МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
Download
1 / 12

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. На тему: "ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОГЕНЕЗУ IN VITRO КУКУРУДЗИ ( ZEA MAYZ L. ) ТА ТЕОСІНТЕ ( ZEA MEXICANA L. ) ". Викона ла: студентка М 2 Страмко Т. С. Науковий керівник : к.б.н., с.н.с., доцент Марченко О. А. Мета і завдання дослідження:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА' - josh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

На тему: "ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОГЕНЕЗУ IN VITROКУКУРУДЗИ (ZEA MAYZ L.) ТА ТЕОСІНТЕ (ZEA MEXICANA L.)"

Виконала: студентка М 2 Страмко Т. С.

Науковий керівник:к.б.н., с.н.с., доцент Марченко О. А.


Мета і завдання дослідження:

Метою досліджень було вивчення морфогенетичних особливостей розвитку інбредних ліній кукурудзи, теосінте і їх гібридів в умовах in vitroта оптимізувати умови культивування для підвищення їх регенераційного потенціалу.


Для досягненнявказаної мети булипоставленінаступнізавдання:

 • Дослідитиморфогенетичніпроцеси, якімаютьмісце при культивуванніin vitroрізноманітних за походженнямсоматичних тканин генотипівкукурудзи.

 • Дослідитивпливімпульса СС на частоту калюсоутворенняіризогенез в культурісоматичних тканин кукурудзиinvitro.

 • Провести порівняльнідослідженнявпливугенотипівдонорнихрослин, гібридизаціїгенотипівівидів, типів і стадійрозвиткувихідногоексплантата, складу живильногосередовища, фізичнихфакторів на процесикалюсоутворення и регенераціїрослин.


Об’єкт дослідження - інбредні лінії ВC 2923, pls 72, їх гібриди, диплоїдне однорічне теосінте (ВС2923ТС і plS72TC) і однорічне теосінте ТС.

Предмет досліджень - пагоновий морфогенез та соматичний ембріогенез, оптимізація умов отримання рослин-регенерантів різних генотипів кукурудзи.


Методи дослідження:основними були методи генетики соматичних клітин рослин in vitro, які базуються на можливостях ізольованого культивування соматичних клітин на штучних живильних середовищах з подальшою диференціацією рослин-регенерантів de novo.

Рослини вихідних генотипів вирощували в польових умовах при використанні контрольованої ізоляції і запилення, як прийнято в селекційно-генетичних дослідженнях. Рослини- регенеранти (R0) культивували в умовах: світлових кімнат, камер штучного клімату, теплиці. Статистична обробка даних виконана методом дисперсного аналізу трьохфакторного досліда 2×а×в, з двома градаціями опромінення (контроль і дослід).


1 12 in vitro
Варіанти живильних середовищ (1-12), протестованих в культурі in vitro незрілих зародків кукурудзи


In vitro

Типи калюсоутворення і шляхи регенерації рослин in vitro з незрілих зародків кукурудзи

КАЛЮС


Тип калюсо регенерації рослин утворення і морфогенетичні реакції (г-е) у гібрида інбредної лінії ВС2923ТС (шостий пасаж):а - калюс тип 1, б - калюс тип 2, в - калюс тип 3, г – пагоновий морфогенез, д – соматичний ембріогенез, е – коренеутворення.

а

б

в

г

д

е


Калюсо регенерації рослин утворення і регенерація рослин з незрілих зародків інбредних ліній кукурудзи


Калюсоутворення з незрілих зародків кукурудзи, теосінте та їх гібридів


ВИСНОВКИ: зародків кукурудзи, теосінте та їх гібридів

 • Кращим по відношенню індукції калюсоутворення, пасажу та подальшої регенерації рослин для більшості генотипів виявилося середовище з 1 мг/л 2,4-Д, 30 г/л сахарози, 1 г/л аспарагіна.

 • Виявлено два шляхи регенерації рослин — пагоновий морфогенез і соматичний ембріогенез, які забезпечують одержання суттєво відмінних між собою рослин-регенерантів.

 • Виявлена залежність калюсоутворення і ризогенеза в культурі соматичних тканин кукурудзи від короткочасного опромінення синім світлом, що може використовуватися в якості корегуючого фактора в процесі калюсоутворення → морфогенез.

 • Для цінних ліній кукурудзи з низьким регенераційним потенціалом сприятливим є додавання AgN03 в середовище, що призводить до змін спектра і баланса ендогенних фітогормонів.


 • Виявлено, що найвищою регенераційною здатністю калюсної культури з незрілих зародків відрізнялись експлантати з однорічного теосінте.

 • У гібридів від прямих ВС2923ТС і pls 72TC TC схрещувань відмічено достовірне підвищення рівня загального калюсоутворення і виникнення тотипотентного калюса в порівнянні з інбредною лінією ВС2923 і pls 72TC, що дозволяє говорити про прояв на рівні калюсної тканини ефекта гетерозису за регенераційною здатністю.

 • Дані по регенерації рослин з калюсної тканини з незрілих зародків гібридів між кукурудзою і теосінте підтверджують уявлення про те, що ознака “регенераційна здатність” у кукурудзи є домінантною.


ad