1 / 24

Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus

Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus. Tiina Huotari ja Jarmo Rusanen Maantieteen laitos, Oulun yliopisto. Päivystyspisteet. 63 pistettä Lastenklinikka ei mukana tarkastelussa Kolmella alueella kiertävä (Suomessa) Kittilä , Muonio, Enontekiö, Kolari Nurmes, Lieksa

jordane
Download Presentation

Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuus Tiina Huotari ja Jarmo Rusanen Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 2. Päivystyspisteet • 63 pistettä • Lastenklinikka ei mukana tarkastelussa • Kolmella alueella kiertävä (Suomessa) • Kittilä, Muonio, Enontekiö, Kolari • Nurmes, Lieksa • Pielavesi, Keitele • Mukana kustakin nyt suurimman kunnan piste • Pello omana yksikkönään mukana = 58 pistettä Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 3. Ympärivuorokautisiin päivystyspisteisiin kohdistuva väestö saavutettavuus optimoituna (nykyiset 58 pistettä) Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 4. Saavutettavuustarkastelussa pudonneet yksiköt Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 5. Ympärivuorokautisten päivystyspisteiden saavutettavuuden muutoksen vaikutus väestöön pisteitä vähennettäessä Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 6. Saavutettavuus 58 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 7. Saavutettavuus 55 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 8. Saavutettavuus 50 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 9. Saavutettavuus 45 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 10. Saavutettavuus 40 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 11. Saavutettavuus 35 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 12. Saavutettavuus 30 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 13. Saavutettavuus 25 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

 14. Saavutettavuus 20 päivystyspisteen tilanteessa Maantieteen laitos, Oulun yliopisto

More Related