Od dar k partnerstv
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Od darů k partnerství. S polupráce České spořitelny, a.s. a Nadace Partnerství. Od darů k partnerství. Nadace Partnerství založená v roce 1990 otevřený grantový program asistenční programy rozvoje komunit Partnerství pro veřejná prostranství Greenways Zelené stezky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - josephine-boone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Od dar k partnerstv

Od darů k partnerství

Spolupráce České spořitelny, a.s.

a Nadace Partnerství


Od dar k partnerstv1

Od darů k partnerství

 • Nadace Partnerství založená v roce 1990

  • otevřený grantový program

  • asistenční programy rozvoje komunit

   • Partnerství pro veřejná prostranství

   • Greenways Zelené stezky

   • Doprava pro 21. Století

   • Strom života

  • asociace Environmental Partnership for SustainableDevelopment

 • spolupráce s Českou spořitelnou, a.s. od roku 2001

  • sponzor Moravských vinařských stezek

  • generální partner Greenways a sponzor Nadace Partnerství

  • 2004 a 2005 část spolupráce přenesena na Nadaci České spořitelny

Velká banka a velká nadace


Od dar k partnerstv2

Od darů k partnerství

 • soulad sponzorské politiky dárce a programového zaměření Nadace

  • rozvoj komunit

  • příbuznost projektů Kolo pro život a Zelené stezky Greenways

 • zahraniční vlastník a existence amerických manažerů ve vedení banky

 • Faktory stability a rozvoje vzájemných vztahů:

  • trvalá snaha nadace porozumět potřebám a cílům banky

  • iniciativa nadace propojit projekty s aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti

  • společné zájmy rozvíjet dárcovskou kulturu v rámci Fóra dárců

  • společné zájmy v oblasti správy a zhodnocování majetku

Předpoklady spolupráce


Od dar k partnerstv3

Od darů k partnerství

Předpoklady spolupráce


Od dar k partnerstv4

Od darů k partnerství

 • vývoj vzájemných vztahů ČS, a.s. A Nadace Partnerství

  • sponzor a příjemce darů (Moravské vinařské stezky)

  • regrantující partnerská nadace

  • nositel projektu oživení Budějovického náměstí

 • Společná snaha: Skloubení dílčích prvků politiky společenské odpovědnosti banky pod střechou společného projektu s nadací.

 • realizace společných projektů směřuje k  spolupráci,která již dnes zahrnuje několik úrovní struktury banky

  • Příloha 1(tabulka)

Trend –ke spolupráci na plnění úkolů SOF


Od dar k partnerstv5

Od darů k partnerství

Moravské vinařské stezky


Od dar k partnerstv6

Od darů k partnerství

 • Stezky pro udržitelnou mobilitu, šetrnou turistiky a zdraví životní styl

  • budování širokého veřejného partnerství prostřednictvím stezek

  • propojování místních projektů

  • budování regionálních a mezinárodních projektů

   • Greenways Praha Vídeň,

   • Moravské vinařské stezky,

   • Greenways Krakov-Morava-Vídeň.

 • Grantový program, spolupráce s komunitami a mezinárodní aktivityGreenways vytvářívelký prostor pro uplatnění společenské odpovědnosti mnoha článků organizační struktury České spořitelny.

  • Příloha 2 (schéma Greenways)

Zelené stezky Greenways


Od dar k partnerstv7

Od darů k partnerství

Zelené stezky Greenways


Od dar k partnerstv8

Od darů k partnerství

Zelené stezky Greenways


Od dar k partnerstv9

Od darů k partnerství

Zelené stezky Greenways


Od dar k partnerstv10

Od darů k partnerství

 • Granty a asistence komunitám na Greenways

  • platforma rozvoje místního partnerství banky a komunit na Greenways

  • efektivní kontakt místních občanských iniciativ s pobočkami banky

  • finance vložené do spolupráce ústředím banky se mění na skutečné posílení komunity

  • „beznákladová“ ale vysoká přidaná hodnota všem partnerům

 • Budování partnerství podél Greenways se stává praktickým nástrojem společenské odpovědnosti banky.

