Kandavas partner ba
Download
1 / 16

Kandavas Partner?ba - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kandavas Partnerība. Kuldīga, 20.05.2008. Kopsavilkums. Biedrība “Kandavas Partnerība” Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam) LEADER veida pasākumi Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam) Citi pasākumi. Biedrība “Kandavas Partnerība”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kandavas Partner?ba' - joshua-justice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kandavas partner ba

Kandavas Partnerība

Kuldīga, 20.05.2008.


Kopsavilkums
Kopsavilkums

 • Biedrība “Kandavas Partnerība”

 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)

 • LEADER veida pasākumi

 • Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)

 • Citi pasākumi

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Biedr ba kandavas partner ba
Biedrība “Kandavas Partnerība”

 • Dibināta 2006.gada augustā, apvienojot 6 pašvaldību teritorijas:

  • Kandavas novads;

  • Irlavas pagasts;

  • Pūres pagasts;

  • Sēmes pagasts;

  • Vānes pagasts;

  • Zantes pagasts.

Biedrība "Kandavas Partnerība"P rvaldes strukt ra 1

KOPSAPULCE

REVIDENTS

EZF PADOME

ELFLA PADOME

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

VALDE

Pārvaldes struktūra (1)

Biedrība "Kandavas Partnerība"


P rvaldes strukt ra 2
Pārvaldes struktūra (2)

 • Kopā pašlaik 32 biedri

 • Pašlaik ievēlēta ELFLA Padome – 15 cilvēki

 • Valde – 2 cilvēki

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Biedr bas kandavas partner ba akt visti
Biedrības “Kandavas Partnerība” aktīvisti...

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Kandavas partner bas att st bas strat ija 2006 2008 gadam
Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2006.-2008.gadam)

 • Stratēģija pamatā balstās uz 2 prioritātēm:

  • Dzīves kvalitātes uzlabošana;

  • Vides un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība.

 • Kopā stratēģijā ir 10 rīcības virzieni.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


R c bas pl ns 2006 2008 gadam
Rīcības plāns (2006.-2008.gadam) (2006.-2008.gadam)

 • No 10 rīcības virzieniem projekti tika iesniegti 5 rīcībās:

  • Labvēlīgas vides radīšana vietējo iniciatīvu grupu darbības pilnveidošanai;

  • Bērniem, jauniešiem un ģimenēm labvēlīgas dzīves vides veidošana;

  • Pieaugušo izglītības sektora pilnveidošana;

  • Dabas un kultūrvēsturisko objektu popularizēšana;

  • Mākslinieciskās pašizpausmes kolektīvu darbības pilnveidošana.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Leader veida pas kumi
LEADER veida pasākumi (2006.-2008.gadam)

 • Kopā tika iesniegti projekti:

  • I. kārtā iesniegti 7 projekti (6 apstiprināti);

  • II. kārtā iesniegti 9 projekti (9 apstiprināti).

 • Kopējais piešķirtais finansējums - 61583,20 LVL.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Projekts nevalstisko organiz ciju un intere u kopu centra darb bas stiprin ana p r
Projekts “Nevalstisko organizāciju un interešu kopu centra darbības stiprināšana Pūrē”

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Secin jumi
Secinājumi centra darbības stiprināšana Pūrē”

 • Atbalsts lauku iedzīvotājiem!!!

 • Sarežģīta projektu dokumentācija (piemēram, projekta pieteikuma sadaļas; dokumenti telpu/zemes īpašumtiesībām u.c.)

 • Sarežģīta projektu ieviešanu (līgumu slēgšana vienā rajonā; bankas konta apkalpošana tikai rajona centrā; neelestīga procedūra projekta budžeta izmaiņām līdz 10% u.c.)

 • Birokrātija (piemēram, pamatojums griestu krāsošanai 2 krāsās).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Kandavas partner bas att st bas strat ija 2009 2013 gadam
Kandavas Partnerības Attīstības Stratēģija (2009.-2013.gadam)

 • Stratēģijas izstrādi uzsākām 2007.gada novembrī, piesaistot konsultanti Dainu Saktiņu.

 • Pašlaik ir sagatavoti Rīcības plāna priekšlikumi pasākumiem no Lauku attīstības programmas.

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Citi pas kumi 2007 gads
Citi pasākumi (2007.gads) (2009.-2013.gadam)

 • Pieredzes apmaiņas brauciens pie Daugavpils Partnerības (2007.gada augusts).

 • Uzsākts īstenot EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstītu projekts “Kapacitātes stiprināšana biedrībai „Kandavas partnerība” pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reģionālo aktivitāšu attīstībā” (2007.gada oktobris-2008.gada augusts)

 • Starptautiska konference Joniskos pie Jonisku Partnerības (2007.gada oktobris).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Citi pas kumi 2008 gads
Citi pasākumi (2008.gads) (2009.-2013.gadam)

 • Logo konkursa organizēšana Kandavas Partnerībai (2008.gada marts-maijs).

 • Starptautiska konference Kandavā sadarbībā ar Jonisku Partnerību un biedrību “Lauku partnerība “Upe 8”” (2008.gada aprīlis)

 • Sadarbībā ar Social Media Bridge bez maksas tiek izstrādāt un pēcāk uzturēta web lapa www.kandavaspartneriba.lv (2008.gada maijs-jūnijs).

Biedrība "Kandavas Partnerība"


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! (2009.-2013.gadam)

Kontaktinformācija:

Ģirts Kindzulis

Mob. 29391229

Fax: 63107266

E-pasts: girts.kindzulis@gmail.com

Biedrība "Kandavas Partnerība"