gátak A Kanna Dicséret éneklés a Gyülekezetben. Célok. A Szivacs. Miért fontos az egyéni/személyes dicséret : Valami megváltozik a dicsőítés közben! Szabadság – a lenyomottság ból

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dics őítés' - joshwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dics t s

Dicsőítés

A Szivacs és a Kanna

c lok

A Szivacs

  • Miért fontos az egyéni/személyes dicséret?
  • Gátak
 • A Kanna
  • Dicséret éneklés a Gyülekezetben
Célok
a szivacs1

Miért fontos az egyéni/személyes dicséret:

Valami megváltozik a dicsőítés közben!

 • Szabadság – a lenyomottságból

Jer 20:13 Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegénynek lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből

 • Erő- gyengeségből

Jak 5:13 Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen.

 • Győzelem– a legyőzetettségből
 • Tágastér – azakadályokéskorlátokhelyett
 • Az ÉnIstenem – Istenből
 • Miértfontosaz, hogyazÉnIstenemlegyen Ő?
A Szivacs
slide5

A ember sokszor úgy gondolja, hogy a világ egy már magától működő gépezet. És Isten olyan mint 1 turista, aki betéved közénk. De Isten szemében olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül való juhok.

 • Kol1:16 Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;

Én Istenem

slide6

Isten azt akarja, hogy személyes legyen a kapcsolatunk vele

Isten váltság művének a része a megváltásunk és, hogy megnyílt az út az ő jelenlétébe – Ez egy kiváltság. Élünk vele?

 • Ez 37:12-14 Az én népem…
 • Gal 4:6-7 Fiú és örökös…

Én Istenem

slide7

Ábrahám, Izsák, Jákób, Mózes, Dávid, Dániel és sokan felfedezték ezt a lehetőséget:

 • Zsolt 18:2-3 És monda: Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.

Én Istenem

slide8

Valami belülről mozdít:

 • Zsolt 42:2-3Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?

Amikor segítségre van szükség:

 • 2Sám 22:4-7 Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretreméltó;; És megszabadulok ellenségeimtől. Mert halál hullámai vettek engem körül,; Az istentelenség árjai rettentettek engem; A pokol kötelei vettek körül,; S a halál tőrei estek reám. Szükségemben az Urat hívtam,; S az én Istenemhez kiáltottam:; És meghallá lakóhelyéről szavamat,; S kiáltásom eljutott füleibe.

Én Istenem

a szivacs2

Az alapvető gát:

1Kor 14:15 Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.

Engednünk kell az Isten Lelkének és a szellemünk szomjúságának!

A Szivacs
a szivacs3

A dicsőítés hatalma:

Jézus

Máté 26:26-30 Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában. És dicséretet énekelvén, kimenének az olajfák hegyére.

A Szivacs
a kanna1

A közösségi dicsőítés:

 • A Lélek és a Menyasszony mondja: Jövel

A Gyülekezet betölti az elhívását

Zsolt 100:4 Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat neki, áldjátok az ő nevét!

 • Isten a dicséretek között valóságosan jelen van, és elősegíthetjük, hogy az emberek megtapasztalják Őt.

Zsolt 22:4 Pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretei között lakozol.

 • A Kultúrát meghatározza – Szent Szellem érzékeny Gyülekezet
 • Megfordítja a légkört
A Kanna
a kanna2

A fegyver:

Zsolt 149:6 Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;

A Kanna
a kanna3

A Láncokat megoldó dicsőítés

Pál és Silás

Apcs16:22-26 És [velük] egyben feltámada a sokaság ő ellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték [őket]. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték [őket], megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá.

Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.

És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának.

A Kanna