Egyens lyban a vil ggal
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP 3.1.6. pályázat. EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL. „Először tedd, ami szükséges, azután, ami lehetséges,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jontae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egyens lyban a vil ggal l.jpg

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények

által nyújtott szolgáltatások fejlesztése

a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

együttnevelésének támogatása érdekében

TÁMOP 3.1.6. pályázat

EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL


Slide2 l.jpg


Tudunk e inkluz v pedag giai k rnyezetet teremteni l.jpg
Tudunk-e inkluzív pedagógiai környezetet teremteni?

 • Az inkluzív oktatás nem arról szól, hogy néhány sajátos nevelési igényű tanulót hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba,

 • hanem sokkal inkább szemléletmód,

 • és arra keresi a választ, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és más tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének.

 • A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele.

 • (Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005).

UNESCO


Slide4 l.jpg

 • Az EGYMI-k járuljanak hozzá abefogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez,

 • Széles körű szolgáltatásnyújtás által.


C lok l.jpg
Célok

 • Együttműködő intézményi hálózat létrehozása a régióban.

 • A szak- és szakmai szolgáltató jelleg erősítése.

 • A szolgáltatási kínálat bővítésével a projekt biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést.

 • Meglévő szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása.

 • Lefedve a fogyatékossági típusok lehető legszélesebb körét.

 • Módszertani kultúra korszerűsítése.

 • Szegregációmentes környezet kialakítása.

 • Ugyanakkor magas színvonalú, szakmailag megfelelő, minőségi szegregált nevelés biztosítása a nem integrálható gyermekek részére.


C lok6 l.jpg
Célok

 • A gyógypedagógia és befogadó pedagógia együttes jelenléte.

 • A szolgáltatások beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba és az intézményi dokumentumokba.

 • Az integráció valamennyi érintett résztvevőjének felkészítése az inkluzív pedagógiai környezet kialakítására, fenntartására akkreditált és legitimált képzések által.

 • A kiépült szolgáltatói hálózat egységes standardok alapján működő rendszerbe foglalása.


C lok7 l.jpg
Célok

 • Mely biztosítja az SNI gyermekeknek/tanulóknak:

 • a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést,

 • alkalmazható tudást,

 • a speciális eszközök használatát,

  És javítja a versenyképességet.

 • TÁMOP 3.1.1; 3.2.2; 3.4.2 projektjeivel való együttműködés


A konzorciumi h l zat rendszere fel p t se l.jpg
A konzorciumi hálózat rendszere, felépítése


Slide9 l.jpg

Szakszolgálatok

Fejlesztő felkészítés

Logopédiai ellátás

Gyógypedagógiai

tanácsadás,

Korai fejlesztés

Konduktív pedagógiai ellátás

Gyógy-

testnevelés


Slide11 l.jpg

Szakmai szolgáltatások

Pedagógiai tájékoztatás

Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás

Szaktanács-adás

Pedagógusok képzésének, tov.képzésének, önképzésének segítése

Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat


Slide13 l.jpg
Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben 2008. szeptember 1-én


Slide14 l.jpg
Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben 2009. szeptember 1-én


Sni t pusa 2008 szept 1 l.jpg
SNI típusa gyermekek/tanulók száma a 2008. szept. 1.


Slide16 l.jpg
Integráltan nevelt-oktatott összes SNI létszám három évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében


Hum n er forr s l.jpg
Humán erőforrás évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • Szakképzett gyógypedagógusok 100%

 • Oligofrén szak mellett megtalálható a szurdo, tiflo, szomato, pszicho, logopédia szak.

 • Új terminológia szerint többen terapeuta szakosok.

 • Többen szakvizsgázott és másoddiplomás pedagógusok.

 • Pedagógiai asszisztensek segítenek.

 • Hiány: autizmus specifikus képzettségben.


Speci lis szakmai tud saink l.jpg
Speciális szakmai tudásaink évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • Logopédiai diagnosztika, diszlexia prevenció/ reedukáció, diszgráfia, diszkalkulia terápia,

 • Gósy beszédpercepciós vizsgálat és terápia,

 • Ayres, Delacato, BHRG, TSMT, Mozgáskotta,

 • Sindelar,

 • Fejlesztőpedagógia,

 • Drámapedagógia,

 • Projektpedagógia,

 • A tanulók személyre szabott szöveges értékelése,

 • Együttnevelés,

 • Lépésről-lépésre óvodai program,


Speci lis szakmai tud saink19 l.jpg
Speciális szakmai tudásaink évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával, Kokas-módszer, Ulwilla,

 • Frostig elemek az óvodában,

 • Komplex művészeti terápia,

 • EU-s pályázatíró tanfolyam, változáskezelő tréning

 • Differenciált tanulásszervezés,

 • Hatékony tanulói megismerés,

 • Speciális autista fejlesztő terápiák: TEACCH program, PECS-képes, kommunikációt segítő módszer, ELA-treápia, stb.


A projekt sor n megval sul k pz sek l.jpg
A projekt során megvalósuló képzések évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • 1.Probléma-felismerés a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók körében a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai és általános iskolai területen, a logopédiában

 • 2. Írás-olvasás módszertana

 • 3. Autizmussal élő gyermekek integrált pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai

 • 4. Az utazó tanárok felkészítése


A megval s t s garanci i l.jpg
A megvalósítás garanciái évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • A fenntartó támogatása.

 • Az együttnevelés iránti elkötelezettség az intézmény vezetés és a pedagógusok részéről.

 • A szükséges többlettudás megszerzése, a pedagógusok felkészültsége.

 • Az SNI és nem SNI tanulók ismerete.

 • A különbségek szakszerű kezelése.

 • A tanulók szükségleteihez igazított, a heterogén csoportokban történő, differenciált tanulásszervezési módok ismerete és alkalmazása.

 • A különböző kooperatív tanulási technikák ismerete és alkalmazása.


A megval s t s garanci i22 l.jpg
A megvalósítás garanciái évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • A speciális, tanulást és tanítást segítő fejlesztő eszközök, taneszközök ismerete és megfelelő alkalmazása.

 • Kooperációs, együttműködési készség a szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel, szakmai szervezetekkel.

 • Az intézményi dokumentumokba való beépítés, egyéni fejlesztési tervek készítése.

 • Tapasztalatátadás, információ csere: team megbeszélések, hospitálások, szakmai napok keretében.


Fenntarthat s g l.jpg
Fenntarthatóság évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 • A kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek/tanuló a napirendbe építve kapja meg az ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást

 • Az integrált és szegregált nevelés egyre eredményesebbé válik, a minőségi szakmai munka, szakmai szolgáltatás biztosított lesz.

 • A megvalósult képzések elősegítik, hogy a többségi intézmények munkatársai tájékozottabbak, elfogadóbbak nyitottabbak, befogadóbbak legyenek.