fosen regionr d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FOSEN REGIONRÅD PowerPoint Presentation
Download Presentation
FOSEN REGIONRÅD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

FOSEN REGIONRÅD - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

FOSEN REGIONRÅD. Etablert 1989. Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene. Erfaringer fra Fosen v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt Samhandlingskonferanse Stjørdal 27. april 2009. www.fosen.net. Medlemskommuner:. Osen 1041 Roan 1007 Åfjord 3232

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FOSEN REGIONRÅD' - josef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fosen regionr d
FOSEN REGIONRÅD

Etablert 1989

Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Erfaringer fra Fosen

v/Ordfører Hallgeir Grøntvedt

Samhandlingskonferanse Stjørdal 27. april 2009

www.fosen.net

slide2

Medlemskommuner:

 • Osen 1041
 • Roan 1007
 • Åfjord 3232
 • Bjugn 4604
 • Ørland 5025
 • Rissa 6366
 • Mosvik 864
 • Leksvik 3484 25623

www.fosen.net

slide3

”Med full bør”

 • Fosen DMS
 • Forprosjekt 2003 – 2004
 • Hovedprosjekt 2005 – 2007
 • Overført til varig drift 2008
 • Etablering av Fosen DMS IKS april 2009

www.fosen.net

slide4

Samfunnsverdi ved å etablere DMS:

 • Helhetlig samfunnsutvikling med utgangspunkt i gode basistjenester gjennom samarbeid (jmf. befolkningsnedgang, utarming i regionen)
 • Imøtekomme store utfordringer som vil bli enda større for små og mellomstore kommuner jmf. (økt etterspørsel på helsetjenester og økt behov for kompetanse)
 • God samfunnsøkonomi (god ressursstyring av tunge oppgaver innen helse, pleie og omsorg, kommunikasjon, transport og reisetid)
 • Næringsutvikling på Fosen:
 • Fosen DMS som regional tjenesteyter og samfunnsbygger
 • med vekt på verdiskaping. Fosen DMS = 19,8 årverk)
 • Fosen DMS som merkevarebygging innen helse- og omsorgstj., kommunikasjon, samhandling/samarbeid og kompetansebygging

Bilder:

Morten Jensvold

Berit G. Wiiklund

www.fosen.net

slide5

Kommunenes gevinst og muligheter:

 • Departement og spesialisthelsetjenesten har økt fokus på samhandling (Oppdragsdokument fra HOD til RHF)
 • Helse - en arena som er gunstig for samarbeid, løse tunge felles problemstillinger
 • Mulighet for å beholde samt rekruttere kompetanse:
 • - viktig med tanke på fremtidens helsetjenester som skal utøves i kommunene
 • Tett og nær dialog og samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste
 • utover det som er vanlig praksis
 • Ressurskrevende pasienter med sammensatte og komplekse problemstillinger som skrives ut tidligere fra sykehusene er en utfordring i kommunehelsetjenesten
 • – interkommunalt samarbeid kan bidra til å lette oppgaven for små og mellomstore kommuner
 • Dyr og langvarig behandling som er ressurskrevende med mht. økonomi, kompetanse og personell

www.fosen.net

Bilder: B. G. Wiklund

slide6

Kommunenes gevinst og muligheter:

 • Et kompetanse- og ressurssenter som gir:
 • - mulighet for hospitering
 • - utarbeidelse av felles prosedyrer/retningslinjer
 • - bidra til kompetanseoverføring/kompetanseheving i kommunene
 • Avlaster kommunehelsetjenesten: Mindre behov for bistand etter
 • utskrivelse fra DMS/lenger overlevelsesevne (Helge Garåsen, Trondheim kommune)
 • Samarbeidsarenaer mellom sykehus og kommunene
 • Samarbeid/samdrift mellom legevaktsenter og avd. for obs. og etterbehandling
 • (Gir en kvalitativ støtte til LV og mulighet for obs. post)
 • Spesialiserte helsetjenester ut i distriktet der pasienten bor
 • Styrking av utkantsregionene

www.fosen.net

Bilder: B. G. Wiklund

fosen dms skal kort sagt
Fosen DMS skal kort sagt:
 • levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester ut til befolkningen
 • drive opplysningsvirksomhet
 • være et lokomotiv i samfunnsutviklingen i Fosen-regionen, spesielt ved å tilby interessante arbeidsplasser
 • utvikle kompetanse
 • bidra til bolyst og omdømmebygging
 • fremme folkehelse
 • stimulere til næringsutvikling
 • drive et kontinuerlig utviklingsarbeid med tanke på innhold og kvalitet i tilbudene

www.fosen.net

slide8

Kommunenes utfordringer knyttet til etablering av DMS

 • Hvem finansierer denne type ”gråsone” tilbud?
 • - Spleislag?
 • Nasjonale retningslinjer for innhold og finansiering av DMS mangler
 • (Wisløff utvalget NOU 2002 ikke sluttbehandlet)
 • Hvor skal DMS etableres, hva skal ligge til grunn (geografi ?)
 • Systemansvar for virksomheten, hvem skal inneha dette ?
 • - sykehuset eller vertskommunen (Kvalitetsutvalg, forsikringsordninger, dokumentasjonssystemer)
 • Etablere samarbeidsarenaer mellom sykehus og kommunene og å skape likeverd/respekt i samarbeidet
 • Etablere interkommunalt/regionalt samarbeid og å skape likeverd i samarbeidet

”Gutter hopper bukk”

Astrid Dahlsveen

www.fosen.net

Bilde: Karin H. Størseth

slide9

Takk for oppmerksomheten

og

velkommen til Fosen

www.fosen.net