Zesp szk w gostyni
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

Zespół Szkół w Gostyni. 20 lat wspólnie z Gminą Wyry. GMINA WYRY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - josef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp szk w gostyni

Zespół Szkół w Gostyni

20 lat

wspólnie

z Gminą Wyry


Gmina wyry
GMINA WYRY

Gmina Wyry istnieje od 1991 roku. Leży w centralnej części województwa śląskiego, należy do powiatu mikołowskiego. Pod względem administracyjnym obszar gminy obejmuje dwie miejscowości oddzielone od siebie pasmem lasów: w części północnej Wyry i w części południowej Gostyń.


Zesp szk w gostyni

GMINA WYRY

Wraz z utworzeniem gminy powstał Urząd i Rada Gminy. W herbie gminy umieszczone są na niebieskim tle dwa liście symbolizujące wspólnotę obu miejscowości.

Herb gminy


Zesp szk w gostyni

GMINA WYRY

Gminę reprezentuje wójt mgr Barbara Prasoł.


Inwestycje
INWESTYCJE

Od początku reaktywowania Gminy Wyry władze samorządowe szczególnie dbały o powstawanie nowych inwestycji. Do tych największych i wartych uwagi można zaliczyć: budowę wodociągu w Wyrach i Gostyni, budowę kanalizacji w Wyrach, oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Gostyni.

Na terenie gminy wykonywane są systematycznie remonty dróg i chodników. Zmodernizowano oświetlenie ulic. Powstał projekt ścieżek rowerowych. Oddano do użytku plac zabaw w Wyrach. Rozwinięto sieć telefoniczną. Zmodernizowano system informatyczny w Urzędzie Gminy, zakupiono oprogramowanie i wdrożono system informatycznego zarządzania gminą.


Zesp szk w gostyni

INWESTYCJE

Na przestrzeni 20 lat poprawiła się estetyka gminy. Wykonano remonty w szkole w Gostyni, w przedszkolu w Wyrach, w Domu Kultury w Gostyni, w Bibliotece w Wyrach, w Ośrodku Zdrowia w Gostyni. Zmodernizowano budynek Urzędu Gminy oraz Pawilonu Handlowego w Wyrach. Wybudowano nową przychodnię w Wyrach. Powstało kilka nowych placówek handlowych i restauracji. Rozpoczęto rozbudowę szkoły w Wyrach.

Urząd Gminy realizuje wiele zadań inwestycyjnych dzięki pozyskiwanym środkom unijnym.


Zesp szk w gostyni

INWESTYCJE

OŚRODEK ZDROWIA W WYRACH

APTEKA W WYRACH

OŚRODEK ZDROWIA W GOSTYNI


Zesp szk w gostyni

INWESTYCJE

ROZBUDOWA SZKÓŁ W WYRACH I GOSTYNI

URZĄD GMINY

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW


Edukacja
EDUKACJA

Na terenie gminy funkcjonuje kilka placówek edukacyjnych. Należą do nich dwa przedszkola w Wyrach i w Gostyni, oraz dwa Zespoły Szkół.

W maju 2002 roku rozpoczęto budowę i modernizację szkoły w Gostyni, którą zakończono w sierpniu 2003 roku. Dobudowano trzy segmenty, w których znalazły się nowe sale lekcyjne, mała sala gimnastyczna, biblioteka i winda. Na terenie szkoły powstała nowoczesna pracownia językowa i siłownia.

Unowocześniono wyposażenie placówki. Urządzono pracownie multimedialne i salę kinową, które wyposażono w nowoczesny sprzęt. Biblioteka otrzymała dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej.Zesp szk w gostyni

EDUKACJA

Obecnie uczniowie, nauczyciele i administracja mają do dyspozycji ponad 30 komputerów, cztery laptopy, dwie kserokopiarki, kilka drukarek, skanery, nagrywarki, kamerę, aparat cyfrowy, cztery wideoprojektory, wizualizer.

„Jak z tego wynika, nasza szkoła jest szczególnie widocznym obrazem korzystnych zmian, które zawdzięczamy wprowadzeniu samorządów i dzięki czemu zmieniła swoje oblicze nie do poznania”- powiedziała w wywiadzie dyrektor Zespołu Szkół w Gostyni pani Jadwiga Pasierbek.


Zesp szk w gostyni

EDUKACJA

Uczniom proponuje się wiele atrakcyjnych zajęć, np. nauka pływania, kółka informatyczne, teatralne, muzyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Najzdolniejsi uczniowie obu szkół otrzymują nagrodę w postaci stypendium naukowego przyznawanego przez Wójta Gminy Wyry.