 • Příloha 3 (schéma spolupráce)

Greenways – stezky k České spořitelně


Od dar k partnerstv11

Od darů k partnerství

Greenways – stezky k České spořitelně

Informování veřejnosti a poboček banky

Výzva

Grant

Realizace projektu

Účast zaměstnanců ČS

Místní komunita

Prezentace v pobočkách ČS

Ukončení projektu

Mezinárodní kontext

Tiskové zprávy, konference


Od dar k partnerstv12

Od darů k partnerství

 • Iniciativa místních partnerů, příjemců grantů Greenways

  • Jindřichův Hradec, Slavonice, Uherské Hradiště, Mikulov, Znojmo

  • společné aktivity typu:

   • tiskové konference při zahájení, resp. ukončení projektu

   • otevření s jízdou po nové stezce

   • odhalování informačních panelů

   • výstava o místních projektech Greenways v pobočce banky

   • dobrovolná účast zaměstnanců na akcích (otevírání sezóny, jarní a podzimní sázení stromů podél stezek apod.)

   • společné projednávání dalšího rozvoje projektů a jejich financování (banka jako konzultant a dobrovolný partner, příklad Kolín)

Greenways – zapojení poboček ČS,a.s.v


Od dar k partnerstv13

Od darů k partnerství

Greenways – zapojení poboček ČS,a.s.v


Od dar k partnerstv14

Od darů k partnerství

Greenways – zapojení poboček ČS,a.s.v


Od dar k partnerstv15

Od darů k partnerství

 • Cíl propagační jízdy (peloton 25 jezdců)

  • slavnostní podpis Memoranda o spolupráci s představiteli 20 měst

  • odhalování informačních panelů na trase

  • propagace myšlenky, stezky a partnerství Greenways

 • Zúčastnili se

  • starostové a úředníci měst, obcí i mikroregionů

  • poslanci parlamentu sněmovny a senátu ČR

  • představitelé a zaměstnanci České spořitelny, a.s.

  • veřejnost a média

  • partneři z Rakouska

 • Greenways Praha-Vídeň - skutečná i symbolická stezka spojující neziskové, komerční i komunální sousedy v komunitě a v Evropě.

Jízda Greenways Praha-Vídeň 2004


Od dar k partnerstv16

Od darů k partnerství

Jízda Greenways Praha-Vídeň 2004


Od dar k partnerstv17

Od darů k partnerství

Jízda Greenways Praha-Vídeň 2004


Od dar k partnerstv18

Od darů k partnerství

Jízda Greenways Praha-Vídeň 2004


Od dar k partnerstv19

Od darů k partnerství

 • Cíl banky v roli odpovědného souseda v komunitě

  • polidštění a oživení dopravně zatíženého, nevlídného a chátrajícího městského prostoru v přímém sousedství centrály banky

 • Role Nadace Partnerství

  • generální mediátor a facilitátor

  • garant vytváření partnerství se sousedy v komunitě a městskou částí

  • kreativní iniciátor a garant technického řešení

 • Hlavní úkoly

  • změna vztahů komerčních i veřejných institucí k sobě i k prostranství

  • zajištění trvalé péče o partnerství a sdílené prostředí

  • zapojení občanů

  • realizace (umělecká díla, zeleň, letní kluziště, Budějáles, tržiště…)

Oživení Budějovického náměstí, Praha 4


Od dar k partnerstv20

Od darů k partnerství

Oživení Budějovického náměstí, Praha 4


Od dar k partnerstv21

Od darů k partnerství

Oživení Budějovického náměstí, Praha 4


Od dar k partnerstv22

Od darů k partnerství

 • Nástroje a odpovědnost banky při prosazování své společenské odpovědnosti

  • provázanost SOF s firemní kulturou

  • rozlišování sponzorských (reklamních) a dárcovských aktivit

  • zainteresovanost zaměstnanců na všech organizačních úrovních

  • spolupráce s organizacemi s relevantním postavením v občanském sektoru

Společenská odpovědnost – věc firemní kultury i osobních postojů


Od dar k partnerstv23

Od darů k partnerství

Společenská odpovědnost – věc firemní kultury i osobních postojů


Od dar k partnerstv24

Od darů k partnerství

 • Závazky Nadace Partnerství, jako příjemce a prostředníka podpory

  • odpovědnost za iniciování různých forem zapojení dárce do kontaktů s konečnými příjemci v komunitě

  • aktivní účast z „druhé strany“, pomoc konečným příjemcům efektivně užívat podporu a rozvíjet partnerství s bankou

  • nastolit atmosféru osobních lidských kontaktů

Společenská odpovědnost – věc firemní kultury i osobních postojů


Od dar k partnerstv25

Od darů k partnerství

Pro konferenci o společenské odpovědnosti firmy

Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, 19.5.2005

Zpracoval

Ing. Juraj Flamik

Nadace Partnerství

Program Zelené stezky Greenways

www.nadacepartnerstvi.cz

Spolupráce České spořitelny, a.s.

a Nadace Partnerstvíad