Функционални релации
Download
1 / 7

???????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Функционални релации. 1. Определения. Нека B е множество с два елемента, които условно означаваме с 0 или 1, т.е. B = {0,1}. Елементите на B се наричат булеви константи . Всяка променлива x, която има за стойности елементи от B , се нарича булева променлива .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ???????????? ???????' - joshua-cruz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

6606389
1. Определения

 • Нека B е множество с два елемента, които условно означаваме с 0 или 1, т.е. B ={0,1}.

 • Елементите на B се наричат булеви константи.

 • Всяка променлива x, която има за стойности елементи от B, се нарича булева променлива.

 • Всяка функция f:B →B се нарича булева функция на една променлива.


6606389
2. Таблица на четирите булеви функции на една променлива

 • f0 иf3 са константи и не зависят от стойността на своя аргумент.

 • f1- идентичната функция, тъй като f1(x)=x;

 • f2- функция отрицание, тъй като f2(0)=1 и f2(1)=0;

 • f2- функция отрицание, тъй като f2(0)=1 и f2(1)=0.


6606389
2 функции на една променлива. Терминология и означения

Нека f е функция, дефинирана в А и със стойности в В. Тогава:

 • Функцията f се означава чрез:f:A→B;

 • Множеството Df={xA| съществува yВ така, че xfy}A се нарича дефиниционна област на функцията. Ако Df=A, тогава функцията се нарича тотална. Ако DfA, тогава функцията се нарича частична;

 • Множеството f(A)={yB| съществува xA така, че xfy} се нарича множество от стойности;

 • Ако два елемента x и y са в релация f, вместо xfy или <x,y>f се използва означението y=f(x) и се казва, че x е аргумент, а y- стойност на функцията.


6606389
3 функции на една променлива. Графично представяне на функции

 • Дадена е функцията fAxB, където А={1,2,3}, B={p,q} и f={<1,p>,<2,p>,<3,q>}

f

B

1

2

3

p

q

q

p

1

2

3


6606389
4. функции на една променливаСъставни функции

 • Нека f:A→B и g:A→B са функции такива, че множеството от функционални стойности на f е равно на дефиниционната област на функцията g.

 • Графично представяне:

h

x

а

1

g

f

y

b

2

z

3

c

B

A

C


6606389
5. функции на една променливаОпределение за съставна функция

 • Функцията h:A→C, дефинирана чрез функциите f и g чрез h(x)=g(f(x)), се нарича съставна (сложна) функция или още функция във функция и се записва по следния начин: h=gof


ad