Zesp szk w gostyni

EDUKACJA

PRZEDSZKOLE W GOSTYNI

Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola, które organizują wiele zajęć dodatkowych służących rozwojowi wychowanków.

PRZEDSZKOLE W WYRACH


Zesp szk w gostyni

EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYRACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOSTYNI


Kultura
KULTURA

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Gminny Dom Kultury w Gostyni. Realizuje on zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania oraz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Organizuje wiele zajęć i spotkań mających wpływ na kulturę i styl życia mieszkańców gminy. Działają zespoły muzyczne, taneczne, folklorystyczne, chór „Zorza”. Prowadzone są sekcje: plastyczne, nauka gry na gitarze, kursy tańca towarzyskiego. Przy Domu Kultury działa „Centrum Kształcenia na Odległość we Wsiach”, umożliwiające skorzystanie z bezpłatnej oferty szkoleniowej.

Dom Kultury wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny, projektory, nagłośnienie, oświetlenie sceniczne i zaplecze kuchenne.


Zesp szk w gostyni

KULTURA

W gminie działa istniejący od 1930 roku Klub Sportowy „Fortuna” Wyry. Do dzisiaj istnieją sekcje piłki nożnej i skata. Działa Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Szkoła Sztuk i Sportów „Wojownik” w Wyrach, Stowarzyszenie Pszczelarzy, Klub Podróżnika, Klub Kobiet Aktywnych.

OBIEKT SPORTOWO - REKREACYJNY


Zesp szk w gostyni

KULTURA

Na terenie gminy do dyspozycji czytelników są dwie biblioteki. Wyposażone zostały w nowe meble, sieć komputerową, elektroniczny sprzęt biurowy i stanowiska komputerowe dla czytelników. Wprowadzono nowe technologie informacyjne tj. komputerowy system katalogowania. Zbiory tych bibliotek tworzą bogaty księgozbiór dla dzieci, dorosłych, popularnonaukowy i czasopism.

BIBLIOTEKA W GOSTYNI


Zesp szk w gostyni

KULTURA

Biblioteka w Gostyni ma swój udział w tworzeniu portalu internetowego Urzędu Gminy Wyry, gdzie informuje o zbliżających się wydarzeniach w bibliotece. Zachęca i zaprasza do korzystania z jej zbiorów.

Nowe wyposażenie bibliotek spowodowało większe zainteresowanie nimi mieszkańców oraz znaczny wzrost bezpośrednich odwiedzin.

ROZBUDOWA DOMU KULTURY

DOM KULTURY LATA 60-te

DOM KULTURY W GOSTYNI


Ochrona rodowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA

W Gminie Wyry poprawiła się jakość środowiska naturalnego. Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Mieszkańcy Gminy Wyry mogą przywozić posegregowane odpady do Regionalnej Zbiornicy Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wyrach, gdzie bezpłatnie są odbierane, magazynowane w kontenerach, a następnie transportowane do sortowni odpadów komunalnych w Tychach, celem ich przetworzenia na surowce wtórne.

Ponadto raz w miesiącu odbywają się zbiórki posegregowanych odpadów bezpośrednio z posesji w jednorazowych torbach, które dostarczane są mieszkańcom bezpłatnie.


Zesp szk w gostyni

OCHRONA ŚRODOWISKA

W Gminie Wyry prowadzona jest również zbiórka zużytych baterii, natomiast w aptekach można oddać przeterminowane lekarstwa. Na terenie gminy odbywają się również zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. elektrośmieci.

Wolontariusze z gminnych szkół rozdali mieszkańcom torby ekologiczne z insygniami Gminy Wyry. Akcja została zorganizowana przez Urząd Gminy Wyry.


Pomoc spo eczna
POMOC SPOŁECZNA

W 2006 roku adaptowano pomieszczenie po filii Biblioteki w Wyrach na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. GOPS w ramach swojej działalności udziela w różnych formach wsparcia rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, bądź finansowej. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii działają Punkty Konsultacyjne w Wyrach i w Gostyni.

W Wyrach istnieje również Ośrodek Rehabilitacyjno– Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.


Bezpiecze stwo
BEZPIECZEŃSTWO

Za bezpieczeństwo na terenie gminy odpowiedzialne są dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które wspomagają zadania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie.


Zesp szk w gostyni

BEZPIECZEŃSTWO

9 maja 2008 roku gmina została objęta działaniem łaziskiej Straży Miejskiej. Jej działania sprowadzają się do pilnowania porządku w miejscach publicznych. Strażnicy są do dyspozycji siedem dni w tygodniu przez całą dobę. W każdy czwartek jeden ze strażników pełni dyżur w gostyńskim budynku gminnym w centrum miejscowości. O bezpieczeństwo gminy dba również policja - dwóch dzielnicowych.

Na terenie miejscowości Gostyń rozmieszczone są dwa fotoradary rejestrujące przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów.

Od października 2008 roku w centrum miejscowości działa sygnalizacja świetlna, która ogranicza prędkość pojazdów na tym odcinku drogi.


Komunikacja
KOMUNIKACJA

Na komunikację miejską w Wyrach i Gostyni składają się dwie linie autobusowe. Pierwsza z nich to linia o numerze 157 łącząca miejscowości z Tychami i Mikołowem. Druga linia o numerze 294 łączy miejscowości z Mikołowem i Łaziskami.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy chcących dotrzeć bezpośrednim transportem do Katowic i Bielska-Białej uruchomiono linię obsługiwaną przez mikrobusy.


Zabytki i miejsca upami tniajace wydarzenia historyczne
ZABYTKI I MIEJSCA UPAMIĘTNIAJACE WYDARZENIA HISTORYCZNE

Przy pomniku Bohaterów Września 1939 w Gostyni corocznie we wrześniu odbywają się obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej z udziałem władz wojewódzkich i Związku Kombatantów. W okolicach pomnika corocznie w miesiącu maju Gmina Wyry organizuje największe w południowej Polsce widowisko historyczne poświęcone walkom na frontach drugiej wojny światowej pod nazwą „BITWA WYRSKA”.

Do miejsc wartych obejrzenia na terenie gminy należą: zespół dworu w Wyrach, zabytkowy kościółek w Gostyni, liczne kapliczki i krzyże przydrożne.


Zabytki i miejsca upami tniajace wydarzenia historyczne1
ZABYTKI I MIEJSCA UPAMIĘTNIAJACE WYDARZENIA HISTORYCZNE

BITWA WYRSKA I UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU
Wsp praca urz du gminy z mieszka cami
WSPÓŁPRACA URZĘDU GMINY Z MIESZKAŃCAMI

Każdy obywatel może zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia podczas spotkań mieszkańców organizowanych przez Urząd Gminy, na sesjach Rady Gminy, poprzez Internet i gazetkę lokalną.

Funkcjonuje również Biuletyn Informacji Publicznej, na którego stronie internetowej można pobierać druki i uzyskiwać informacje.


Dlaczego w gminie wyry warto y
DLACZEGO W GMINIE WYRY WARTO ŻYĆ?

„Atutem Gminy Wyry jest dogodne położenie, dlatego coraz więcej osób kupuje tutaj działki, buduje domy i chce zamieszkać. Co roku wzrasta liczba mieszkańców. W ramach promocji gminy wydano płytę DVD pokazująca piękno naszych miejscowości, na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa , wydawana jest gminna gazeta „Wicie”, będąca źródłem informacji z życia gminy”- takich informacji udzieliła w wywiadzie z uczniami wójt gminy pani Barbara Prasoł.


Zesp szk w gostyni

DLACZEGO W GMINIE WYRY WARTO ŻYĆ?

„Mieszkańcy czują, że mieszkają w swojej małej ojczyźnie. Wiele osób angażuje się w lokalne działania ułatwiające życie oraz promujące miejscowość. Zmianą zauważalną jest samorządny i demokratyczny styl zarządzania, ukierunkowany na to, aby nasza gmina była dobrym miejscem do mieszkania i zamieszkania” -uważa dyrektor Gminnego Przedszkola w Gostyni pani Grażyna Olearczyk.Sk ad zespo u projektowego
SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Marta Chrzęszczykklasa VIa

Kinga Kowolik klasa VIa

Julia Krzyżyk klasa Va

Wojciech Langerklasa VIa

Monika Macura klasa VIa

Marta Puchała klasa Va

Rajmund Rzepkaklasa VIa

Adrian Szczyrba klasa VIa

Hanna Tautklasa VIa

Robert Wojtynek klasa VIa

Weronika Wyroba klasa VIa


Zesp szk w gostyni

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOSTYNI

ul. RYBNICKA 141

43 – 176 GOSTYŃ

OPIEKUNOWIE:

mgr Sybilla Cofała

mgr Zofia Pucher

E-mail: zs_gostyn@wp.pl

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.